Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

24 h Tin tìm hiểu về ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay.Ở Việt Nam, những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hoàn toàn có thể kể đến : công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Hiểu rõ về đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp sẽ giúp những nhà đầu tư thuận tiện hơn trong việc đưa ra quyết định hành động góp vốn hay xây dựng công ty. Hãy cùngtìm hiểu về ưu, điểm yếu kém của

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

1. Công ty cổ phần (CTCP)

Công ty CP là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia đều thành những phần bằng nhau, người góp vốn gọi là cổ đông. Cổ đông hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Loại hình doanh nghiệp này được lựa chọn xây dựng nhiều nhất trong những năm gần đây vì có nhiều thuận tiện cho chủ góp vốn đầu tư .

Ưu điểm:

– Cổ đông ít rủi ro đáng tiếc vì chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .
– Khả năng kêu gọi vốn cao .
– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP cho cá thể hay tổ chức triển khai khác .

– Được phát hành trái phiếu, cổ phiếu.
 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay
 

Nhược điểm:

– Việc quản trị sẽ rất phức tạp trong trường hợp công ty có quá nhiều cổ đông .
– Có ít sự tin cậy của đối tác chiến lược vì cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn trong khoanh vùng phạm vi số vốn góp .

– Do bị ràng buộc về chế độ tài chính và kế toán nên việc thành lập công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Cty TNHH MTV)

Là loại hình doanh nghiệp chỉ do một cá thể góp vốn và làm chủ sử hữu, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn về nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty trong khoanh vùng phạm vi vốn điều lệ .

Ưu điểm:

– Cá nhân làm chủ sở hữu có quyền quyết định hành động hàng loạt hoạt động giải trí của công ty .

– Có thể sang nhượng cho cá nhân hay tổ chức khác.
 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay
 

Nhược điểm:

– Không được phát hành CP, trái phiếu .

– Không thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Nếu muốn thay đổi vốn điều lệ thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác.
 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (Cty TNHH)

Là loại hình doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là cá thể hay tổ chức triển khai cùng góp vốn và làm chủ chiếm hữu, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn về nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn góp .

Ưu điểm:

– Các thành viên ít chịu rủi ro vì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.

– Thành viên có quyền tự do sang nhượng vốn cho cá thể, tổ chức triển khai khác .

– Khả năng huy động vốn cao.
 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay
 

Nhược điểm:

– Không thể phát hành CP, trái phiếu .

– Có ít sự tin tưởng của đối tác vì các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.
 

4. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có tối thiểu 02 thành viên là cá thể cùng tham gia góp vốn và làm chủ công ty. Thành viên hợp danh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty hợp danh còn có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn không có quyền tham gia biểu quyết, quản lý công ty và chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp .

Ưu điểm:

– Dễ nhận được sự tin cậy của đối tác chiến lược vì những thành viên hợp danh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty .

– Dễ dàng huy động vốn.
 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

 

Nhược điểm:

– Thành viên hợp danh chịu rủi ro đáng tiếc cao .

– Không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
 

5. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)

Là loại hình doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của doanh nghiệp bằng hàng loạt gia tài của mình .

Ưu điểm:

– Dễ nhận được sự tin cậy của đối tác chiến lược vì chủ doanh nghiệp phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính .

– Do một cá nhân làm chủ nên việc quản lý và điều hành doanh nghiệp dễ dàng.
 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

 

Nhược điểm:

– Khó khăn trong việc kêu gọi vốn, không hề phát hành CP và trái phiếu .
– Rủi ro cao cho chủ doanh nghiệp .

Trên đây là đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay mà 24 h Tin muốn chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp và dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.