BTC USD Bitfinex Dữ Liệu Lịch Sử

BTC/USD – Bitcoin Đô la Mỹ

Bitfinex
 

 
Ký hiệu
Sàn giao dịch
Tiền tệ
 

 
BTC/USD
Bitfinex
USD
Thời gian thực

 
BTC/USD
Investing.com
USD
Thời gian thực

 
BTC/USD
Coinbase Pro
USD
Thời gian thực

 
BTC/USD
Binance
USD
Thời gian thực

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào Danh Mục

58,044. 0
+ 3385.0

+ 6.19 %

03:35:52 – Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Miễn trừ Trách nhiệm )– Dữ Liệu theo Thời Gian Thực .

Loại : 
Tiền tệ

Nhóm : 
Thứ yếu

Cơ bản : 
Bitcoin

Tiền tệ Thứ cấp : 
Đô la Mỹ

  • Khối lượng :

    6,847

  • Giá Mua / Bán :

    58,047. 0 / 58,048. 0

  • Biên độ ngày :

    54,928. 0 – 58,888. 0

BTC / USD
58,044. 0

+3385.0

+ 6.19 %

Dữ liệu Lịch sử BTC/USD Bitfinex

 

Khung Thời Gian :

Tải Dữ Liệu Xuống

Ngày
Lần cuối
Mở
Cao
Thấp
KL % Thay đổi

29/11/2021
58,052.0
57,325.0
58,886.0
56,772.0
6.85K 1.27%

28/11/2021
57,325.0
54,836.0
57,469.0
53,482.0
4.94K 4.54%

27/11/2021
54,836.0
53,738.0
55,329.0
53,711.0
3.09K 2.04%

26/11/2021
53,738.0
58,995.0
59,229.0
53,565.0
12.19K -8.91%

25/11/2021
58,995.0
57,209.0
59,423.4
57,070.0
3.98K 3.12%

24/11/2021
57,209.0
57,602.0
57,762.0
55,916.9
4.89K -0.68%

23/11/2021
57,602.0
56,299.0
57,866.2
55,460.0
8.56K 2.31%

22/11/2021
56,299.0
58,790.0
59,407.0
55,714.0
8.83K -4.24%

21/11/2021
58,790.0
59,739.0
60,047.0
58,624.0
2.44K -1.59%

20/11/2021
59,739.0
58,130.0
59,886.0
57,494.4
3.13K 2.77%

19/11/2021
58,130.0
56,932.0
58,379.0
55,670.0
5.18K 1.96%

18/11/2021
57,014.0
60,386.1
60,945.0
56,559.0
11.54K -5.58%

17/11/2021
60,386.1
60,124.0
60,847.0
58,427.0
6.72K 0.44%

16/11/2021
60,124.0
63,562.0
63,562.0
58,708.0
13.07K -5.41%

15/11/2021
63,562.0
65,471.0
66,320.0
63,383.3
5.27K -2.92%

14/11/2021
65,471.0
64,406.0
65,471.0
63,589.0
2.19K 1.65%

13/11/2021
64,406.0
64,137.0
64,968.2
63,405.0
1.87K 0.39%

12/11/2021
64,156.0
64,801.0
65,412.0
62,310.0
5.12K -1.00%

11/11/2021
64,801.0
64,954.0
65,541.0
64,089.0
2.86K -0.24%

10/11/2021
64,954.0
66,935.0
68,925.0
63,123.0
12.23K -2.96%

09/11/2021
66,935.0
67,526.0
68,429.0
66,343.0
6.46K -0.88%

08/11/2021
67,526.0
63,259.1
67,665.0
63,259.1
8.98K 6.75%

07/11/2021
63,259.1
61,495.0
63,279.0
61,400.0
3.23K 2.87%

06/11/2021
61,496.0
61,016.4
61,583.0
60,100.0
2.93K 0.79%

05/11/2021
61,016.4
61,422.8
62,598.0
60,746.3
2.26K -0.66%

04/11/2021
61,422.8
62,904.0
63,060.2
60,733.0
2.93K -2.35%

03/11/2021
62,904.0
63,249.0
63,556.0
60,624.0
4.76K -0.55%

02/11/2021
63,249.0
60,927.0
64,263.4
60,661.0
5.20K 3.81%

01/11/2021
60,927.0
61,330.0
62,485.0
59,595.6
4.81K -0.66%

31/10/2021
61,330.0
61,838.8
62,414.0
60,021.0
2.42K -0.82%

30/10/2021
61,838.8
62,235.0
62,353.0
60,756.0
2.24K -0.64%

29/10/2021
62,235.0
60,598.0
62,980.0
60,189.5
3.92K 2.70%

Bạn cảm thấy thế nào về BTC / USD ?

hoặc

Tâm lý Thành viên :

Tăng
Giảm

Hãy biểu quyết để xem hiệu quả hội đồng !

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Bạn trong thời điểm tạm thời không hề phản hồi do đã có báo cáo giải trình xấu đi từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn .

Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình .

Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.

Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.

Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.