Dịch vụ công trực tuyến

STT
Tên dịch vụ công
Thủ tục hành chính tương ứng
Xem chi Tiết
Thực hiện

I
Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Xem chi tiết
Thực hiện

2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Xem chi tiết
Thực hiện

3
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Xem chi tiết
Thực hiện
II
Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Xem chi tiết
Thực hiện
III
Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

1
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Xem chi tiết
Thực hiện

2
Giải quyết hưởng BHXH một lần
Giải quyết hưởng BHXH một lần
Xem chi tiết
Thực hiện

3
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau.
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
Xem chi tiết
Thực hiện

4
Giải quyết hưởng chế độ thai sản.
Giải quyết hưởng chế độ thai sản
Xem chi tiết
Thực hiện

5
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Xem chi tiết
Thực hiện

6
Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Xem chi tiết
Thực hiện

7
Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Xem chi tiết
Thực hiện

8
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Xem chi tiết
Thực hiện

9
Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Xem chi tiết
Thực hiện

10
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
Xem chi tiết
Thực hiện

11
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên tronglương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Xem chi tiết
Thực hiện

12
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
Xem chi tiết
Thực hiện

13
Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
Xem chi tiết
Thực hiện

14
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.
Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
Xem chi tiết
Thực hiện

15
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu
Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
Xem chi tiết
Thực hiện
IV
Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

1
Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân
Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân
Xem chi tiết
Thực hiện

2
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Xem chi tiết
Thực hiện

3
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
Xem chi tiết
Thực hiện
V
Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

1
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Xem chi tiết
Thực hiện

2
Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT/Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.
Xem chi tiết
Thực hiện

3
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT
Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT
Xem chi tiết
Thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *