Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

Câu hỏi:  Luật sư cho tôi hỏi, tôi đi đăng ký học cho con thì làm mất giấy khai sinh bản gốc, vậy giờ tôi có được cấp lại giấy khai sinh bản gốc không hay chỉ được cấp bản sao và thủ tục như thế nào. Tôi xin cảm ơn./.

Trả lời: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 024.32232546 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 158 / 2005 / NĐ-CP có lao lý như sau :

“ 1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP, khi mất Giấy khai sinh sẽ được cấp lại. Tuy nhiên từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Luật hộ tịch 2014 bắt đầu có hiệu lực đã thay thế Nghị định 158/2005/NĐ-CP. Trong Luật hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn không còn quy định việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà khi mất Giấy khai sinh, tùy từng trường hợp người bị mất có thể thực hiện thủ tục xin cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại việc khai sinh.

Cụ thể :

  1. Cấp bản sao trích lục hộ tịch:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm mục đích chứng tỏ sự kiện hộ tịch của cá thể đã ĐK tại cơ quan ĐK hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được ĐK. Bản sao trích lục hộ tịch gồm có bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở tài liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được xác nhận từ bản chính .
Về thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 64 Luật tộ tịch năm trước hướng dẫn : Người nhu yếu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc trải qua người đại diện thay mặt gửi tờ khai theo mẫu lao lý cho Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch .
Vậy, trường hợp này bạn hoàn toàn có thể trực tiếp tới ủy ban nhân dân xã hoặc trải qua người đại diện thay mặt gửi tờ khai để được cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh .

  1. Đăng ký lại việc khai sinh:

Điều 24, Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật như sau về yếu tố ĐK lại khai sinh :

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người nhu yếu ĐK lại khai sinh, kết hôn, khai tử có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp vừa đủ bản sao sách vở, tài liệu có nội dung tương quan đến việc ĐK lại .
3. Việc ĐK lại khai sinh, kết hôn chỉ được triển khai nếu người nhu yếu ĐK còn sống vào thời gian đảm nhiệm hồ sơ ” .

–  Thủ tục đăng ký lại khai sinh:

Quy định cụ thể tại Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật hộ tịch:

“ 1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý”.

– Thời hạn đăng ký lại khai sinh:

+ Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày đảm nhiệm hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác định hồ sơ. Nếu việc ĐK lại khai sinh là đúng theo pháp luật của pháp lý thì công chức tư pháp – hộ tịch thực thi ĐK lại khai sinh như trình tự lao lý tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch .
Nếu việc ĐK lại khai sinh được triển khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã ĐK khai sinh trước kia thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân nơi ĐK khai sinh trước kia kiểm tra, xác định về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương .
Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất, Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK khai sinh trước kia triển khai kiểm tra, xác định và vấn đáp bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch .
+ Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hiệu quả xác định về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã ĐK khai sinh, nếu thấy hồ sơ khá đầy đủ, đúng chuẩn, đúng lao lý pháp lý công chức tư pháp – hộ tịch triển khai việc ĐK lại khai sinh như pháp luật tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch .

LƯU Ý:  Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

  • Trường hợp người nhu yếu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, sách vở cá thể có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì ĐK lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, sách vở không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác lập theo hồ sơ, sách vở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ tiên phong ; riêng so với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác làm việc trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác lập theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều này .

Như vậy, theo lao lý tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP, việc ĐK lại khai sinh chỉ được xử lý trong trường hợp bạn bị mất bản chính giấy khai sinh đồng thời nơi bạn đã ĐK khai sinh bị mất hết hồ sơ tàng trữ. Còn trong trường hợp tại địa phương vẫn đang tàng trữ những thông tin ĐK khai sinh của bạn thì bạn chỉ hoàn toàn có thể xin trích lục hộ tịch ( thường gọi là xin cấp bản sao giấy khai sinh ) theo pháp luật tại Luật hộ tịch năm trước .

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.32232546 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng. / .

Chuyên viên Lâm Thị Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *