QUYỀN TỰ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – DPRO

 Trong cuộc sống chúng ta thường hay đề cập tới việc kinh doanh, buôn bán, và quyền tự do kinh doanh.

Vậy quyền tự do kinh doanh được hiểu là như thế nào, là mọi người được tự do triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh mà pháp lý không cấm hay tự do kinh doanh là được triển khai trong khuôn khổ của pháp lý, có nghĩa là khi thực thi những quyền đơn cử trong nội dung của quyền tự do kinh doanh, những chủ thể phải tuân thủ những điều kiện kèm theo pháp lý lao lý hoặc phải thực thi một số ít nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng .

Luật Đỉnh Phong xin đưa ra một số luận điểm liên quan đến quyền tự do kinh doanh như sau:

Thế nào là quyền tự do kinh doanh?

Quyền tự do kinh doanh là một bộ phận hợp thành trong mạng lưới hệ thống những quyền cơ bản của công dân. Để có ý niệm đúng đắn về nó, trước hết cần khám phá để nhận thức rất đầy đủ nội hàm những khái niệm quyền con người, quyền công dân nói chung dưới góc nhìn lịch sử dân tộc. Mỗi bước tăng trưởng của lịch sử vẻ vang xã hội loài người đều gắn liền với cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội nhằm mục đích giải phóng con người, làm cho con người ngày càng được tự do hơn trong mọi nghành của đời sống, xã hội, trong đó có nghành kinh doanh .
Trước hết, dưới góc nhìn chủ quan hay là nhìn dưới góc nhìn quyền chủ thể thì quyển tự do kinh doanh được hiểu là năng lực hành vi một cách có ý thức của cá thể, tổ chức triển khai trong quy trình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh. Ở góc nhìn này, quyền tự do kinh doanh gồm có một loạt những hành vi mà những chủ thể hoàn toàn có thể xử sự như : tự do góp vốn đầu tư tiên vốn để xây dựng doanh nghiệp, tự do lựa chọn quy mô tổ chức triển khai kinh doanh, tự do lựa chọn đối tác chiến lược để thiết lập quan hệ kinh doanh, tự do lựa chọn người mua, tự do lựa chọn phương pháp xử lý tranh chấp, tự do cạnh tranh đối đầu. Những năng lực xử sự này là thuộc tính tự nhiên của chủ thể chứ không phải do Nhà nước ban tặng. Song, những năng lực xử sự đó muốn trở thành hiện thực thi phải được Nhà nước thể chế hóa bằng pháp lý và khi đó mới trở thành “ thực quyền ”. Chính thế cho nên, quyền tự do kinh doanh với tư cách là thế lực chủ thể cũng có số lượng giới hạn nhất định, những số lượng giới hạn này Open bởi những yêu tố chủ quan ( mức độ ghi nhận của pháp lý, năng lực chớp lấy và triển khai của con người ) và cả những yếu tố khách quan ( trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội ) .
Mặt khác, dưới góc nhìn khách quan thì quyền tự do kinh doanh là mạng lưới hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước phát hành nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho những cá thể, tổ chức triển khai thực thi được trên trong thực tiễn quyền được tự do kinh doanh của mình Theo nghĩa này, quyền tự do kinh doanh chính là một chế định pháp lý. Như vậy, theo ý niệm này, quyền tự do kinh doanh không riêng gì gồm có những quyền của cá thể hoặc pháp nhân được hưởng mà bao hàm cả nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước, cá thể hoặc pháp nhân triển khai những quyển đó .
Theo pháp lý Nước Ta quyền tự do kinh doanh và hoạt động giải trí của những thành phần kinh tế tài chính khác ngoài Nhà nước không được khuyến khích trong Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1980. Đến Hiến pháp 1992, quyền tự do kinh doanh lần tiên phong được ghi nhận chính thức tại Điều 57, theo đó “ Công dân có quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của pháp lý ”. Hiến pháp 1992. Kế thừa niềm tin đó, điều 33 Hiến pháp 2013 khẳng định chắc chắn dân cư có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp lý không cấm. Đây là lần tiên phong trong lịch sử dân tộc lập pháp của Nước Ta ghi nhận quyền tự do kinh doanh của công dân. Mặc dù nó còn hạn chế ở khoanh vùng phạm vi quyền tự do kinh doanh, những chủ thể chỉ được tự do kinh doanh trong những nghành nghề dịch vụ mà pháp lý được cho phép ( tự do trong khoanh vùng phạm vi đóng ). Quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp 2013 đã có một bước tiến mới, cởi mở với nguyên tắc : “ Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp lý không cấm ” ( Điều 33 ). Quy định này hàm chứa hai ý quan trọng, đó là : mọi người có quyền tự do kinh doanh ; và số lượng giới hạn của quyền tự do đó là những gì luật cấm, nói khác đi, muốn cấm cái gì, thì Nhà nước phải lao lý bằng luật .
Cụ thể hoá lao lý về quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp 2013, Luật Doanh nghiệp năm trước và Luật góp vốn đầu tư năm trước chứng minh và khẳng định “ doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm ” và “ Nhà góp vốn đầu tư được quyền thực thi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm ” .
Tiếp thu ý thức của Hiến pháp 2013 và Luật Doanh nghiệp năm trước, Luật Doanh nghiệp 2020 liên tục khẳng định chắc chắn Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà pháp lý không cấm. Việc tự do kinh doanh này được biểu lộ qua việc họ có toàn quyền tự chủ trong việc kinh doanh, toàn quyền lực tối cao chọn về hình thức cũng như ngành, nghề tương quan và cả những yếu tố khác tương quan như địa phận, quy mô kinh doanh .

Quyền tự do kinh doanh bao gồm những quyền nào?

Cũng như những quyền khác, quyền tự do kinh doanh có nội dung rất đơn cử. Nội dung của quyền này không không bao giờ thay đổi mà luôn có sự bổ trợ theo hướng ngày càng rất đầy đủ, tổng lực hơn do sự triển khai xong không ngừng của những điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, chính trị, xã hội của nước ta. Tuy nhiên, nội dung quyền tự do kinh doanh cơ bản gồm có :
– Quyền tự do xây dựng doanh nghiệp ;
– Quyền tự do lựa chọn ngành nghề, nghành nghề dịch vụ kinh doanh ( đối tượng người tiêu dùng kinh doanh ) ;
– Quyền tự do giao kết hợp đồng ;
– Quyền tự do quyết định hành động những yếu tố phát sinh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất, kinh doanh ;
– Quyền tự do cạnh tranh đối đầu .

  1. Quyền tự do thành lập doanh nghiệp

Quyền tự do xây dựng doanh nghiệp và ĐK kinh doanh là nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh, là tiền đề thực thi những quyền khác thuộc nội dung của quyền tự do kinh doanh. Các hoạt động giải trí kinh doanh chỉ hoàn toàn có thể được triển khai khi những chủ thể kinh doanh xác lập tư cách pháp lý. Với quyền tự do xây dựng doanh nghiệp, những nhà đầu tư có năng lực quyết định hành động lựa chọn quy mô kinh doanh và nghành, ngành nghề kinh doanh thích hợp để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh có hiệu suất cao cao .
Luật doanh nghiệp năm năm trước lao lý : tổ chức triển khai, cá thể có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo lao lý của Luật doanh nghiệp năm năm trước trừ sáu trường hợp được lao lý tại khoản 2 Điều 18 LDN năm năm trước .

Kế thừa LDN năm 2014, LDN năm 2020 cũng quy định: tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ bảy trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 17 LDN năm 2020.

Mặt khác, những trường hợp không có quyền xây dựng quản trị doanh nghiệp cũng được pháp luật tại Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Như vậy, mọi cá thể, tổ chức triển khai không thuộc những trường hợp pháp lý cấm thì đều có quyền xây dựng, quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta .
Các lao lý pháp lý về quyền tự do xây dựng doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp lý thiết yếu cho những đối tượng người tiêu dùng có quyền xây dựng và góp vốn vào doanh nghiệp nhằm mục đích kêu gọi tối đa mọi nguồn vốn góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí kinh doanh, với nhiều loại ngành nghề kinh doanh, nhiều quy mô tổ chức triển khai kinh doanh để những nhà đầu tư lựa chọn ; những thủ tục xây dựng doanh nghiệp và ĐK kinh doanh được đơn giản hóa .

  1. Quyền lựa chọn ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh (đối tượng kinh doanh)

Quyền tự do lựa chọn ngành nghề, nghành kinh doanh được hiểu là việc cá thể, tổ chức triển khai được quyền tự mình lựa chọn những ngành nghề mà mình muốn kinh doanh trong pháp vi ngành ngề mà pháp lý không, so với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo thì việc kinh doanh được thực thi sau khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo của ngành nghề đó .
Thứ nhất, về việc tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp lý không cấm. Khoản 1, Điều 7, LDN 2020 pháp luật doanh nghiệp có quyền “ tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp lý không cấm ” và trong giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp lúc bấy giờ không cần phải ghi ngành nghề kinh doanh. Như vậy, ngoài hạng mục ngành nghề cấm kinh doanh theo pháp luật của Pháp luật thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào để kinh doanh mà không cần có sự được cho phép của cơ quan ĐK kinh doanh .
Thứ hai, về những ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo. Ngành nghề góp vốn đầu tư, kinh doanh có điều kiện kèm theo là ngành, nghề mà việc triển khai hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh những ngành nghề đó phải phân phối những điều kiện kèm theo nhất định vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ hội đồng. Các chủ thể kinh doanh sẽ được quyền kinh doanh ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo khi cung ứng vừa đủ những điều kiện kèm theo đó trong quy trình triển khai hoạt động giải trí kinh doanh. Điều kiện góp vốn đầu tư kinh doanh được vận dụng dưới hình thức giấy phép, giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo, chứng từ hành nghề, những văn bản và điều kiện kèm theo khác theo lao lý của pháp lý .

  1. Quyền tự do hợp đồng

Các chủ thể kinh doanh có quyền tự do lựa chọn người mua, tự do đàm phán, thỏa thuận hợp tác, thống nhất những pháp luật của hợp đồng, tự do thỏa thuận hợp tác hình thức hay nội dung của hợp đồng. Quyền tự do giao kết hợp đồng còn được biểu lộ trong những pháp luật về khoanh vùng phạm vi những chủ thể có quyển giao kết hợp đồng. Tùy thuộc vào đặc thù của từng loại hợp đồng, khoanh vùng phạm vi của chủ thể có quyền giao kết hợp đồng có những sự khác nhau nhất định. Theo pháp lý hiện hành, những chủ thể hợp đồng đều có quyền tự do lựa chọn đối tác chiến lược để giao kết hợp đồng, sự can thiệp về mặt ý chí so với những chủ thể khi lựa chọn đối tác chiến lược hợp đồng ( cưỡng bức, rình rập đe dọa, … ) đều bị coi là phạm pháp và sẽ dẫn đến hậu quả hợp đồng không có giá trị pháp lý. Các pháp luật về quyền tự do hợp đồng đã bộc lộ rõ nát quyền tự do giao kết hợp đồng, quyền lựa chọn đối tác chiến lược, quyền tự do thỏa thuận hợp tác về nội dụng của hợp đồng cũng như quyền tự do thỏa thuận hợp tác để đổi khác, đình chỉ hay hủy bỏ hợp đồng trong quy trình triển khai hợp đồng. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp lý, đạo đức xã hội .
Theo nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, những bên chủ thể giao kết hợp đồng được quyết định hành động mọi yếu tố tương quan đến hợp đồng, không có bất kể cá thể, tổ chức triển khai nào kể cả Nhà nước được can thiệp, làm biến hóa ý chí của những bên chủ thể. Tuy nhiên, sự tự do ý chí của những bên chủ thể khi giao kế hợp đồng “ không được trái pháp lý, đạo đức xã hội ”. Tức là sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng không được trải với điều cấm của pháp lý và những chuẩn mực đã được xã hội thừa nhận thoáng rộng .

4. Quyền tự quyết định các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Khi tham gia vào hoạt động giải trí kinh doanh, chủ thể kinh doanh được quyền tự do lựa chọn quy mô kinh doanh cho mình từ việc quyết định hành động về vốn góp vốn đầu tư, chỉ cần mức vốn đó phân phối pháp luật về vốn pháp định tối thiểu nếu là kinh doanh một số ít ngành nghề đặc trưng theo pháp luật. Bên cạnh đó, hoàn toàn có thể quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh quy mô kinh doanh của mình trải qua việc kêu gọi vốn .
Bên cạnh đó, những chủ thể kinh doanh được quyền tự lựa chọn mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính để thực thi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh, chỉ cần bảo vệ những lao lý về mô hình đó như hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP .
Các chủ thể kinh doanh có quyền tự do lựa chọn hình thức, phương pháp kêu gọi vốn trải qua việc chủ góp vốn đầu tư quyết dịnh việc tăng vốn vay hay tăng vốn điều lệ ; phương pháp tăng vốn vay trải qua hợp đồng hay trải qua việc phát hành trái phiếu .
Việc tự do quyết định hành động những yếu tố phát sinh trong linh vực sản xuất kinh doanh cũng được biểu lộ qua việc những chủ thể được tự do lựa chọn phương pháp xử lý tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi hoạt động giải trí kinh doanh. Dưới ảnh hưởng tác động của quy luật cạnh tranh đối đầu và sự tự do hoá những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, những tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi hoạt động giải trí kinh doanh là không tránh khỏi và pháp lý được cho phép những chủ thể được tự do thoả thuận lựa chọn phương thực xử lý tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải, trọng tài thương mại hoặc xử lý tranh chấp trải qua toà án .

5. Quyền tổ chức lại, rút lui khỏi thị trường

Việc doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là điều không mong ước, nhưng trong kinh doanh, đó là quy luật tất yếu với những doanh nghiệp yếu kém, không đủ năng lượng cạnh tranh đối đầu và đó cũng là một trong những quyền tự do kinh doanh của những chỉ thể kinh doạnh. Giới điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính đã gọi đây là sự sàng lọc tự nhiên đau đớn, nhưng thiết yếu vì nó buộc những doanh nghiệp, người kinh doanh phải liên tục tái cơ cấu tổ chức, cải tổ năng lượng cạnh tranh đối đầu để phân phối sự hoạt động của thị trường. Ngoài ra, trên trong thực tiễn cũng có nhiều doanh nghiệp dữ thế chủ động rút lui khỏi nghành nghề dịch vụ kinh doanh này để chuyển sang khởi nghiệp ở nghành nghề dịch vụ khác tiềm năng hơn, tương thích hơn, điều này giúp nâng cao hiệu suất cao kinh doanh, qua đó góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao của nền kinh tế tài chính. Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có 4 hình thức, gồm phá sản, giải thể, ngừng hoạt động giải trí và tạm ngừng kinh doanh .

6. Quyền tự do cạnh tranh lành mạnh.

Nền kinh tế tài chính Nước Ta với tiềm năng tăng trưởng kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa, do đó tất cả chúng ta phải buộc tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường mà trong đó quy luật cạnh tranh đối đầu là một thành tố không hề tách rời. Nội dung bảo vệ quyền tự do cạnh tranh đối đầu chính là việc bảo vệ những điều kiện kèm theo để canh tranh diễn ra lành mạnh và trấn áp việc chống độc quyền trong kinh doanh. Các chủ thể kinh doanh được pháp lý bảo vệ nếu có hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh làm tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của mình .
Luật doanh nghiệp 2020 giữ lại cấu trúc của Luật doanh nghiệp năm trước đồng thời có nhiều biến hóa về nội dung và là bước nâng tầm cho thời kỳ mới của doanh nghiệp, góp thêm phần đưa quyền tự do kinh doanh được ghi nhận trong Điều 33 Hiến pháp 2013 : “ Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp lý không cẩm ” vào đời sống .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *