Có được kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký không?

Theo Luật Doanh nghiệp năm năm trước, doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp lý không cấm trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện kèm theo .
Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp lúc bấy giờ không còn biểu lộ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn phải ĐK ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến triển khai với cơ quan ĐK kinh doanh trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp. Trong quy trình hoạt động giải trí, doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm ngành nghề mà chưa ĐK trong hồ sơ xây dựng doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực thi thủ tục thông tin đến cơ quan ĐK kinh doanh để cơ quan ĐK kinh doanh cập nhập thông tin về ngành nghề mới trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp theo Điều 32, Luật Doanh nghiệp năm năm trước .

Doanh nghiệp khi thay đổi ngành nghề kinh doanh không thông báo sẽ bị phạt

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi biến hóa ngành nghề kinh doanh chậm thông tin với cơ quan ĐK kinh doanh sẽ bị phạt theo pháp luật tại Điều 25 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP, đơn cử :
– Phạt tiền từ 1 triệu đồng – 5 triệu đồng so với hành vi ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 – 30 ngày .
– Phạt tiền từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng với hành vi ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp quá thời hạn từ 31 – 90 ngày .
– Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 15 triệu đồng khi ĐK biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp quá thời hạn lao lý từ 91 ngày trở lên .
Như vậy, khi quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày có biến hóa mà doanh nghiệp không thực thi ĐK đổi khác thì sẽ bị xử phạt vi phạm với mức tiền phạt tương ứng nêu trên .

Doanh nghiệp sẽ bị phạt khi không đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh không đúng như giấy phép được cấp

Theo Nghị định 124 / năm ngoái / NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng lao lý như sau :
* Đối với hành vi vi phạm về hoạt động giải trí kinh doanh theo Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh .

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
  3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
  4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 4 như trên trong trường hợp kinh doanh ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

* Đối với hành vi vi phạm về hoạt động giải trí kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi tự viết thêm, tẩy xóa, thay thế sửa chữa nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh .
Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Cho thuê, cho mượn, cầm đồ, thế chấp ngân hàng, bán, chuyển nhượng ủy quyền Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh ;
b ) Thuê, mượn, nhận cầm đồ, nhận thế chấp ngân hàng, mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh .

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời gian, địa bàn, địa điểm, mặt hàng ghi trong Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh được cấp.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo pháp luật ;
b ) Kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh khi Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực thực thi hiện hành ;
c ) Sử dụng Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh của thương nhân khác để kinh doanh .
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi liên tục hoạt động giải trí kinh doanh trong thời hạn bị cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động giải trí, tước quyền sử dụng hoặc tịch thu Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh .
Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt lao lý từ Khoản 1 đến Khoản 5 như trên so với đối tượng người dùng hoạt động giải trí sản xuất công nghiệp hoặc kinh doanh phân phối, bán sỉ loại sản phẩm rượu, mẫu sản phẩm thuốc lá và nguyên vật liệu thuốc lá triển khai hành vi vi phạm hành chính .
Hình thức xử phạt bổ trợ :
Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm .

Khi doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo là ngành, nghề mà việc triển khai hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải phân phối điều kiện kèm theo vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng .
Có thể hiểu rằng, về điều kiện kèm theo kinh doanh chính là những nhu yếu từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc những doanh nghiệp phải có hoặc phải triển khai được biểu lộ đơn cử trên giấy phép kinh doanh ( mã ngành, nghề ), giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh, chứng từ hành nghề, ghi nhận bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, nhu yếu về vốn pháp định hoặc nhu yếu khác .
Như vậy, thực chất của việc nhu yếu những chủ thể phải phân phối những điều kiện kèm theo như giấy phép kinh doanh, giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh, chứng từ hành nghề, ghi nhận bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, nhu yếu về vốn pháp định hoặc nhu yếu khác vì lí do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất hội đồng thì doanh nghiệp mới hoàn toàn có thể kinh doanh được những ngành nghề này .

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014;

– Luật Đầu tư năm trước ;
– Nghị định 50/2016 / NĐ-CP ;
– Nghị định 124 / năm ngoái / NĐ-CP .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *