kiều hối trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Trong năm 2015 các nước trong khối đã nhận được tổng cộng 62 tỉ USD kiều hối.

Approximately US$62 billion in remittances were sent to ASEAN countries in 2015.

worldbank.org

Trong năm 2009, kiều hối đóng góp tới 22,9% GDP của quốc gia.

In 2009 alone, the remittance contributed to 22.9% of the nation’s GDP.

WikiMatrix

“Điều đó đi ngược lại cam kết của các nước G20 về giảm chi phí chuyển kiều hối”.

“This runs contrary to the G20 commitment to lower remittance costs.”

worldbank.org

Tuy nhiên lượng kiều hối này không tác động lắm vào nền kinh tế.

Nevertheless, these strong economic relations fail to show in the political arena .

WikiMatrix

Năm 2010, tổng giá trị kiều hối là khoảng 3,5 tỷ USD.

As of 2010, the total remittance value is around $3.5 billion.

WikiMatrix

Tại Phi-lip-pin tiêu dùng và kiều hối giúp nền kinh tế phát triển.

Consumption and resilient remittances helped boost the Philippine economy.

worldbank.org

Mà chính là kiều hối do cá nhân gửi về.

It’s remittances .

ted2019

Kiều hối là huyết mạch của Somalia.

Remittances are the lifeblood of Somalia.

ted2019

Thứ nhất, nới lỏng quy định cho các khoản kiều hối nhỏ, dưới 1.000 Đô la.

First, relax regulations on small remittances under 1,000 dollars.

ted2019

Ở Ai Cập, kiều hối nhiều gấp ba lần doanh thu từ kênh đào Suez.

In Egypt remittances are three times the size of revenues from the Suez Canal.

ted2019

Các khoản phí đó có thể lên đến 5% lượng kiều hối giao dịch.

Such fees can be as high as 5 percent of the transaction value.

worldbank.org

” Tôi đã nói với bạn hai ngày trước, tôi sẽ không chờ đợi không có kiều hối.

” I told you two days ago I wasn’t going to await no remittances.

QED

Kiều hối trao quyền đó cho tất cả chúng ta.

Remittances empower people .

ted2019

Trong năm 2007, Aite Group ước tính có 369 tỷ USD kiều hối (tăng 8% so với năm trước).

In 2007, the Aite Group estimated that there were $369 billion of remittances (an increase of 8% on the previous year).

WikiMatrix

“Con số gần đây nhất cho thấy tầm quan trọng của kiều hối.

“These latest estimates show the power of remittances.

worldbank.org

• Thâm hụt tài khoản vãng lai đã dần thu hẹp về mức 3,8% nhờ lượng kiều hối đổ về

• The current account deficit has narrowed to 3.8 percent of GDP, due to remittance flows.

worldbank.org

Bình quân kiều hối hàng tháng đến Somalia lớn hơn khoản thu nhập bình quân đấy.

Monthly remittances, on average, to Somalia is larger than that amount.

ted2019

Nó cũng làm giảm lượng kiều hối của những người đang công tác ở nước ngoài .

It also has reduced remittances from people working abroad .

EVBNews

Kiều hối chiêm 10% GDP tại Phi-lip-pin, 7% tại Việt Nam, 5% tại Myanmar, và 3% tại Cam-pu-chia.

Remittances account for 10 percent of GDP in the Philippines, 7 percent in Vietnam, 5 percent in Myanmar, and 3 percent in Cambodia.

worldbank.org

Ở El Salvador, những gia đình nhận được kiều hối có tỉ lệ trẻ em bỏ học thấp hơn.

In El Salvador, the school dropout rate among children is lower in families that receive remittances.

ted2019

Chi phí chuyển kiều hối trung bình toàn cầu là 9% và con số này không thay đổi kể từ 2012.

The global average cost for sending remittances is 9 percent, broadly unchanged from 2012.

worldbank.org

Khi gia đình gặp vấn đề, phải đối mặt với khó khăn, kiều hối tăng lên, hoạt động như bảo hiểm.

When the family is in trouble, facing hardship, facing hard times, remittances increase, they act like an insurance.

ted2019

Riêng Ấn Độ và Trung Quốc đã chiếm gần 1/3 tổng lượng kiều hối của các nước đang phát triển trong năm nay.

India and China alone will represent nearly a third of total remittances to the developing world this year.

worldbank.org

Ở Mexico và Sri Lanka, cân nặng lúc sinh của trẻ em cao hơn ở những gia đình nhận được kiều hối.

In Mexico and Sri Lanka, the birth weight of children is higher among families that receive remittances.

ted2019

Du lịch đóng góp gần 3% cho GDP quốc gia vào năm 2012 và là nguồn thu nước ngoài lớn thứ nhì sau kiều hối.

The tourism sector contributed nearly 3% of national GDP in 2012 and is the second-biggest foreign income earner after remittances.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *