Phương thức khớp lệnh | Yuanta Việt Nam

Phương thức khớp lệnhTrong góp vốn đầu tư sàn chứng khoán việc việc nắm rõ những phương pháp khớp lệnh là điều quan trọng mà những nhà đầu tư nhất định phải biết. Có rất nhiều những phương pháp khớp lệnh được sử dụng trong quy trình thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Vậy khớp lệnh là gì ? Những nguyên tắc khớp lệnh thanh toán giao dịch nhà đầu tư cần biết là gì ? Hãy cùng Yuanta theo dõi và khám phá ở bài viết dưới đây nhé !

Khớp lệnh là gì?

Trong đầu tư và chứng khoán khớp lệnh là hoạt động giải trí hoàn thành xong thỏa thuận hợp tác giữa người mua và người bán trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch điện tử trực tuyến. Trong đó những phương pháp khớp lệnh của nhà đầu tư được ghép với nhau theo nguyên tắc ưu tiên của thị trường để thanh toán giao dịch sàn chứng khoán với mức giá tương thích .

Các nhà đầu tư khi giao dịch sẽ đồng nghĩa với việc tham gia thỏa thuận với vai trò là người mua hay người bán, để trao đổi chứng khoán với một mức giá và số lượng cụ thể. Tất cả thông số giao dịch sẽ được công khai giúp nhà đầu tư có thể kiểm soát danh mục đầu tư của mình một cách kỹ càng. Trong đó, mức giá được dùng để giao dịch ngay lúc khớp lệnh giao dịch được gọi là giá khớp lệnh.

Nguyên tắc khớp lệnh

Theo Sở thanh toán giao dịch Hồ Chí Minh và Sở thanh toán giao dịch Thành Phố Hà Nội tại Điều 7 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCM và Quyết định 653 / QĐ-SGDHN đều pháp luật chung về nguyên tắc khớp lệnh đơn cử như sau :“ Nguyên tắc khớp lệnhHệ thống thanh toán giao dịch thực thi so khớp những lệnh mua và lệnh bán sàn chứng khoán theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời hạn, đơn cử như sau :

 1. Ưu tiên về giá :
 2. a ) Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực thi trước ;
 3. b ) Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên triển khai trước .
 4. Ưu tiên về thời hạn : Trường hợp những lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch trước sẽ được ưu tiên triển khai trước. ”

Các loại khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán

Tại mỗi Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán sẽ có những pháp luật và đặc thù khớp lệnh khác nhau. Trước khi thực thi góp vốn đầu tư vào thị trường chứng, Yuanta sẽ ra mắt đến bạn những khái niệm về những loại lệnh trong thanh toán giao dịch. Từ đó giúp nhà đầu tư hiểu rõ và hoàn toàn có thể khớp lệnh sàn chứng khoán thuận tiện hơn .

Khớp lệnh định kỳ

Định nghĩa:

Phương thức khớp lệnh định kỳ là phương pháp thanh toán giao dịch dựa trên cơ sở so khớp những lệnh mua và lệnh bán sàn chứng khoán do mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch triển khai tại một thời gian xác lập. Các sở giao dịch sàn chứng khoán thường sử dụng phương pháp khớp lệnh định kỳ để xác định giá Open và giá đóng cửa. Các phương pháp khớp lệnh định kỳ thường gồm có những loại lệnh như lệnh số lượng giới hạn ( LO ), lệnh ATO, lệnh ATC, …

Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh định kỳ

Đối với Sở HNX

Đối với Sở thanh toán giao dịch Hà nội theo Điều 8 Quyết định 653 / QĐ-SGDHN nguyên tắc xác lập giá khớp lệnh định kỳ được lao lý :“ 1. Nguyên tắc xác lập giá khớp lệnh định kỳ :

 1. a ) Là mức giá thực thi mà tại đó khối lượng thanh toán giao dịch đạt lớn nhất và toàn bộ những lệnh mua có mức giá cao hơn, lệnh bán có mức giá thấp hơn giá được chọn phải được thực thi hết ;
 2. b ) Trường hợp có nhiều mức giá thỏa mãn nhu cầu Điểm a, mức giá được lựa chọn thực thi là mức giá tại đó những lệnh của một bên phải được triển khai hết, những lệnh của bên đối ứng phải được thực thi hết hoặc một phần ;
 3. c ) Trường hợp có nhiều mức giá thỏa mãn nhu cầu Điểm b, mức giá được chọn là mức giá trùng hoặc gần với mức giá thực thi gần nhất theo phương pháp khớp lệnh ;
 4. d ) Trường hợp không có mức giá nào thỏa mãn nhu cầu Điểm b, mức giá được chọn là mức giá thỏa mãn nhu cầu Điểm a và trùng hoặc gần với giá triển khai gần nhất theo phương pháp khớp lệnh. ”
Đối với sở HSX

Mặt khác so với sở giao dịch Hồ Chí Minh theo Khoản 1 Điều 6 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCM đã pháp luật nguyên tắc xác lập mức giá khớp lệnh định kỳ là :“ a ) Trong phương pháp khớp lệnh định kỳ :– Là mức giá triển khai đạt được khối lượng thanh toán giao dịch lớn nhất ;– Nếu có nhiều mức giá đạt được khối lượng thanh toán giao dịch lớn nhất thì mức giá trùng hoặc gần với giá triển khai của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. ”

Các loại lệnh thanh toán giao dịch trong khớp lệnh định kỳ

Lệnh số lượng giới hạn ( LO )

Lệnh LO là viết tắt của từ “ Limit order ” trong tiếng Anh, thường được vận dụng cho những CP niêm yết trên 3 sàn là HNX, UPCOM hay HSX hoặc cũng hoàn toàn có thể sử dụng trong những phiên thanh toán giao dịch khác. Lệnh số lượng giới hạn ( LO ) tại những TT thanh toán giao dịch khác nhau sẽ có những lao lý và phương pháp sử dụng khác nhau. Vì vậy nhà đầu tư cần rất là quan tâm trước khi thực thi lệnh để thanh toán giao dịch .Theo Sở thanh toán giao dịch HSXTheo Sở thanh toán giao dịch HNX“ Lệnh số lượng giới hạn ( viết tắt là LO ) :a ) Là lệnh mua hoặc lệnh bán sàn chứng khoán tại một mức giá xác lập hoặc tốt hơn ;b ) Lệnh số lượng giới hạn có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ khi lệnh được nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày thanh toán giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. ” – Theo Điều 14 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCMLệnh số lượng giới hạna ) Lệnh số lượng giới hạn ( sau đây viết tắt là LO ) là lệnh mua hoặc lệnh bán sàn chứng khoán tại một mức giá xác lập hoặc tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác lập so với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác lập so với lệnh mua ;b ) Lệnh LO được phép nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ .c ) Lệnh LO có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ khi nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho đến khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. ” – Theo Khoản 1 Điều 10 Quyết định 653 / QĐ-SGDHN

Đặt lệnh ATO

Lệnh ATO là viết tắt của chữ “ At the opening ” trong tiếng Anh nghĩa là Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá Open. Lệnh ATO này thường được vận dụng ở Phiên định kỳ Open tại sàn HSX vào khung giờ từ 9 h đến 9 h15 hàng ngày. Lệnh ATO được Sở thanh toán giao dịch Hồ Chí Minh tại Khoản 3 điều 14 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCM lao lý như sau :“ Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá Open ( viết tắt là ATO ) ;

 1. a ) Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán sàn chứng khoán tại mức giá Open .
 2. b ) Khối lượng của lệnh ATO bên mua ( hoặc bên bán được cộng vào khối lượng của bên mua ( hoặc bên bán ) tại mỗi mức giá đặt lệnh để xác lập khối lượng thanh toán giao dịch tại mỗi mức giá trong khi so khớp lệnh định kỳ .
 3. c ) Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh số lượng giới hạn trong khi so khớp lệnh .
 4. d ) Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá Open sẽ không xác lập được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh .

đ ) Lệnh ATO được nhập vào mạng lưới hệ thống trong thời hạn khớp lệnh định kỳ để xác định giá Open. Sau thời gian xác định giá Open, lệnh không được thực thi hoặc phần còn lại của lệnh không được thực thi hết sẽ tự động hóa bị hủy. ”

Lệnh ATC

Lệnh ATC là viết tắt của “ At the closing ” trong tiếng Anh nghĩa là lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá đóng cửa. Trên kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ vào lúc 14 h30 – 14 h45 hàng ngày, lệnh ATC được vận dụng ở Phiên định kỳ ngừng hoạt động của sàn HSX và sàn HNX. Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá định kỳ đóng cửa ATC này đóng một vai trò quan trọng vì nó tạo ra giá tham chiếu cho Phiên thanh toán giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên ở mỗi Sở thanh toán giao dịch lệnh ATC lại có những lao lý và cách sử dụng khác nhau đơn cử như sau :Theo Sở thanh toán giao dịch HSXTheo Sở thanh toán giao dịch HNX“ Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác lập giá ngừng hoạt động ( viết tắt là ATC ) :a ) Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán sàn chứng khoán tại mức giá đóng cửa .

b) Khối lượng của lệnh ATC bên mua (hoặc bên bán) được cộng vào khối lượng của bên mua (hoặc bên bán) tại mỗi mức giá đặt lệnh để xác định khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong khi so khớp lệnh định kỳ.

c ) Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh số lượng giới hạn trong khi so khớp lệnh .d ) Đợt khớp lệnh định kỳ xác lập giá đóng cửa sẽ không xác lập được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh .đ ) Lệnh ATC được nhập vào mạng lưới hệ thống trong thời hạn khớp lệnh định kỳ để xác lập giá đóng cửa. Sau thời gian xác lập giá đóng cửa, lệnh không được triển khai hoặc phần còn lại của lệnh không được triển khai hết sẽ tự động hóa bị hủy. ” – Theo Khoản 4 Điều 14 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCM“ Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá ngừng hoạt động ( sau đây viết tắt là ATC ) :a ) Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán sàn chứng khoán tại mức giá đóng cửa ;b ) Khối lượng của lệnh ATC bên mua ( hoặc bên bán ) được cộng vào khối lượng của bên mua ( hoặc bên bán ) tại mỗi mức giá để xác lập khối lượng thanh toán giao dịch tại mỗi mức giá trong khi so khớp lệnh định kỳ ;c ) Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh số lượng giới hạn trong khi phân chia lệnh khớp ;d ) Nếu trong phiên khớp lệnh định kỳ ngừng hoạt động chỉ có lệnh ATC ở hai bên sổ lệnh thì giá khớp lệnh được xác lập như sau 🙁 i ) bằng giá triển khai gần nhất nếu tổng khối lượng lệnh mua bằng tổng khối lượng lệnh bán ;( ii ) bằng giá thực thi gần nhất cộng một ( 01 ) đơn vị chức năng yết giá nếu tổng khối lượng mua lớn hơn tổng khối lượng bán ;( iii ) bằng giá triển khai gần nhất trừ một ( 01 ) đơn vị chức năng yết giá nếu tổng khối lượng mua nhỏ hơn tổng khối lượng bán ;e ) Lệnh ATC chỉ được nhập vào mạng lưới hệ thống trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Sau thời gian khớp lệnh, lệnh không được thực thi hoặc phần còn lại của lệnh không được triển khai hết sẽ tự động hóa bị hủy. ” – Theo Khoản 3 Điều 10 Quyết định 653 / QĐ-SGDHN

Khớp lệnh liên tục

Định nghĩa

Phương thức khớp lệnh liên tục là phương pháp thanh toán giao dịch dựa trên cơ sở so khớp những lệnh mua và lệnh bán sàn chứng khoán được mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thực thi ngay khi lệnh được nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch. Phương thức khớp lệnh liên tục thường gồm có những loại lệnh như lệnh thị trường ( MP ), lệnh khớp sau giờ ( PLO ), …

Nguyên tắc xác lập giá khớp lệnh liên tục

Đối với nguyên tắc xác lập giá phương pháp khớp lệnh liên tục giá để thực thi là mức giá của những lệnh số lượng giới hạn đối ứng đang được chờ trên sổ lệnh. Nguyên tắc xác lập giá khớp lệnh liên tục ở sở giao dịch sàn chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán TP.HN đều tương đương .

Các loại lệnh thanh toán giao dịch trong khớp lệnh liên tục

Lệnh thị trường ( MP )
Lệnh thị trường trên Sở thanh toán giao dịch HSX

Lệnh MP là chữ viết tắt của “ Market Price ” trong tiếng Anh. Lệnh này được vận dụng trong phiên khớp lệnh liên tục của sàn HSX. Thông thường lệnh MP chiếm khoảng chừng 1 % tổng số lệnh được đặt trên thị trường. Được Sở thanh toán giao dịch Hồ Chí Minh pháp luật tại Khoản 2 Điều 1 4 Quyết định 341 / QĐ-SGDHCM đơn cử như sau :“ Lệnh thị trường ( viết tắt là MP ) :

 1. a ) Là lệnh mua sàn chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán sàn chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường .
 2. b ) Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc tại điểm a khoản này mà khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực thi hết thì lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cả cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và liên tục so khớp .
 3. c ) Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn còn sau khi thanh toán giao dịch theo nguyên tắc tại điểm b khoản này và không hề liên tục khớp được nữa thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh số lượng giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị chức năng yết giá so với giá thực thi sau cuối trước đó hoặc lệnh số lượng giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị chức năng yết giá so với giá triển khai sau cuối trước đó .

Trường hợp giá triển khai sau cuối là giá trần so với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn so với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh số lượng giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh số lượng giới hạn bán tại giá sàn .

 1. d ) Lệnh thị trường được nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch trong thời hạn khớp lệnh liên tục .

đ ) Lệnh thị trường sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh số lượng giới hạn đối ứng tại thời gian nhập lệnh vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch. ”

Lệnh thị trường trên Sở thanh toán giao dịch HNX

Lệnh thị trường tại Sở thanh toán giao dịch Thành Phố Hà Nội có những lao lý và phương pháp hoạt động giải trí khác nhau so với lệnh thị trường tại Sở thanh toán giao dịch Hồ Chí Minh. Tại Sở HNX lệnh thị trường được chia thành 03 loại là : lênh MAK, lệnh MOK, lệnh MTL. Theo Khoản 2 Điều 14 Quyết định 653 / QĐ-SGDHN pháp luật đơn cử như sau :“ Lệnh thị trường

 1. a ) Lệnh thị trường là lệnh mua sàn chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán sàn chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường ;
 2. b ) Lệnh thị trường chỉ được nhập vào mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục ;
 3. c ) Lệnh thị trường sẽ bị hủy trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch ngay sau khi nhập nếu không có lệnh đối ứng. Khi có lệnh đối ứng, lệnh thị trường được triển khai theo lao lý so với từng loại lệnh thị trường tại Điểm d, Khoản này ;
 4. d ) Các loại lệnh thị trường :

( i ) Lệnh thị trường số lượng giới hạn ( sau đây viết tắt là MTL ) là lệnh thị trường nếu không được triển khai hàng loạt thì phần còn lại của lệnh được chuyển thành lệnh LO mua với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh ở đầu cuối một đơn vị chức năng yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp lệnh sau cuối là giá trần ( so với lệnh mua ) hoặc lệnh LO bán với mức giá thấp hơn mức giá khớp sau cuối một đơn vị chức năng yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh sau cuối là giá sàn ( so với lệnh bán ) ;Lệnh MTL được chuyển thành lệnh LO phải tuân thủ những lao lý về sửa, hủy so với lệnh LO .( ii ) Lệnh thị trường khớp hàng loạt hoặc hủy ( sau đây viết tắt là MOK ) là lệnh thị trường nếu không được triển khai hàng loạt thì bị hủy trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch ngay sau khi nhập ;( iii ) Lệnh thị trường khớp và hủy ( sau đây viết tắt là MAK ) là lệnh thị trường hoàn toàn có thể triển khai hàng loạt hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh. ”

Lệnh khớp lệnh sau giờ ( PLO )

Lệnh PLO là lệnh chỉ được thực thi trên Sở thanh toán giao dịch Hà nội, đây là lệnh mua hay lệnh bán sàn chứng khoán ở mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa từ 14 h45 đến 15 h00. Được Sở HNX pháp luật trong Khoản 4 điều 10 Quyết định 653 / QĐ-SGDHN như sau :“ Lệnh thanh toán giao dịch khớp lệnh sau giờ ( sau đây viết tắt là PLO )

 1. a ) Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán sàn chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ ngừng hoạt động ;
 2. b ) Lệnh PLO chỉ được nhập vào mạng lưới hệ thống trong phiên thanh toán giao dịch sau giờ ;
 3. c ) Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào mạng lưới hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực thi là giá đóng cửa của ngày thanh toán giao dịch ;
 4. d ) Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác lập giá tốt triển khai khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào mạng lưới hệ thống ;
 5. e) Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.”

Lưu ý :Sau giờ thanh toán giao dịch, những lệnh đã được đặt trước 20 h sẽ tự hủy sau khi chạy mạng lưới hệ thống. Các lệnh được đặt sau 20 h sẽ ở trạng thái “ chờ gửi ” để lệnh được lên sàn vào phiên thanh toán giao dịch tiếp theo .Qua những thông tin kỹ năng và kiến thức mà Yuanta đã phân phối trên đây, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiểu được Phương thức khớp lệnh là gì ? Những nguyên tắc khớp lệnh nhà đầu tư cần biết. Từ đó hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư đúng mực nhất để thu được doanh thu góp vốn đầu tư tối đa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *