Khởi tố vụ án hình sự

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác lập có tín hiệu tội phạm. Việc xác lập tín hiệu tội phạm dựa trên những địa thế căn cứ :
1. Tố giác của cá thể ;
2. Tin báo của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;

3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

Bạn đang đọc: Khởi tố vụ án hình sự

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước ;
5. Cơ quan có thẩm quyền thực thi tố tụng trực tiếp phát hiện tín hiệu tội phạm ;
6. Người phạm tội tự thú .

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm lao lý tại khoản 1 những điều 134 ( tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ), 135 ( Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác trong trạng thái ý thức bị kích động mạnh ), 136 ( Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội ), 138 ( Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ), 139 ( Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính ), 141 ( Tội hiếp dâm ), 143 ( Tội cưỡng dâm ), 155 ( Tội làm nhục người khác ), 156 ( Tội vu oan giáng họa ) và 226 ( Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ) của Bộ luật hình sự khi có nhu yếu của bị hại hoặc người đại diện thay mặt của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất hoặc đã chết .
2. Trường hợp người đã nhu yếu khởi tố rút nhu yếu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có địa thế căn cứ xác lập người đã nhu yếu rút nhu yếu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã nhu yếu khởi tố rút nhu yếu, Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn liên tục triển khai tố tụng so với vụ án .
3. Bị hại hoặc người đại diện thay mặt của bị hại đã rút nhu yếu khởi tố thì không có quyền nhu yếu lại, trừ trường hợp rút nhu yếu do bị ép buộc, cưỡng bức .

Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những địa thế căn cứ sau :
1. Không có vấn đề phạm tội ;
2. Hành vi không cấu thành tội phạm ;

3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định hành động đình chỉ vụ án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;
5. Đã hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
6. Tội phạm đã được đại xá ;
7. Người triển khai hành vi nguy hại cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm so với người khác ;
8. Tội phạm khởi tố theo nhu yếu của người bị hại mà bị hại hoặc người đại diện thay mặt của bị hại không nhu yếu khởi tố .

Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

1. Cơ quan tìm hiểu quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự so với tổng thể vấn đề có tín hiệu tội phạm, trừ những vấn đề do cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, xử lý lao lý tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này .
2. Khi phát hiện hành vi có tín hiệu tội phạm trong nghành nghề dịch vụ và địa phận quản trị của mình thì Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu được thực thi khởi tố vụ án hình sự .
3. Viện kiểm sát ra quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp :

a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được  giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

b ) Viện kiểm sát trực tiếp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố ;
c ) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện tín hiệu tội phạm hoặc theo nhu yếu khởi tố của Hội đồng xét xử .
4. Hội đồng xét xử ra quyết định hành động khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa xét xử mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *