Kho ngoại quan là gì? Những quy định về kho ngoại quan

Khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, với những hàng hóa được lưu kho, người ta thường nhắc đến khái niệm “kho ngoại quan” nhưng nhiều người còn khá mơ hồ về tên gọi này. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn những thông tin đầy đủ nhất về kho ngoại quan, để bạn hiểu rõ kho ngoại quan là gì? Chức năng của kho ngoại quan, các thủ tục thành lập kho ngoại quan, quy định hiện hành về kho ngoại quan,…

>>>>>> Xem thêm: Cách tính chi phí xếp dỡ, thời gian xếp dỡ, và thưởng phạt xếp dỡ trong hợp đồng thuê tàu chuyến

1.Kho ngoại quan là gì?

Nếu theo dịch vụ giao hàng, Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài, hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 4 Luật Hải quan năm 2014 thì  Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Kho ngoại quan được phép xây dựng ở những khu vực sau :
– Các tỉnh, thành phố thường trực Trung ương là đầu mối giao lưu hàng hoá giữa Nước Ta với quốc tế, có điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu .
– Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, những khu kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khác ( sau đây viết là Khu công nghiệp ) .
– Kho ngoại quan, hàng hoá, phương tiện đi lại vận tải đường bộ ra, vào hoặc lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ trong kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan .
kho ngoại quan

2.Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ sản phẩm & hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực thi hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực thi những dịch vụ sau so với sản phẩm & hàng hóa gửi kho ngoại quan :
Gia cố, chia gói, đóng gói vỏ hộp ; đóng ghép sản phẩm & hàng hóa ; phân loại phẩmcấphàng hóa, bảo trì sản phẩm & hàng hóa .
Lấy mẫu sản phẩm & hàng hóa để Giao hàng công tác làm việc quản trị hoặc làm thủ tục hải quan .
Chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa .
Riêng so với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu cung ứng nhu yếu quản trị nhà nước về hải quan và nhu yếu quản lýnhà nước chuyên ngành có tương quan được phép pha chế, quy đổi chủng loại sản phẩm & hàng hóa .

3.Quy định về việc thuê kho ngoại quan

Các pháp luật về việc thuê kho ngoại quan được pháp luật dưới đây :

Thuê kho ngoại quan

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan gồm :

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế;

+ Tổ chức, cá thể quốc tế .

Hợp đồng thuê kho ngoại quan:

+ Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuậntheo pháp luật của pháp lý, trừ trường hợpchủ hàng vừa là chủ kho ngoại quan ;
+ Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành và thời hạn thuê kho ngoại quan do chủ hàng và chủ kho ngoại quan thỏa thuận hợp tác trên hợp đồng thuê kho ngoại quan, nhưng không quá thời hạn sản phẩm & hàng hóa được gửi kho ngoại quan theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan ;
+ Quá thời hạn thuê kho ngoại quan theo lao lý tại Khoản 1 Điều 61 Luật Hải quannếu chủ sản phẩm & hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan hoặc trong thời hạn thuê kho ngoại quan nhưng chủ sản phẩm & hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyềncó văn bản ý kiến đề nghị thanh lý thì Cục Hải quan tổ chứcthanh lý sản phẩm & hàng hóa gửi kho ngoại quan theo lao lý của pháp lý .

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hàng hóa từ quốc tế hoặc từ trong nước, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản trị kho ngoại quan .
Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra quốc tế hoặc đưa vào trong nước hoặc những khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin sản phẩm & hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản trị kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Nước Ta thì phải làm thủ tục hải quan như so với hàng hóanhập khẩu từ quốc tế theo mô hình nhập khẩu tương ứng ; thời gian nhập khẩu trong thực tiễn sản phẩm & hàng hóa là thời gian cơ quan hải quan xác nhận sản phẩm & hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan .
Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định hành động của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Nước Ta .
Hàng hóa luân chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan ; sản phẩm & hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất ; sản phẩm & hàng hóa từ trong nước đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như so với sản phẩm & hàng hóa luân chuyển đang chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp sản phẩm & hàng hóa đã làm thủ tục xuấtkhẩu từ trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩuvào trong nước đã mở tờ khai luân chuyển tích hợp .
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan so với sản phẩm & hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan và việc giải quyết và xử lý sản phẩm & hàng hóa tồn dư

Quy định về giám sát hải quan đối với kho ngoại quan

Phương tiện, sản phẩm & hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và những dịch vụ trong kho ngoại quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan địa thế căn cứ vào chủng loại sản phẩm & hàng hóa gửi kho ngoại quan, tình hình hoạt động giải trí của kho ngoại quan và việc chấp hành pháp lý của chủ kho ngoại quan để vận dụng giải pháp giám sát tương thích .
Việc triển khai những dịch vụ gia cố, chia gói, đóng gói vỏ hộp ; đóng ghép sản phẩm & hàng hóa ; phân loại phẩm cấp sản phẩm & hàng hóa, bảo trì sản phẩm & hàng hóa và lấy mẫu sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan, chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải có văn bản thông tin trước khi thực thi cho Chi cục Hải quan quản trị kho ngoại quan để tổ chức triển khai theo dõi, giám sát .

Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Bài viết về kho ngoại quan được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh – đơn vị đào tạo thực tế, chuyên sâu về xuất nhập khẩu.

Bạn cần học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế và được trực tiếp chia sẻ, hướng dẫn bởi giảng viên tại Trung tâm XNK Lê Ánh, bạn có thể tham gia các Khóa học xuất nhập khẩu cấp tốc tphcm và Hà Nội.

Đồng thời, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ học viên trong suốt quy trình học và mang đến bạn môi trường học trong thực tiễn, ” nhân văn “. Ngoài những khóa học xuất nhập khẩu, TT Lê Ánh còn tổ chức triển khai những lớp học kế toán thời gian ngắn, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại website ketoanleanh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *