Tham khảo mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất 2021

Kế hoạch trả nợ là văn bản được xây dựng giữa bên vay và bên cho vay, gồm có việc trả số tiền gốc cộng với tiền lãi mà những bên đã thỏa thuận hợp tác trước đó. Tham khảo mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất trong bài viết sau .Lập kế hoạch trả nợ với những khoản trả đơn cử trong hoạt động giải trí cho vay trả góp là việc xác lập khoản giao dịch thanh toán định kỳ theo hằng tháng, quý, 6 tháng hay hàng năm. Những khoản trả góp thông dụng gồm có cho vay cầm đồ, mua xe, mua nhà hoặc 1 số ít khoản vay kinh doanh thương mại .

Mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất 2021

Mẫu bảng kế hoạch trả n nêu rõ nội dung kế hoạch, thông tin vay và trả nợ như tổng số vốn vay (số dư nợ vào đầu kỳ trả nợ đầu tiên), thời gian trả nợ và lãi suất vay vốn. Khi xét kế hoạch trả vay, chúng ta cần đánh giá trên 1 số yếu tố sau:

– Kỳ trả nợ: là mỗi lần thực hiện trả gốc + lãi. Số kỳ xác định dựa theo Tổng thời gian vay và Kỳ trả lãi 

– Dư nợ đầu kỳ : Số tiền vay gốc còn lại ở đầu mỗi kỳ = Nợ cuối kỳ trước đó- Thanh toán vốn gốc : Số tiền trả tính vào gốc tại kỳ đó = Tổng số tiền vay / Tổng số kỳ trả vay đã quy đổi- Thanh toán tiền lãi : Số tiền lãi phải trả tại kỳ đó = Nợ đầu kỳ x Lãi suất vay đã quy đổi- Tổng giao dịch thanh toán = Gốc + Lãi

Dưới đây là mẫu bảng kế hoạch trả nợ gợi ý mà bạn có thể tham khảo:

Kỳ trả nợ

Dư nợ đầu kỳ (Ci)

Thanh toán lãi (Ii) 

Thanh toán vốn (Mi)

Tổng thanh toán (ai)

( i )1C1I1 = C1. rM1 = a – I1a2C2 = C1 – M1I2 = C2. rM2 = a – I2a…

nCn = Cn-1 – Mn-1In = Cn. rMn = a – InaTổnga. nTrong đó :- i là kỳ khoản trả nợ thứ i ( i = 1,2, … n )- n là tổng số kỳ khoản trả nợ- Ci là số dư nợ vào đầu kỳ khoản thứ i ( i = 1,2, … n )- r là lãi suất vay vay vốn- Ii là số tiền lãi phải thanh toán giao dịch trong kỳ khoản thứ i ( i = 1,2, … n )- Mi là số vốn gốc trả trong kỳ khoản thứ i ( i = 1,2, … n )- a là tổng số tiền trả nợ trong kỳ ( theo cách trả nợ này thì tổng số tiền trả nợ hằng kỳ đều như nhau )Tham khảo mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất 2021 - Ảnh 2.Nguồn : blackswanltd

Một số pháp luật pháp lý về việc cho vay và trả nợ dần

Trong nhiều năm qua, cho vay – trả nợ vẫn là hình thức cấp tín dụng thanh toán đa phần và quan trọng so với những tổ chức triển khai và người cần vay tín dụng thanh toán tại Nước Ta. Xuất phát từ tổng dư nợ, số lượng người mua và doanh thu từ hình thức cấp tín dụng thanh toán này mang lại doanh thu cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và sự tiện lợi cho người dân. Pháp luật Nước Ta cũng lao lý 1 số ít điều luật tương quan tới việc cho vay và trả nợ dần, đơn cử :- Lãi suất cho vay được những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thỏa thuận hợp tác với người mua và được xác lập đơn cử trong hợp đồng / thỏa thuận hợp tác cho vay / hợp đồng tín dụng thanh toán trên cơ sở pháp luật của Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13, Luật những Tổ chức tín dụng thanh toán số 47/2010 / QH12 và những văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước .- Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có tương quan pháp luật khác .Tham khảo mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất 2021 - Ảnh 3.

Nguồn: auctusgroupconsulting

– Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về việc trả lãi, nhưng không xác lập rõ lãi suất vay và có tranh chấp về lãi suất vay thì lãi suất vay được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay số lượng giới hạn lao lý tại khoản 1 Điều này tại thời gian trả nợ .- Trên cơ sở lao lý tại Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái m lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150 % lãi suất vay vay theo hợp đồng tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .- Điều 418 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái lao lý, phạt vi phạm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm do những bên thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp luật tương quan có pháp luật khác .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.