Binance Margin: Điểm khác biệt giữa chế độ Isolated Margin mới với Cross Margin

Binance Margin vừa mới tiến hành chính sách Isolated Margin, bên cạnh chính sách Cross Margin sẵn có. Bạn hoàn toàn có thể chọn thanh toán giao dịch margin ở mức Cross 5 x hoặc Isolated 5 x trên trang thanh toán giao dịch mới, như hình minh hoạ dưới đây .

Ở chính sách Isolated Margin, mỗi cặp thanh toán giao dịch sẽ có mức ký quỹ ( margin ) độc lập với nhau :

  • Mỗi cặp thanh toán giao dịch là một thông tin tài khoản isolated margin độc lập. Một thông tin tài khoản isolated margin nhất định chỉ hoàn toàn có thể chuyển vào, nắm giữ và vay những đồng xu tiền mã hoá nhất định. Ví dụ, so với thông tin tài khoản isolated margin BTCUSDT, chỉ có BTC và USDT là được gật đầu. Người dùng hoàn toàn có thể mở nhiều thông tin tài khoản isolated margin khác nhau .
  • Mỗi vị thế trong một cặp thanh toán giao dịch là độc lập. Nếu cần ngày càng tăng ký quỹ, kể cả khi bạn có đủ gia tài trong những thông tin tài khoản isolated margin hay cross margin khác, thì lượng ký quỹ sẽ không hề tự động hóa thêm vào, mà thay vào đó bạn phải thêm ký quỹ một cách thủ công bằng tay .
  • Mức ký quỹ của mỗi thông tin tài khoản isolated margin được tính độc lập dựa trên gia tài và nợ của thông tin tài khoản .
  • Rủi ro của mỗi thông tin tài khoản isolated margin cũng được cô lập. Nếu như thông tin tài khoản bị thanh lý thì nó sẽ không tác động ảnh hưởng đến những thông tin tài khoản khác .

Để biết thêm pháp luật thanh toán giao dịch isolated margin đơn cử, hãy xem Quy định Giao dịch Isolated Margin .Ở chính sách cross margin, số tiền ký quỹ sẽ được san sẻ khắp thông tin tài khoản của người dùng :

  • Mỗi người dùng chỉ hoàn toàn có thể mở một thông tin tài khoản cross margin, và tổng thể cặp thanh toán giao dịch đều khả dụng trải qua thông tin tài khoản này .
  • Tài sản trong thông tin tài khoản cross margin được san sẻ bởi toàn bộ vị thế .
  • Mức ký quỹ được tính dựa trên tổng giá trị gia tài và tổng nợ của thông tin tài khoản cross margin .
  • Hệ thống sẽ kiểm tra mức ký quỹ của thông tin tài khoản cross margin và gửi thông tin cho người dùng để tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế. Một khi xảy ra thanh lý, tổng thể vị thế đều sẽ bị thanh lý .

Để biết thêm pháp luật thanh toán giao dịch isolated margin đơn cử, hãy xem Quy định thanh toán giao dịch Cross Margin .Ví dụNgày 1 : Giá ETH trên thị trường là 200 USDT, và giá BCH trên thị trường cũng là 200 USDT. Người dùng A và người dùng B đều nạp 400 USDT vào thông tin tài khoản margin để tạo thành số dư margin, và mua ETH và BCH với đòn kích bẩy 5 x. Người dùng A giao dịch ở chính sách cross margin còn Người dùng B thanh toán giao dịch ở chính sách isolated margin. ( Không tính đến phí thanh toán giao dịch và lãi suất vay ) .NGÀY 1Người dùng A ( Cross Margin )Tài sản5 ETH5 BCHThế chấp400 USDTMức ký quỹ( 5 ETH * 200 + 5 BCH * 200 )/ 1600= 1.25Trạng thái

Bình thường

Ngày 3 : Giá ETH tăng lên mức 230 USDT, trong khi giá BCH giảm về chỉ còn 180 USDT.NGÀY 3Người dùng A ( Cross Margin )Tài sản5 ETH5 BCHMức ký quỹ( 5 ETH * 230 + 5 BCH * 180 )/ 1600= 1.28Trạng tháiBình thườngNgày 5 : Giá ETH giảm về còn 220 USDT, trong khi giá BCH giảm tiếp về 120 USDT, và giả sử cả hai người dùng đều không tăng thêm ký quỹ .NGÀY 5Người dùng A ( Cross Margin )Tài sản5 ETH5 BCHMức ký quỹ( 5 ETH * 220 + 5 BCH * 160 ) / 1600= 1.06Trạng tháiGọi ký quỹ bị kích hoạt( Người dùng phải tăng thêm ký quỹ )

 

Để biết thêm về thanh toán giao dịch margin trên Binance, hãy đọc Hướng dẫn Giao dịch Margin trên Binance của Binance Academy .

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *