Hướng Dẫn Dùng Itarget Để Lấy Id

1 .Bạn đang xem : Hướng dẫn dùng itarget ng k ti khon Truy cp: http://isale.vn/ Click: ng k ng nhp Chn 1 trong 2 hnh thc ng k + ng k vi Goolge + ng k vi Facebook in y cc thng tin ( in ng ST) Sau ng k Itarget, cn ly ST ng k ti khon Truy cp : http://isale.vn/ Click : ng k ng nhp Chn 1 trong 2 hnh thc ng k + ng k vi Goolge + ng k vi Facebook in y cc thng tin ( in ng ST ) Sau ng k Itarget, cn ly ST

trn son tin KH888 iTarget gi 8055. c free 7 ngy

Phan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comTi v s dng phn mmTi phn mm :http://isale.vn/phanmemitarget/update.htmlLu :- ci t phn mm thnh cng. My tnh phi ang ci Framework. NET 4.0Sau khi ti v : gii nn v ci tkhi ng phn mm : Click file iTarget. exeSauPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comGiao din phn mmPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 1 : Graph Search- S dng ging nh trn web ( c hng dn ) https://www.facebook.com/about/graphsearch- Sau khi tm c i tng, Click Get UID ly UIDPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 2 : Facebook Search- Cho php tm kim 6 ni dung : Post, User, Group, Page, Event, Place- V d : Tm page c tn Phan Anh + nh ch Phan Anh + Click chn Page + Search- Sau khi search xongClick Export, lu ID cc PagePhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 3 : Group ” s Members- Link Group : Chn link 1 Group bt k ( Nu cha bit Group th Click : Search Group tm ) – All members : Ly tt c UID ca cc thnh vin trong Group – Member Interaction : Ch ly UID ca thnh vin c tng tc – Graph search members : S dng Graph search tm thnh vin theo 1 s tiu ch no trn Group — Sau khi chn xong, Click : Get Members i load xong n Export lu UIDPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comTng t Group : Trc tin Past link Event mnh mun ly UID ca nhng ngi tham gia + Accept : + Not Replied :+ Unsure : + User Interaction+ Declined :- Sau khi chn xong n Get Members v Export UIDModule 4 : Event ” s MembersPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 5 : Facebook Fanpages+ Graph search like+ Checkin- n Getinfo ly UID ngi dng : ExportPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 6 : Get Friends

-Dng ly UID nhng ngi bn ca 1 ai – Link Profile: Past a ch facebook ca 1 ai + Friends: + Followings

+ Followers : + Interaction- Sau n Get Friends – ExportPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 7 : Get Posts- C th ly post ca 1 group, 1 fanpage, 1 sự kiện, hoc profile ca 1 ai – in a ch mun ly post – C cc ch : Tm kim tt c cc Post ( Get All ) hoc Tm kim Post c vit t Ngy no n ngy no – Interaction : Ch ly post c tng tc – Get content : hin Content ca Post kt qu search – Get Notes :- => Sau n Get Post .Xem thêm : Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Cài Đặt Tia Portal V13 Sp1, Huong Dan Cai Dat Phan Mem Tia Portal V13 Sp1 Phn mm s tm kim cc Post theo yu cu -Khi tm kim Post xong. N Select All V Click Interactions. N s hin ra 1 khung Cho mnh ly UID khch hng tng tc vi cc Post ( Chnh l Module 8) Phn mm s tm kim cc Post theo yu cu – Khi tm kim Post xong. N Select All V Click Interactions. N s hin ra 1 khung Cho mnh ly UID khch hng tng tc vi cc Post ( Chnh l Module 8 )Phan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 7 : Get PostsPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 8 : Post ” s InteractionSau khi ly UID ca nhng ngi tng tc vi Post, bn ch cn Export v lu liPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 9 : Search link WebsiteModule 10 : Websites interaction- Nu trn Website chng ta c box comment Facebook .- Th 2 module ny s gip Ly UID ca cc khch hng tng tc trn cc boxPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 11 : Merge list- Dng ghp ni, hp nht nhiu file UID li vi nhau – Gi s chng ta c 2 file danh sch UID c nhiu UID trng nhau – u tin Import List A v Import List B – Sau chn cc ch ghp ni + In A and B : c trong A v B+ In A not B : c trong A nhng khng c trong B + In B not A : c trong B nhng khng c trong A + In A or B : C trong A hoc B-Phan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 11 : Merge listPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comModule 12 : Get User ” s Infomation- Dng tm kim thng tin ca 1 ngi, khi bit UID ca h – u tin Import hoc Past list UID vo khung, sau n Get InfoPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comXin trn trng cm n !Ti liu c bin son da trn Phn mm iTarget ca lp trnh vin Bnh NguynVi s gip ca HuyGuitarPhan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. comfacebook marketing

Phan Anh 2013 | : www.facebook.com/phananhonline | : phananhonline
gmail.com | www.phananhonline.com

Phan Anh năm trước | Facebook Marketing Training | www. PhanAnhOnline. com

Thng tin c nhn

Nguyn Phan AnhThc s, Ging vin Khoa Thng mi in t, trng i hc Thng Mi .Ph Gim c Cng ty CPTM Ban Mai Xanh / Chui ca hng thi trang tr em cao cp CROWN SPACE

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *