2.HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất[1]

a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

– Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

* Trường hợp việc đảm nhiệm trải qua bộ phận tiếp đón hồ sơ thì bộ phận đảm nhiệm chuyển hồ sơ cho Công chứng viên kiểm tra sách vở trong hồ sơ nhu yếu công chứng ;
* Trường hợp Công chứng viên trực tiếp nhận, thì triển khai kiểm tra sách vở trong hồ sơ nhu yếu công chứng :
+ Trường hợp hồ sơ nhu yếu công chứng không thiếu, tương thích với lao lý của pháp lý thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng ;
+ Trường hợp hồ sơ nhu yếu công chứng chưa khá đầy đủ : Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và nhu yếu bổ trợ ( phiếu hướng dẫn ghi đơn cử những sách vở cần bổ trợ, ngày tháng năm hướng dẫn và họ tên Công chứng viên đảm nhiệm hồ sơ ) ;
+ Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để xử lý : Công chứng viên lý giải rõ nguyên do và phủ nhận đảm nhiệm hồ sơ. Nếu người nhu yếu công chứng ý kiến đề nghị phủ nhận bằng văn bản, Công chứng viên báo cáo giải trình Trưởng phòng / Trưởng Văn phòng xin quan điểm và soạn văn bản khước từ .

– Bước 3: Soạn thảo và ký văn bản

+ Trường hợp văn bản đã được người nhu yếu công chứng soạn thảo sẵn : Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có lao lý vi phạm pháp lý, trái đạo đức xã hội, nội dung của văn bản không tương thích pháp luật của pháp lý, Công chứng viên phải chỉ rõ cho người nhu yếu công chứng để thay thế sửa chữa. Nếu người nhu yếu công chứng không sửa chữa thay thế thì Công chứng viên có quyền khước từ công chứng ;
+ Trường hợp văn bản do Công chứng viên soạn thảo theo đề xuất của người nhu yếu công chứng : nội dung, dự tính giao kết hợp đồng, thanh toán giao dịch là xác nhận, không vi phạm pháp lý, không trái đạo đức xã hội thì Công chứng viên soạn thảo hợp đồng, thanh toán giao dịch ;
+ Người nhu yếu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc Công chứng viên đọc cho người nhu yếu công chứng nghe theo đề xuất của người nhu yếu công chứng. Trường hợp người nhu yếu công chứng có nhu yếu sửa đổi, bổ trợ, Công chứng viên xem xét và triển khai việc sửa đổi, bổ trợ ngay trong ngày hoặc hẹn lại ;
+ Trường hợp người nhu yếu công chứng chấp thuận đồng ý hàng loạt nội dung ghi trong dự thảo hợp đồng, Công chứng viên hướng dẫn người nhu yếu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng .

– Bước 4: Ký chứng nhận

Công chứng viên nhu yếu người nhu yếu công chứng xuất trình bản chính của những sách vở theo lao lý để so sánh trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng và chuyển bộ phận thu phí của tổ chức triển khai hành nghề công chứng .

– Bước 5: Trả kết quả công chứng

Bộ phận thu phí của tổ chức triển khai hành nghề công chứng hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và ngân sách khác theo pháp luật, đóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho người nhu yếu công chứng .

b) Cách thức thực hiện:

– Người nhu yếu công chứng nộp và nhận hiệu quả xử lý hồ sơ trực tiếp tại trụ sở tổ chức triển khai hành nghề công chứng ( Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng ) ;
– Trong trường hợp người già yếu không hề đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có nguyên do chính đáng khác không hề đến trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc công chứng hoàn toàn có thể được triển khai ngoài trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng theo đơn nhu yếu của người có nhu yếu công chứng .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ :
+ Phiếu nhu yếu công chứng ;
+ Bản sao sách vở tùy thân : Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta / Hộ chiếu của những bên tham gia thanh toán giao dịch ;
+ Bản sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao sách vở thay thế sửa chữa được pháp lý pháp luật ;
+ Bản sao sách vở khác có tương quan đến hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà pháp lý pháp luật phải có, như :
* Một trong những Bản sao Giấy tờ chứng tỏ về thực trạng gia tài chung / riêng ( trong trường hợp bên tặng cho là cá thể ) :
Án ly hôn chia gia tài / án phân loại thừa kế / văn bản tặng cho gia tài … ;
Thỏa thuận phân loại gia tài chung riêng / nhập gia tài riêng vào khối gia tài chung vợ chồng, thỏa thuận hợp tác xác lập chính sách gia tài của vợ chồng ;
Văn bản cam kết / thỏa thuận hợp tác về gia tài riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình ;
Giấy ghi nhận kết hôn / xác nhận về quan hệ hôn nhân gia đình ( trong trường hợp sống chung nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn ) ;
Giấy tờ xác lập về việc gia tài nằm ngoài thời kỳ hôn nhân gia đình : Giấy xác nhận về thực trạng hôn nhân gia đình ( trên cơ sở so sánh với thời gian tạo dựng gia tài ) …
* Một trong những Bản sao Giấy tờ về thẩm quyền đại diện thay mặt :
Trong trường hợp thanh toán giao dịch của người chưa thành niên :
Bản sao khai sinh ;
Trong trường hợp người chưa thành niên thực thi những thanh toán giao dịch : giấy đồng ý chấp thuận của người đại diện thay mặt theo pháp lý cho người chưa thành niên thực thi, xác lập thanh toán giao dịch dân sự theo lao lý pháp lý ;
Trong trường hợp người đại diện thay mặt thực thi thanh toán giao dịch với tư cách là bên nhận trong hợp đồng tặng cho : giấy cam kết về việc đại diện thay mặt vì quyền lợi cho con chưa thành niên trong những thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến gia tài của con chưa thành niên .
Trong trường hợp đại diện thay mặt theo ủy quyền : Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền được lập đúng hình thức lao lý ;
Trong trường hợp mất / hạn chế năng lượng hành vi :
Án tòa công bố mất năng lượng hành vi / hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
Văn bản thỏa thuận hợp tác cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ĐK giám hộ ;
Người đại diện thay mặt thực thi thanh toán giao dịch cho người mất / hạn chế năng lượng hành vi khi người mất / hạn chế năng lượng hành vi là bên nhận trong hợp đồng tặng cho : giấy cam kết về việc đại diện thay mặt vì quyền lợi của người được giám hộ .
* Một trong những Bản sao Giấy tờ chứng tỏ tư cách chủ thể tham gia thanh toán giao dịch :
Cá nhân là người Nước Ta cư trú trong nước : hộ khẩu ;
Cá nhân là người Nước Ta định cư ở quốc tế : có những sách vở chứng tỏ theo lao lý của pháp lý về quốc tịch như : Giấy tờ chứng tỏ nguồn gốc Nước Ta ; Giấy ghi nhận có quốc tịch Nước Ta, thôi quốc tịch Nước Ta, ĐK công dân, những sách vở chứng tỏ được phép nhập cư vào Nước Ta … ;
Tổ chức, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( gồm doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, doanh nghiệp Nước Ta mà nhà đầu tư quốc tế mua CP, sáp nhập, mua lại theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư ) : có những sách vở bộc lộ tư cách pháp nhân và thẩm quyền quyết định hành động triển khai thanh toán giao dịch theo pháp lý về doanh nghiệp, pháp lý về góp vốn đầu tư :
Giấy ĐK kinh doanh thương mại / Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy phép góp vốn đầu tư ;
Con dấu của pháp nhân ( để đóng dấu vào văn bản công chứng theo Điều lệ của doanh nghiệp ) ;
Biên bản họp của Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị / Đại hội cổ đông / Ban chủ nhiệm hợp tác xã / Đại hội xã viên về việc đồng ý chấp thuận hợp đồng thanh toán giao dịch hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp so với thanh toán giao dịch không thuộc thẩm quyền quyết định hành động của người đại diện thay mặt theo pháp lý ( theo lao lý của điều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp lý ) … ;
Điều lệ của doanh nghiệp / hợp tác xã ;
Báo cáo kinh tế tài chính ( trong trường hợp chứng tỏ thẩm quyền của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban chủ nhiệm Hợp tác xã ) .
* Giấy tờ chứng tỏ về năng lượng hành vi : giấy khám sức khỏe thể chất / tinh thần … ( trong trường hợp có hoài nghi về năng lượng hành vi của bên tham gia giao kết hợp đồng ) ;
* Chứng minh nhân dân của người làm chứng / người phiên dịch ( trong trường hợp cần phải có người làm chứng / người phiên dịch ) ;
* Một số Bản sao sách vở khác tương quan đến việc thực thi quyền của người sử dụng đất :
Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc đất được giao, cho thuê, nhận chuyển nhượng ủy quyền mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng ủy quyền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ( so với trường hợp bên chuyển nhượng ủy quyền là tổ chức triển khai có vốn góp nhà nước ) ;
Giấy tờ về việc nộp tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê ;
Giấy tờ về việc đã hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật .
* Đối với trường hợp hợp đồng được người nhu yếu công chứng soạn thảo sẵn : ngoài thành phần nêu trên thì kèm theo Dự thảo hợp đồng .
– Số lượng hồ sơ : 01 bộ .

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được công chứng hoặc văn bản từ chối công chứng, có nêu rõ lý do.

h) Phí, lệ phí:

– Phí công chứng:tính trên giá trị quyền sử dụng đất, tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

TT
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
Mức thu
( đồng / trường hợp )

1
Dưới 50 triệu đồng
50 nghìn

2
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
100 nghìn

3
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng
0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng
01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng
2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7
Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng

8
Trên 100 tỷ đồng
32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp)

– Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác định không vượt quá mức trần thù lao công chứng được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016;

Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Mục đích và nội dung của thanh toán giao dịch không vi phạm pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– Người nhu yếu công chứng phải xuất trình đủ sách vở thiết yếu tương quan đến việc công chứng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, tính hợp pháp của những sách vở đó ;
– Điều kiện so với đất khi triển khai việc tặng cho quyền sử dụng đất :
+ Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, trừ trường hợp tổng thể người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất đều là người quốc tế hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng người tiêu dùng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta ;
+ Đất không có tranh chấp ;
+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
+ Trong thời hạn sử dụng đất ;
+ Không được tặng cho gia tài thế chấp ngân hàng, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp ngân hàng đồng ý chấp thuận ;
+ Trường hợp tặng cho một phần quyền sử dụng đất thì những phần tách thửa hay phần còn lại phải hội đủ điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh tối thiểu khi tách thửa theo lao lý pháp lý .
– Điều kiện chung so với những bên :
+ Người tham gia thanh toán giao dịch trọn vẹn tự nguyện ;
+ Trường hợp thanh toán giao dịch gia tài của người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự chỉ được triển khai vì quyền lợi của người đó ;
+ Trường hợp người nhu yếu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp lý pháp luật thì việc công chứng phải có người làm chứng :
* Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự không thiếu và không có quyền, quyền lợi hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc công chứng ;
* Người làm chứng do người nhu yếu công chứng mời, nếu người nhu yếu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định .
+ Trường hợp người nhu yếu công chứng không thông thuộc tiếng Việt thì họ phải có người phiên dịch :
* Người phiên dịch phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ, thông thuộc tiếng Việt và ngôn từ mà người nhu yếu công chứng sử dụng ;
* Người phiên dịch do người nhu yếu công chứng mời và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc phiên dịch của mình .
– Điều kiện chung so với bên tặng cho quyền sử dụng đất :
+ Là người sử dụng đất hợp pháp hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền để triển khai thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật Đất đai và pháp lý về dân sự ;

+ Nếu là cá nhân thì phải có có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự; phải thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013;

+ Nếu là tổ chức triển khai thì phải có tư cách pháp nhân và việc nhu yếu công chứng được thực thi trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai đó. Tổ chức phải thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Nếu là Doanh nghiệp liên kết kinh doanh, Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, Người Nước Ta định cư ở quốc tế phải thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013 .
– Điều kiện chung so với bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất :
+ Nếu là cá thể thì phải có có năng lượng hành vi dân sự theo pháp luật pháp lý để triển khai thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp luật dân sự ; phải thuộc trường hợp được nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Nếu là tổ chức triển khai thì phải có tư cách pháp nhân và việc nhu yếu công chứng được thực thi trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai đó. Tổ chức phải thuộc trường hợp được nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 ;
– Một số điều kiện kèm theo đặc trưng :
+ Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất so với trường hợp mà pháp lý không được cho phép chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất ;
+ Trường hợp người sử dụng đất được chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trước khi thực thi những quyền ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức ; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; đất nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì được tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 ; tặng cho quyền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền tặng cho gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận thừa kế, người được tặng cho gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì được tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 ; tặng cho quyền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì được tặng cho gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận thừa kế, người được tặng cho gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như trường hợp không được miễn, không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thuê của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể không thuộc trường hợp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý về dân sự ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển mục tiêu sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thì tặng cho quyền sử dụng đất theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 ; tặng cho quyền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển mục tiêu sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì được tặng cho gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận thừa kế, người được tặng cho gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện kèm theo chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng tích hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản cho hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống trong phân khu đó ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chủ trương tương hỗ của Nhà nước thì được tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định hành động giao đất theo lao lý của nhà nước ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo pháp luật của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Cơ sở tôn giáo, hội đồng dân cư sử dụng đất không được tặng cho quyền sử dụng đất ;
+ Tổ chức, cá thể sử dụng đất tại cảng hàng không quốc tế, trường bay không được tặng cho quyền sử dụng đất ;
+ Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất trải qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai năm 2013, trừ trường hợp lao lý tại Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền tặng cho quyền sử dụng đất ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ;
+ Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ; việc triển khai những quyền phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
+ Trường hợp tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không có quyền tặng cho quyền sử dụng đất ;
+ Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì được tặng cho tương thích với lao lý tại Khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền một lần cho cả thời hạn thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật của pháp lý và không chuyển mục tiêu sử dụng đất thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp theo lao lý của pháp lý và chuyển mục tiêu sử dụng đất mà thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ;
+ Tổ chức kinh tế tài chính nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức triển khai kinh tế tài chính góp vốn có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, do nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, của hộ mái ấm gia đình, cá thể góp vốn mà không phải là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý tương thích với pháp luật của Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất như ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, không phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo lao lý của pháp lý về đất đai để góp vốn liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế thì doanh nghiệp liên kết kinh doanh được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ; Giá trị quyền sử dụng đất là phần vốn của Nhà nước góp phần vào doanh nghiệp liên kết kinh doanh ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc những đối tượng người tiêu dùng có quyền chiếm hữu nhà ở theo lao lý của pháp lý về nhà ở còn được nhận tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt phẳng thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở trải qua hình thức nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế về góp vốn đầu tư tại Nước Ta được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất được tặng cho gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận thừa kế, người được tặng cho gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế sử dụng đất để thực thi những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại Nước Ta được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 4 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế được tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mà góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tư cách là tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước vào liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế thì doanh nghiệp liên kết kinh doanh được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý trong trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời hạn thuê, thuê lại ;
+ Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc những đối tượng người dùng có quyền chiếm hữu nhà ở theo lao lý của pháp lý về nhà ở có quyền chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta. Người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta thì được tặng cho tổ chức triển khai, cá thể trong nước, người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta để ở ; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, hội đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng người dùng không thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta thì đối tượng người dùng đó chỉ được hưởng giá trị của nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất ở ;
+ Trường hợp toàn bộ người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất đều là người quốc tế hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng người tiêu dùng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về nhà ở thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nhưng được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế khi người được tặng cho phải là đối tượng người tiêu dùng được pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai năm 2013 và tương thích với lao lý của pháp lý về nhà tại, trong đó người nhận thừa kế được thay mặt đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho ;
+ Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế có sử dụng đất được hình thành do nhận chuyển nhượng ủy quyền CP là doanh nghiệp mà bên Nước Ta chiếm tỷ suất CP chi phối theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp thì được tặng cho tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ;
+ Doanh nghiệp liên kết kinh doanh giữa tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế với tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà tổ chức triển khai kinh tế tài chính góp vốn bằng quyền sử dụng đất do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ; do nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất không phải là đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng ủy quyền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; tặng cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình Giao hàng quyền lợi chung của hội đồng ; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;
– Trong trường hợp có địa thế căn cứ cho rằng trong hồ sơ nhu yếu công chứng có yếu tố chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, thanh toán giao dịch có tín hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự hoài nghi về năng lượng hành vi dân sự của người nhu yếu công chứng hoặc có sự hoài nghi đối tượng người dùng của hợp đồng, thanh toán giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề xuất người nhu yếu công chứng làm rõ hoặc theo đề xuất của người nhu yếu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc nhu yếu giám định ; trường hợp không làm rõ được thì có quyền phủ nhận công chứng ;
– Giấy tờ do cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế cấp hoặc công chứng, xác nhận ở quốc tế để sử dụng cho thanh toán giao dịch dân sự tại Nước Ta phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Nước Ta hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa lãnh sự ( trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại ) ;
– Giấy tờ bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, xác nhận theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 ) ;
– Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm năm trước ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái ) ;
– Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm năm trước ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm ngoái ) ;
– Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm trước ) ;
– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm năm trước ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm ngoái ) ;
– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ngày 19 tháng 6 năm năm trước ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái ) ;
– Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm năm trước ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay ) ;
– Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 ) ;
– Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 06 năm 2013 ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm trước ) ;
– Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm năm trước ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm ngoái ) ;
– Luật Căn cước công dân năm năm trước ngày 20 tháng 11 năm năm trước ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay ) ;
– Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012 ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 ) ;
– Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005 ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 ) ;
– Luật Cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế ngày 18 tháng 06 năm 2009 ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 02 tháng 09 năm 2009 ) ;
– Nghị định số 123 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay ) ;
– Nghị định số 76/2015 / NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm năm ngoái của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật kinh doanh thương mại bất động sản ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm năm ngoái ) ;
– Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Nhà ở ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm năm ngoái ) ;
– Nghị định số 96/2015 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều của Luật Doanh nghiệp ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm năm ngoái ) ;
– Nghị định số 29/2015 / NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm năm ngoái của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật công chứng ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm năm ngoái ) ;
– Nghị định số 126 / năm trước / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm năm trước của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm năm ngoái ) ;
– Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm năm trước của nhà nước lao lý về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm trước ) ;
– Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm năm trước của nhà nước pháp luật về thu tiền sử dụng đất ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm trước ) ;
– Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm năm trước của nhà nước pháp luật về giá đất ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm trước ) ;
– Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm năm trước của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm năm trước ) ;
– Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít Nghị định pháp luật cụ thể thi hành Luật Đất đai ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2017 ) ;
– Nghị định số 31/2014 / NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm năm trước của nhà nước về pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Cư trú ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 15 tháng 06 năm năm trước ) ;
– Nghị định 106 / 2013 / NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm 2013 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 05/1999 / NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của nhà nước về chứng tỏ nhân dân đã được sửa đổi, bổ trợ bằng Nghị định số 170 / 2007 / NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 05/1999 / NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của nhà nước ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2013 ) ;
– Nghị định số 11/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 163 / 2006 / NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của nhà nước về thanh toán giao dịch bảo vệ ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2012 ) ;
– Nghị định số 111 / 2011 / NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của nhà nước về ghi nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 ) ;
– Nghị định số 130 / 2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2008 của nhà nước về Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2009 ) ;
– Nghị định số 136 / 2007 / NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của nhà nước về xuất cảnh, nhập cư của công dân Nước Ta ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 14 tháng 09 năm 2007 ) ;
– Nghị định số 170 / 2007 / NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 05/1999 / NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của nhà nước về chứng tỏ nhân dân ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2007 ) ;
– Nghị định số 163 / 2006 / NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của nhà nước về thanh toán giao dịch bảo vệ ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2007 ) ;
– Nghị định số 05/1999 / NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của nhà nước về chứng tỏ nhân dân ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1999 ) ;
– Thông tư số 26/2015 / TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm năm ngoái của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp ngân hàng và giải chấp gia tài là dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại, nhà ở hình thành trong tương lai ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm năm ngoái ) ;
– Thông tư số 15/2015 / TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm năm ngoái của Bộ Tư pháp lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm năm nay ) ;
– Thông tư số 257 / năm nay / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm nay của Bộ Tài chính pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị, sử dụng phí công chứng ; phí xác nhận ; phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; phí đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động giải trí Văn phòng Công chứng ; lệ phí cấp thẻ công chứng viên ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 ) ;
– Thông tư số 06/2015 / TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm năm ngoái của Bộ Tư pháp pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật công chứng ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm năm ngoái ) ;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014);

– Quyết định số 60/2017 / QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh pháp luật về diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa ( có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 ) ;
– Quyết định số 08/2016 / QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm năm nay của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh pháp luật mức trần thù lao công chứng trên địa phận Thành phố ( có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 31 tháng 03 năm năm nay ) .
[ 1 ] Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ trợ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *