Giới thiệu về hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh

{{news.Title}}

{ { news. Source } } – { { news. Date | date : ‘ dd / MM / yyyy hh : mm : ss ‘ } }

Hợp đồng quyền chọn là một trong những sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh. Để tìm hiểu rõ hơn vai trò của hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh, các nhà đầu tư hãy cùng tham khảo bài viết ở dưới đây.

1. Khái niệm hợp đồng quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh

Hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh là hợp đồng cho phép người nắm giữ nó có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở vào một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã được xác định từ trước. Tài sản cơ sở thường là chỉ số, cổ phiếu hoặc hàng hóa…

Hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh là gì?

Hợp đồng quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh là gì ?
trái lại, người bán hợp đồng quyền chọn có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi thanh toán giao dịch mà người nắm giữ hợp đồng nhu yếu. Trong đó, vai trò đơn cử giữa người mua và bán trong hợp đồng quyền chọn của sàn chứng khoán phái sinh được phân định như sau :

  • Người mua phải trả phí ký kết hợp đồng. Người mua có quyền thực thi thanh toán giao dịch phái sinh hoặc không sao cho tương thích với quyền lợi của mình nhất .

  • Người bán được nhận phí ký kết hợp đồng. Người bán luôn luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ, trợ giúp người mua .

2. Các loại hợp đồng quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh

Trong sàn chứng khoán phái sinh, hợp đồng quyền chọn được chia thành hai quyền chính là quyền chọn mua ( Call Option ) và quyền chọn bán ( Put Option ) .

Hợp đồng quyền chọn bao gồm có quyền chọn mua và quyền chọn bán

Hợp đồng quyền chọn gồm có có quyền chọn mua và quyền chọn bán

2.1. Quyền chọn mua ( Call Option )

Trong quyền chọn này, người mua sẽ phải trả cho người bán một khoản phí. Đây được gọi là phí quyền chọn ( premium ). Người mua quyền chọn này sẽ có quyền được mua một lượng CP nhất định theo mức giá được thỏa thuận hợp tác .
Người bán quyền chọn mua sẽ nhận được tiền phí. Do đó, bên bán phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bán đi một lượng CP theo giá đã thỏa thuận hợp tác bắt đầu khi người mua thực thi quyền .

2.2. Quyền chọn bán ( Put Option )

Tương tự quyền chọn mua, trong quyền chọn bán thì người mua cũng phải trả người bán phí quyền chọn. Lúc này, người mua quyền chọn bán sẽ có quyền bán một lượng CP nhất định theo mức giá đã được thỏa thuận hợp tác bắt đầu .
trái lại, người bán quyền chọn sẽ nhận được tiền phí. Vậy nên, bên bán phải có nghĩa vụ và trách nhiệm mua một lượng CP từ người mua quyền chọn theo mức giá đã được thỏa thuận hợp tác bắt đầu .

3. Các kiểu quyền chọn

Các kiểu quyền chọn trong chứng khoán phái sinh khá đa dạng

Các kiểu quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh khá phong phú

  • Quyền chọn châu Âu (European Option): cho phép thực hiện quyền đúng ngày đáo hạn.

  • Quyền chọn Mỹ (American Option): cho phép thực hiện quyền bất kỳ thời điểm nào trước khi đáo hạn.

  • Quyền chọn Bermuda (Bermudan Option): cho phép thực hiện quyền vào những ngày được định rõ cùng hoặc trước ngày đáo hạn.

  • Quyền chọn châu Á (Asian Option): là quyền chọn với khoản thanh toán bù trừ được xác định bằng trung bình giá tài sản gốc trong một khoảng thời gian định trước.

  • Quyền chọn rào cản (Barrier Option): là quyền chọn với đặc trưng chung là giá của tài sản gốc phải vượt qua một ngưỡng (“rào cản”) nhất định trước khi quyền này có thể được thực hiện.

  • Quyền chọn kép (Binary Option): là một dạng quyền chọn tất cả hoặc không có gì. Trong đó, việc thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị sẽ diễn ra nếu như tài sản gốc phù hợp với điều kiện đã được xác định từ trước lúc đáo hạn. Còn nếu không phù hợp thì nó sẽ đáo hạn mà không có giá trị gì.

  • Quyền chọn kỳ cục (Exotic Option): là một phạm trù rộng của các quyền chọn, có thể bao gồm các cấu trúc tài chính phức tạp.

  • Quyền chọn vani/quyền chọn chuẩn/quyền chọn thông thường (Vanilla Option): bất kỳ quyền chọn nào không phải là kỳ cục (exotic).

Trong số những kiểu quyền chọn trên, kiểu Châu Âu ( Europe Option ) và kiểu Mỹ ( American Option ) là những kiểu thường gặp nhất .

4. Đặc điểm hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là một trong bốn loại hợp đồng công cụ của sàn chứng khoán phái sinh. Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm những điểm điển hình nổi bật để hoàn toàn có thể hiểu thêm về hợp đồng này .

Hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh sở hữu khá nhiểu điểm nổi bật

Hợp đồng quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh chiếm hữu khá nhiểu điểm điển hình nổi bật

4.1. Không cần chuẩn hóa

Đặc điểm độc lạ của hợp đồng quyền chọn trong sàn chứng khoán phái sinh chính là không cần chuẩn hóa. Với hợp đồng này, bạn không cần chuẩn hóa những lao lý, giá trị, khối lượng gia tài cơ bản. Tài sản của hợp đồng quyền chọn hoàn toàn có thể là bất kể loại gia tài nào …

4.2. Không niêm yết và thanh toán giao dịch trên thị trường OTC

Hợp đồng quyền chọn không được niêm yết và thanh toán giao dịch trên thị trường OTC. Do đó, tính thanh toán của hợp đồng quyền chọn thấp hơn so với những loại hợp đồng khác .

4.3. Không cần ký quỹ

Điểm ở đầu cuối là những bên tham gia hợp đồng quyền chọn không cần phải thực thi ký quỹ. Bên người mua quyền chọn sẽ phải trả phí sau khi ký hợp đồng. Người bán quyền chọn sẽ nhận được phí và triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên mua .

Hy vọng qua bài trên, các bạn đã hiểu hơn về hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh. Từ đó, giúp cho các nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn về loại sản phẩm trên thị trường, đem lại khả năng sinh lời cao hơn trên mỗi quyết định đầu tư.

Các tin tương quan

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *