Mẫu hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm năm 2021

Nhu cầu làm phần mềm luôn cần thiết vì bất kỳ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào hiện nay gần như đều phải sử dụng đến phần mềm, đơn giản nhất như lập một website bán hàng, giới thiệu cơ sở, doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa. Lĩnh vực phát triển phần mềm là lĩnh vực đặc thù, các bên cần có những hiểu biết nhất định khi tham gia, xác lập các giao dịch tư vấn, kinh doanh có liên quan. Công ty Luật ACC xin đưa ra mẫu hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm để quý khách có thể tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng hợp đồng này. 

  1. Hợp đồng hợp tác phát triển phần mềmlà gì ?

Hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm là hợp đồng dịch vụ, bao gồm thỏa thuận giữa bên tư vấn, cung cấp phần mềm và bên có nhu cầu sử dụng phần mềm.

Phần mềm hoàn toàn có thể được triển khai dựa trên ý tưởng sáng tạo của bên sử dụng, bên đáp ứng sẽ tư vấn, thực thi việc kiến thiết xây dựng phần mềm theo đúng nhu yếu và thỏa thuận hợp tác .

Tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng, đối tượng của hợp đồng hợp tác phần mềm có thể có nhiều loại khác nhau bao gồm: (i). phần mềm ứng dụng như phần mềm văn phòng, doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu, trò chơi, chương trình tiện ích; (ii). Phần mềm hệ thống chạy phần cứng và chức năng liên quan….

   2. Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm

Các bên cần thống nhất về chức năng của phần mềm trước khi giao kết: Điểm quan trọng nhất của hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm là tiêu chí tạo ra phần mềm. Bởi nó sẽ quyết định phần lớn thành công của sản phẩm. Tiêu chí có thể đa dạng nhưng cần thể hiện rõ chức năng của phần mềm mà đáp ứng được nhu cầu của bên sử dụng. Do vậy hai bên phải hiểu rõ cũng như thống nhất mục tiêu và các chức năng hoạt động chính của phần mềm để làm cơ sở xây dựng phần mềm.

Đặc thù việc phát triển phần mềm không chỉ áp dụng cho một level nhất định, do đó trong hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm có thể bao gồm các thỏa thuận kèm theo về nâng cấp, cập nhật nội dung phần mềm tùy vào gói dịch vụ. Chi phí trả cho mỗi gói dịch vụ tính toán trên phạm vi công việc của bên cung ứng và những hỗ trợ sau khi phần mềm hoàn thành và bàn giao, có thể tách riêng thành những dịch vụ đi kèm theo gói dịch vụ chính.

Đặc biệt cần chú ý đến quyền sở hữu phần mềm. Bởi đây là yếu tố dễ gây tranh chấp nếu như không được quy định rõ trong bản hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm. Khi đó các bên cần thống nhất rõ quyền lợi đối với những quyền như: các quyền chuyển giao đi kèm phần mềm bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền thương mại đối với phần mềm hoặc quyền sửa đổi phần mềm. Tất cả tùy theo sự thỏa thuận của các bên tham gia.

   3. Mẫu hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm tham khảo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

( Số : … …. / … … .. / HĐ-PTPM )
… … … .., ngày … …. tháng … .. năm … .
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm năm ngoái sửa đổi bổ trợ 2017 ;
– Căn cứ luật Thương mại 2020 ;
– Căn cứ vào nhu yếu và năng lực cung ứng loại sản phẩm dịch vụ của những bên ;

BÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (gọi tắt là bên A)

Người đại diện thay mặt : Ông / bà … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số thông tin tài khoản : Mở tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (gọi tắt là bên B) 

Người đại diện thay mặt : Ông / bà … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ liên lạc : Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … ..
Số Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : Mở tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Sau khi luận bàn và luận bàn, hai Bên nhất trí ký hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm … … … … … … … … … … … … …. ( sau đây gọi là “ Hợp đồng ” ) với những pháp luật như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Bên B đồng ý chấp thuận phân phối và Bên A chấp thuận đồng ý mua bản quyền phần mềm … … … … … … … … … … … … … … .. ( sau đây gọi là Phần mềm ) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B để thực thi công dụng … … … … … … … … … … … … .. cho Bên A .

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Cài đặt chương trình : phần mềm được setup trên mạng lưới hệ thống sever trên nền tảng công nghệ tiên tiến điện toán đám mây do bên B phân phối, bảo vệ chương trình phần mềm hoạt động giải trí không thay đổi, bảo đảm an toàn ; và vừa đủ những tính năng như bản miêu tả trong phụ lục hợp đồng .
Bàn giao thông tin quản trị phần mềm cho Bên A, phân phối những thông tin và chuyển giao, hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ cho việc sử dụng hiệu của phần mềm cho bên A .

THÔNG TIN BẢN QUYỀN

Bản quyền phần mềm … … … … … …. được phân phối cho Bên A với số lượng người sử dụng là : … … …. người dùng ( user ) .

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Số lượng : … … … … … … …. User
Giá trị ( thuê theo năm ) : … … … … … … … VNĐ / Người / Năm
Tổng giá trị Hợp đồng là : … … … … … … … … … … …. VND
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … …. )

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Được quyền sử dụng hợp pháp phiên bản phần mềm mà Bên B phân phối và được hưởng những dịch vụ kèm theo gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sử dụng vừa đủ những công dụng của phần mềm ở phiên bản hiện tại cũng như tổng thể những tính năng phát triển mới trong tương lai của Phần mềm nếu có nhu yếu. Việc tăng cấp những tính năng này là không tính tiền trong thời hạn … .. năm kể từ ngày ký hợp đồng này .
Trong quy trình thuê bản … … … … … … … … …, bên A hoàn toàn được phép chuyển sang bản … … … … … … … … …. ( ngân sách tính theo bản … … … … … … …. ). Khi đó, bên A chỉ trả phí thời hạn đã dùng ( số tháng đã dùng ), phần tiền còn lại sẽ được trừ vào ngân sách của bản … … … … … … … … Các tính năng của bản … … … … … …. tương tự với bản … … … … … … … … … … … … .
Thanh toán khá đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng .

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong tiến hành đúng thời hạn và chuyển giao vừa đủ phần mềm theo hợp đồng .
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo dưỡng mạng lưới hệ thống, bảo vệ mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí không thay đổi, liên tục trong suốt thời hạn Bên A duy trì dịch vụ .
Hỗ trợ kỹ thuật cho Bên A xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình quản lý và vận hành của chương trình, bảo vệ mạng lưới hệ thống quản lý và vận hành tốt ;
Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin mọi thông tin của Bên A và không được sử dụng những thông tin này để cung ứng cho Bên thứ ba. Cam kết tài liệu bảo đảm an toàn, đúng chuẩn bảo mật thông tin khi chuyển từ bản … … … .. sang bản … … … … .
Có nghĩa vụ và trách nhiệm đào tạo và giảng dạy cho bên A sử dụng thành thạo những công dụng cơ bản hiện tại của phần mềm, có nghĩa vụ và trách nhiệm huấn luyện và đào tạo khi có mẫu sản phẩm mới .
Có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đến kỳ đóng phí cho bên A biết .
Tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện nếu bên A có nhu yếu quy đổi sang hosting khác, hoặc quy đổi mạng lưới hệ thống, nhận lại những giữ liệu chuẩn khi đã tàng trữ tại hosting đang thuê của bên B .
Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và tương hỗ bên A chuyển sang file và nhập cơ sở giữ liệu khởi đầu nhanh và đúng mực .

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

Phương thức thanh toán giao dịch
Bên A giao dịch thanh toán … …. % giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng này .
Bên B sẽ xuất hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho bên A sau khi bên A thanh toán giao dịch không thiếu những ngân sách theo hợp đồng .
Hình thức thanh toán giao dịch
Tiền giao dịch thanh toán là tiền VNĐ bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước .

ĐIỀU 6: THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thời hạn : Hợp đồng có thời hạn … … năm kể từ ngày ký và đương nhiên xem là bị hủy nếu sau thời hạn … … ngày kể từ ngày hết hạn 2 bên không ký thỏa thuận hợp tác gia hạn hợp đồng .
Chấm dứt Hợp đồng : Hợp đồng này chấm hết trong những trường hợp sau :
Bên A có văn bản nhu yếu chấm hết Hợp Đồng gửi cho Bên B .
Sau … …. ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán giao dịch mà Bên A không thanh toán giao dịch cước phí cho Bên B .
Bên A vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp lý

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các tranh chấp tương quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này trước hết được xử lý trải qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành thì tranh chấp sẽ được đưa ra TANDTC kinh tế tài chính Thành phố … … … để xử lý theo pháp luật của pháp lý hiện hành ;
Trong trường hợp một trong hai bên chia tách, sáp nhập hợp nhất với doanh nghiệp khác thì những đơn vị chức năng đó có nghĩa vụ và trách nhiệm thừa kế những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng này ;
Khi thiết yếu phải sửa đổi hợp đồng, những bên sẽ luận bàn và kiểm soát và điều chỉnh một cách tương thích ; Mọi sửa đổi, bổ trợ phải được thỏa thuận hợp tác và biểu lộ bằng Biên bản bổ trợ, sửa đổi Hợp đồng được cả hai bên thống nhất. Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này được xem là một phần không hề tách rời của Hợp đồng .
Nếu một trong hai bên đơn phương chấm hết hợp đồng mà không có nguyên do chính đáng và không được sự đồng ý chấp thuận của bên kia thì sẽ bị phạt số tiền với giá trị là … …. % tổng giá trị hợp đồng và đền bù những ngân sách đã thanh toán giao dịch, những ngân sách hài hòa và hợp lý khác đã phát sinh cho bên kia .
Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý khi hết thời hạn theo lao lý tại Điều 6 .
Hợp đồng được lập thành 02 bản có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau .

          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Trên đây là mẫu hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm chung để quý khách có thể tham khảo. Mọi thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác phát triển phần mềm cụ thể, chi tiết, quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Công ty Luật ACC. Xin cảm ơn!!!!

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *