Hợp đồng mua bán thiết bị điện

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng mua bán thiết bị điện

Hợp đồng mua bán thiết bị điện là văn bản được cá thể, tổ chức triển khai sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác của những bên, trong đó, bên bán có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển quyền chiếm hữu một số lượng thiết bị điện nhất định của bên bán cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho bên bán .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

… … … .., ngày …. tháng …. năm … ..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN

( Số : … … / HĐMB – … … .. )– Căn cứ Bộ luật dân sự năm năm ngoái ;– Căn cứ … ;– Căn cứ năng lực và nhu yếu của những bên .Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … … tại địa chỉ … … … … … .., chúng tôi gồm :

Bên Bán (Bên A):

Họ và tên : … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … …CMND / CCCD số : … … … … … … .. do CA … … … …. cấp ngày … tháng …. năm … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … …Nơi cư trú hiện tại : … … … … … … … … … … … .Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … ..( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn những nội dung sau :Tên công ty : … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … .Giấy CNĐKDN số : … … … … … … …. do Sở Kế hoạch góp vốn đầu tư … … …. cấp ngày … tháng …. năm … ..hotline : … … … … … … … .. Số Fax / email ( nếu có ) : … … … … … … …Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … …. Sinh năm : … … …Chức vụ : … … … … … … … … .. Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … .Nơi cư trú hiện tại : … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … …. )Số TK : … … … … …. – Chi nhánh … … … … – Ngân hàng … … … … …Và :

Bên Mua (Bên B):

Họ và tên : … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … …CMND / CCCD số : … … … … … … .. do CA … … … …. cấp ngày … tháng …. năm … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … …Nơi cư trú hiện tại : … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … ..( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn những nội dung sau :Tên công ty : … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … .Giấy CNĐKDN số : … … … … … … …. do Sở Kế hoạch góp vốn đầu tư … … …. cấp ngày … tháng …. năm … ..hotline : … … … … … … … .. Số Fax / email ( nếu có ) : … … … … … … …Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … …. Sinh năm : … … …Chức vụ : … … … … … … … … .. Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … .Nơi cư trú hiện tại : … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … …. )Số TK : … … … … …. – Chi nhánh … … … … – Ngân hàng … … … … …Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết Hợp đồng mua bán thiết bị điện số … … … … …. ngày …. / … .. / … … để ghi nhận việc Bên A sẽ bán … .. ( số lượng ) thiết bị điện cho Bên B trong thời hạn từ ngày …. / …. / …. đến hết ngày …. / … … / … … .. tại khu vực … … … … .. với tổng giá trị là … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … … … Nước Ta Đồng ). Nội dung Hợp đồng đơn cử như sau :

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Bên A đồng ý chấp thuận bán số lượng thiết bị điện được liệt kê dưới đây :STTTên thiết bịSố liệuTính chấtChất lượngGiáSố lượngThành tiềnGhi chú1.        2.        …               Tổng:………..VNĐ Cho Bên B trong thời hạn từ ngày …. / … .. / … … đến hết ngày … / …. / … .. tại khu vực … … … … …Chất lượng của số thiết bị điện mà Bên A bán cho bên B được xác lập theo những tiêu chuẩn sau : … … … … … ( hoặc theo những tiêu chuẩn được ghi nhận tại Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này ) .

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý chấp thuận bán hàng loạt số thiết bị điện đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là … … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta Đồng ) .Số tiền trên đã gồm có : … … … … … … … … … … …. ( … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … Nước Ta Đồng ) thuế giá trị ngày càng tăng / … )Và chưa gồm có : … … … … … … … … … … … … …Toàn bộ số tiền đã xác lập ở trên sẽ được Bên B giao dịch thanh toán cho Bên A qua …. đợt, đơn cử từng đợt như sau :– Đợt 1. Thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta Đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán giao dịch được triển khai theo phương pháp … … … … … ( chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng nhà nước / trả tiền mặt / … ) .– Đợt 2. Thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán giao dịch được triển khai theo phương pháp … … … … … ( giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước / trả tiền mặt / … ) .– …Số tiền đã xác lập theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho đại diện thay mặt theo … … .. / … của Bên A, đơn cử là :Ông : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chức vụ : … … … … … … … … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .

Và được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của những cá nhân sau:

1. Ông : … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chức vụ : … … … … … … … … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .2. Bà : … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chức vụ : … … … … … … … … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .…( Hoặc :Gửi qua ngân hàng nhà nước tới Tài khoản số … … … … … .. Chi nhánh … … … … … .. – Ngân hàng … … … … có biên lai xác nhận / … … … chứng tỏ )Trong quy trình triển khai Hợp đồng trên nếu có sự đổi khác về giá thị trường / … dẫn tới việc biến hóa / phát sinh những ngân sách / … … … … … thì số tiền chênh lệch / phát sinh trên / … sẽ do Bên …. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn triển khai Hợp đồngThời hạn thực thi Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận hợp tác là từ ngày …. / … .. / … …. đến hết ngày … / … .. / … ..Trong đó, Bên A phải bảo vệ sẽ giao những sách vở chứng tỏ số thiết bị điện mà Bên A giao tới cho Bên B cung ứng những nhu yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật, … đơn cử là những sách vở sau : … … … … … … … .. cho người đại diện thay mặt theo … …. của Bên B, tức là Ông … … … … … .. Sinh năm : … … … …Chức vụ : … … … … … … … … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .Trong thời hạn …. ngày, kể từ ngày … … … … …Việc giao-nhận này được chứng tỏ bằng Biên bản … / … có chữ ký của Ông … … … … ..Trong trường hợp việc triển khai hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, … … … … …. thì thời hạn triển khai Hợp đồng này được tính theo những lao lý / địa thế căn cứ sau : … … … … … … …2. Địa điểm và phương pháp triển khaiToàn bộ số thiết bị điện đã được xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B qua … … đợt, đơn cử từng đợt như sau :- Đợt 1. Thực hiện vào ngày … / … .. / … .. tại khu vực … … … … … …, với số lượng đơn cử như sau : … … … … … … … … … …. Và được Bên A giao trực tiếp cho :Ông … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..Chức vụ : … … … … … .Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .- Đợt 2. Thực hiện vào ngày … / … .. / … .. tại khu vực … … … … … …, với số lượng đơn cử như sau : … … … … … … … … … …. Và được Bên A giao trực tiếp cho :Ông … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..Chức vụ : … … … … … .Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .…Ngay sau khi nhận được số thiết bị điện trên mà Bên A giao tới trong từng đợt, Ông … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra số lượng, thực trạng của số thiết bị điện đã nhận, lập văn bản xác nhận việc đã nhận cũng như thực trạng khi nhận vào Biên bản / …. và giao Biên bản …. trực tiếp cho :Ông … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..Chức vụ : … … … … … .Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .Trong thời hạn …. ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số thiết bị điện theo ghi nhận trong Biên bản …. tương ứng, Bên B có quyền trả lại số thiết bị điện đã nhận nếu phát hiện kích cỡ / chất lượng / … … … … .. của số thiết bị điện này không đạt nhu yếu / không đúng theo thỏa thuận hợp tác và nhu yếu Bên A … … … … … … ( giao lại hàng, bồi thường thiệt hại / … )

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời hạn từ ngày … / …. / … … đến hết ngày …. / …. / … …., Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là … … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … .. Nước Ta Đồng ) để bảo vệ cho việc Bên B sẽ mua hàng loạt số thiết bị điện đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng, trừ trường hợp … … … … ..- Trong trường hợp Bên A thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm mà Bên B không mua / không nhận / … theo thỏa thuận hợp tác tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên ( đơn cử là … … … … …. VNĐ ) để … … … … … .- Trong trường hợp Bên A không thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dẫn đến Hợp đồng không được thực thi / … thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương tự cho Bên B để … … … … … … …- Trong trường hợp hai bên liên tục thực thi việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán của Bên B / …- Trong trường hợp việc không triển khai được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được xử lý như sau : … … … … … … … … … … … … ..

Điều 5. Bảo hành

Bên A đồng ý chấp thuận bh cho hàng loạt số thiết bị điện mà Bên A đã bán cho Bên B theo nội dung Hợp đồng này trong thời hạn … …. ngày, kể từ ngày Bên B nhận được thiết bị được bh nếu thiết bị điện không sử dụng được là do những nguyên do sau :… … … … … … … … … … … … ..

Điều 6. Cam kết của các bên

1. Cam kết của bên ACam kết tính trung thực, đúng mực của những thông tin mà bên A đã đưa ra và bảo vệ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn so với những vấn đề phát sinh từ tính trung thực, đúng mực của những thông tin này .Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân .Cam kết loại sản phẩm điện giao tới cho Bên B cung ứng được những nhu yếu về kỹ thuật / … trong quy trình sản xuất, ……2. Cam kết của bên BCam kết triển khai Hợp đồng này bằng thiện chí, …Cam kết thực thi đúng, không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch cho Bên A theo thỏa thuận hợp tác ghi nhận tại Hợp đồng .…

Điều 7.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kể nguyên do gì bên còn lại có những quyền sau :- Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là : … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … …. Nước Ta Đồng )- Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền nhu yếu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tiễn phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại trong thực tiễn được xác lập như sau : … … … … … … … … … … .- Trong trường hợp Bên A có những vi phạm về … … …. trong bất kể thời hạn nào khi triển khai việc làm cho Bên B gây ra bất kể hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bên A, pháp lý và những chủ thể có quyền và quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng tác động .- …Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những bên đồng ý chấp thuận ưu tiên xử lý trải qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực thi tối thiểu là …. lần và phải được lập thành … … .. ( văn bản ). Nếu sau … lần tổ chức triển khai trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận hợp tác xử lý được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để xử lý theo lao lý của pháp lý tố tụng dân sự .…

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm hết khi có một trong những địa thế căn cứ sau :– Hai bên có thỏa thuận hợp tác chấm hết thực thi hợp đồng ;– Hợp đồng không hề triển khai do có vi phạm pháp lý ;– Hợp đồng không hề triển khai do nhà nước cấm thực thi ;– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm … … … .. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có nhu yếu chấm hết triển khai hợp đồng .– …

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành từ ngày … / …. / … ..Hợp đồng này hết hiệu lực thực thi hiện hành khi những bên đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, hoặc có thỏa thuận hợp tác chấm hết và không triển khai hợp đồng, hoặc …Hợp đồng này được lập thành …. bản bằng tiếng Việt, gồm … …. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ …. bản để … … .., Bên B giữ …. bản để … … . 

Bên A

… … …., ngày …. tháng …. năm … … … ..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *