Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán chi tiết nhất » Tư vấn 24

9.1. Hợp đồng này được chấm hết trong những trường hợp dưới đây :Điều 3 : Cách trao đổi thông tin và bảo mật thông tin giữa 2 BênĐối với những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, việc triển khai những công tác làm việc kế toán là một hoạt động giải trí không hề thiếu. Bởi vậy, dịch vụ kế toán đang trở thành một trong những dịch vụ được sử dụng phổ cập bởi những doanh nghiệp. Các cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu sẽ liên hệ đến những tổ chức triển khai, cá thể phân phối dịch vụ kế toán và xác lập thanh toán giao dịch trải qua hợp đồng dịch vụ kế toán. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung ứng mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán .

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Căn cứ pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là các văn bản pháp lý sau:

và những văn bản pháp lý chuyên ngành .

2. Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Căn cứ Điều 513 Bộ luật dân sự năm ngoái thì :

“ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên đáp ứng dịch vụ thực thi việc làm cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên đáp ứng dịch vụ. ”

===>>> Xem thêm: A-Z về Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ kế toán hoàn toàn có thể hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên thuê dịch vụ và bên phân phối dịch vụ kế toán về việc bên cung ứng dịch vụ kế toán sẽ thực thi những việc làm nhiệm vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên phân phối dịch vụ .

3. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ kế toán?

Căn cứ Điều 514 của Bộ luật dân sự năm năm ngoái lao lý về Đối tượng của hợp đồng dịch vụ như sau :

“ Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là việc làm hoàn toàn có thể thực thi được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội ” .

Theo đó, đối tượng người dùng của hợp đồng dịch vụ kế toán là những những hoạt động giải trí nhiệm vụ kế toán không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội hoàn toàn có thể thực thi được .
Nhiệm vụ chung của dịch vụ kế toán cần phải thực thi và phản ảnh kịp thời những ngân sách, nhiệm vụ phát sinh, tính giá tiền sản xuất, xác nhận đúng đắn tác dụng kinh doanh thương mại đồng thời theo dõi, kiểm tra việc bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài của doanh nghiệp, cạnh bên đó cũng phải quản trị, giám sát ngặt nghèo tình hình triển khai định mức sử dụng nguyên vật liệu, nâng cao hiệu suất, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp .

4. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán như thế nào?

Hiện nay pháp lý không có lao lý về hình thức bắt buộc hay mẫu cố định và thắt chặt so với mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán .
Tuy nhiên, những chủ thể nên giao kết hợp đồng dịch vụ kế toán bằng văn bản để tạo cơ sở để thực thi hợp đồng và xử lý tranh chấp sau này .
Chúng tôi xin đưa ra mẫu Hợp đồng dịch vụ kế toán mang đặc thù tìm hiểu thêm dưới đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— – o0o — –

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số:…..

 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015
 • Căn cứ khả năng, yêu cầu và mục đích của hai bên,

Hôm nay, ngày … … … tháng … … .. năm 2020. Chúng tôi gồm :

BÊN A (Bên cung cấp dịch vụ):    …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện : … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … … … … … … … …
Mở tai : … … … … … … … … … … … … …

BÊN B (Bên thuê dịch vụ):……………………………………………………………….           

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện : … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … … … … … … … …

Mở tai              :…………………… ……………

Trên cơ sở sự đồng thuận, hai bên nhất trí thiết lập bản Hợp đồng này và cùng cam kết thực thi nghiêm chỉnh nội dung của Hợp đồng với những pháp luật sau :

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng dịch vụ kế toán

Bên B đồng ý chấp thuận giao và bên A đồng ý chấp thuận nhận phân phối dịch vụ kế toán với những nội dung việc làm như sau :

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn các vấn đề kế toán theo quy định pháp luật về thuế cho doanh nghiệp;
 • Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ do bên A thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Hoàn chỉnh các loại sổ sách kế toán do bên A thực hiện theo quy định hiện hành;
 • Đại diện doanh nghiệp lên giải quyết vấn đề công ty trong phạm vi bên A thực hiện khi cơ quan thuế có yêu cầu;
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn việc lập và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký lao động, các chế độ bảo hiểm, bảng lương (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 • Lập và gửi báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng (nếu công ty kê khai theo tháng), hàng quý (nếu công ty kê khai theo quý).

hợp đồng dịch vụ kế toán

 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân quý trên cơ sở bảng lương bên B cung cấp (nếu có phát sinh).
 • Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán ……
 • Lập và gửi báo cáo tài chính năm lên cơ quan thuế.
 • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm lên cơ quan thuế.
 • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế. Trường hợp trong năm phát sinh trả lương cho lao động nhiều hơn 10 lao động thì Bên A sẽ phụ thu phí quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Điều 2: Thời gian thực hiện Hợp đồng dịch vụ kế toán

Thời hạn triển khai hợp đồng là … .. tháng, tính từ ngày … …. đến … …
Thời hạn hợp đồng này sẽ được tự động hóa lê dài với thời hạn tương tự như, nếu trước khi kết thúc hợp đồng … .. ngày những bên không có thông tin bằng văn bản cho nhau về việc chấm hết Hợp đồng này .

Điều 3: Cách trao đổi thông tin và bảo mật giữa 2 Bên

 • Để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật, bên A chỉ gửi thông báo, trao đổi và cung cấp thông tin cho Bên B đến số điện thoại …………………. hoặc email ………………………. Đồng thời, Bên A chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo từ Bên B nếu Bên B liên lạc với Bên A bằng số điện thoại và email trên. Nếu có sự thay đổi về số điện thoại và email, Bên B phải thông báo lại cho Bên A bằng văn bản.
 • Tất cả email bên A liên lạc với bên B được coi là hợp lệ phải có đuôi email là ……………

Điều 4: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ để thực thi những việc làm nêu tại Điều 1 Hợp đồng được xác lập như sau :
+ Phí dịch vụ tạm tính … … …. đồng / tháng nếu Công ty không phát sinh hóa đơn nguồn vào, đầu ra .
+ Nếu bên B có phát sinh hóa đơn hoặc những chứng từ được xem như thể hoá đơn : tờ khai xuất nhập khẩu, phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ mỗi quý thì phí dịch vụ được tính theo bảng phí theo thỏa thuận hợp tác của những bên như sau : … … … … … … … … … … … … … … …

Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu bên B yêu cầu xuất hóa đơn thì bên A phụ thu 10% VAT

Phí trên chưa gồm có phí quyết toán thuế, nếu cơ quan thuế nhu yếu quyết toán Bên A sẽ phân phối hồ sơ, sổ sách để Bên B thao tác với cơ quan thuế. Nếu Bên B nhu yếu Bên A tương hỗ thao tác với cơ quan thuế, Bên A sẽ phụ thu phí quyết toán tương tự 2 tháng phí dịch vụ / năm .

4.2. Phương thức thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

===>>> Xem thêm:Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

 • Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thu trước phí dịch vụ và mỗi lần thu sẽ thu ….. tháng.

Điều 5: Nghĩa vụ của bên A

 • Cử nhân viên phụ trách hồ sơ kế toán và thực hiện các thao tác nghiệp vụ cho Bên B.
 • Bên A cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ; lập và giao sổ sách kế toán cho Bên B bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ Nhật ký chung, Sổ Cái,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế khi thực hiện nội dung dịch vụ theo Điều 1.
 • Bên A sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ của bên B để lấy hóa đơn chứng từ.
 • Chịu trách nhiệm kỹ thuật về sổ sách kế toán, báo cáo tài chính do Bên A thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do Bên B cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật).
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán khi cơ quan thuế có yêu cầu đối với số liệu do Bên A thực hiện (Trường hợp Bên B bị phạt bởi cơ quan thuế đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do Bên A tư vấn sử dụng và khai báo cho Bên B, Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho bên B các khoản phạt này).
 • Bên A không chịu trách nhiệm những chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán không phải do Bên A thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng này đã chấm dứt.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Nghĩa vụ của bên B

 • Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bên A các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD,  giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
 • Chậm nhất đến ngày …..hàng tháng phải cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).
 • Thông báo cho Bên A biết trước…… tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……
 • Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu Bên B tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ Bên A giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho Bên A.
 • Cung cấp các giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc theo yêu cầu của Bên A đúng thời hạn. Bên B có thể cung cấp hóa đơn chứng từ photo cho Bên A (không cần chứng từ gốc). Chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của giấy tờ, tài liệu đã cung cấp cho bên A.
 • Cung cấp bảng lương, CMND photo, tiền lương của người lao động và thông tin tham gia bảo hiểm xã hội nếu công ty có trả lương.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định;
 • Thanh toán đầy đủ và kịp thời phí dịch vụ tư vấn theo thoả thuận tại Điều 4 của hợp đồng.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quy định về vấn đề bảo mật thông tin

Đối với Hợp đồng phân phối dịch vụ kế toán thì đây là một lao lý vô cùng quan trọng nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn của những bên trong hợp đồng .

===>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

8.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm trấn áp của những bên như thiên tai, hoả hoạn, cuộc chiến tranh hoặc có rủi ro tiềm ẩn xảy ra cuộc chiến tranh và những thảm hoạ khác chưa lường hết được, hoặc một trong hai bên bị phá sản, sự đổi khác chủ trương hoặc ngăn cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Việc một trong hai bên không hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm hết hợp đồng .
8.2. Ngay khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng làm tác động ảnh hưởng đến việc triển khai hợp đồng thì bên chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của sự kiện bất khả kháng phải thông tin cho bên còn lại trong thời hạn … .. ngày, kể từ khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng .

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

Điều 9: Chấm dứt Hợp đồng dịch vụ kế toán

9.1. Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp dưới đây:

 • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này và không muốn gia hạn hợp đồng;
 • Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn;
 • Một trong các bên mong muốn chấm dứt Hợp đồng này và thông báo cho Bên kia về ý định của mình chậm nhất…… ngày trước ngày dự định chấm dứt hợp đồng và hoàn thành mọi nghĩa vụ còn lại tại thời điểm chấm dứt.
 • Nếu 1 trong 2 bên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này thì bên còn lại được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

9.2. Trách nhiệm trong trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ kế toán

 • Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Bên B được quyền đơn phương chấm hết hợp đồng nhưng phải giao dịch thanh toán cho bên A vừa đủ phí dịch vụ còn lại trong hợp đồng .
Sau khi bên B giao dịch thanh toán, trong thời hạn 30 ngày, Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vừa đủ, thiết bị, sổ sách, sách vở … mà Bên A đã triển khai cho Bên B và nhận chuyển giao tại địa chỉ văn phòng Bên A .

 • Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Bên A được quyền đơn phương chấm hết hợp đồng nhưng phải đền bù cho Bên B khoản phí thanh lý tương tự với giá trị còn lại trong hợp đồng. Đồng thời, Bên A phải chuyển giao vừa đủ thiết bị, sổ sách, sách vở … mà Bên A đã thực thi cho Bên B và triển khai chuyển giao tại địa chỉ văn phòng Bên A .

Điều 10. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng dịch vụ kế toán

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp tương quan đến Hợp đồng này, những Bên trước hết sẽ xử lý trên cơ sở thương lượng, hoà giải .
Nếu những Bên vẫn không đạt được thỏa thuận hợp tác bằng đàm phán hoặc hòa giải, vấn đề sẽ được Tòa án có thẩm quyền xử lý .

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Điều 11: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Trong quá trình thực thi hợp đồng, nếu có bất cứ vấn đề phát sinh 2 bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau. Nếu 2 bên không thể tự giải quyết được sẽ nhờ toà án giải quyết, quyết định của toà án là quyết định cuối cùng.
 • Không bên nào được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trừ khi được bên còn lại chấp thuận bằng văn bản.
 • Hợp đồng có thể được gia hạn thời hạn thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa các bên.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

       

                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                  

Trên đây là mẫu Hợp đồng dịch vụ với cá nhân cơ bản nhất. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

===>>> Xem thêm:

5. Dịch vụ tư vấn, thanh tra rà soát và soạn thảo Hợp đồng dịch vụ kế toán

Ngày nay, những cơ quan, tổ chức triển khai thường có xu thế tìm đến những Luật sư để được tương hỗ soạn thảo, tư vấn những hợp đồng quan trọng như hợp đồng dịch vụ kế toán. Việc sử dụng soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An là một khoản góp vốn đầu tư mưu trí so với ngân sách phải bỏ ra khi có rủi ro đáng tiếc pháp lý, tranh chấp .
Chúng tôi chuyên tư vấn, soạn thảo, thanh tra rà soát những loại hợp đồng để bảo vệ tốt nhất quyền hạn của người mua .

===>>> Xem thêm:

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Công ty Luật Thái An.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

___Đối tác pháp lý tin cậy__

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *