Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại giống và khác nhau ở điểm nào ? Đây là vướng mắc của rất nhiều người lúc bấy giờ. Trên trong thực tiễn, hợp đồng thương mại cũng là một loại hợp đồng, chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của bộ luật dân sự. Tuy nhiên, so với hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại cũng có những điểm độc lạ. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại .

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Điểm giống nhau giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại đều là hợp đồng được xây dựng bởi sự thỏa thuận hợp tác của những bên, dựa trên sự tự nguyện. Do đó, hợp đồng dân sự và thương mại cũng có những điểm tương đương :
– Cả 2 loại hợp đồng đều có thực chất là thanh toán giao dịch dân sự. Cả 2 loại đều được thiết lập dựa trên sự bình đẳng, thỏa thuận hợp tác và sự tự nguyện của những bên tham gia giao kết hợp đồng .
– Đều hướng tới những quyền lợi chung, hợp pháp của những bên tham gia .
– Đều có những pháp luật cơ bản, theo lao lý của pháp lý như : pháp luật về chủ thể, đổi tượng của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia, phương pháp thanh toán giao dịch, xử lý tranh chấp …
– Giống nhau về hình thức : hoàn toàn có thể giao kết bằng miệng, bằng văn bản, bằng phương pháp điện tử …
– Sau khi hợp đồng được ký kết, có hiệu lực hiện hành pháp lý thì những bên sẽ bị rằng buộc và phải triển khai theo những cam kết và thỏa thuận hợp tác đã đặt ra .
Hiện nay, bộ luật dân sự có lao lý rõ ràng về hình thức giao kết hợp đồng. Hợp đồng hoàn toàn có thể được giao kết bằng miệng hoặc bằng văn bản, tùy theo đặc thù của hợp đồng và thỏa thuận hợp tác của những bên tham gia. Thông thường, hợp đồng bằng văn bản sẽ được vận dụng với những thanh toán giao dịch có đặc thù phức tạp .

Dù có nhiều điểm tương đương nhưng hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại cũng có những điểm khác nhau
Một số loại hợp đồng hoàn toàn có thể sẽ phải công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý. Trong trường hợp pháp lý không lao lý, những bên cũn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác để công chứng, xác nhận nhầm nâng cao giá trị pháp lý cho hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng cũng hoàn toàn có thể được giao kết bằng hành vi đơn cử và bằng phương pháp điện tử .
Dù có nhiều điểm tương đương nhưng hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại cũng có những điểm khác nhau. Vậy những đặc thù nào thường được sử dụng để phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại ?

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Để phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, bạn cần quan tâm tới những tiêu chuẩn sau :

Chủ thể giao kết hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng dân sự, đối tượng người tiêu dùng sẽ rộng hơn. Đó hoàn toàn có thể là những cá thể, tổ chức triển khai có hoặc không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, so với hợp đồng thương mại, chủ thể phải là cá thể hoặc tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân, có ĐK kinh doanh thương mại và người đại diện thay mặt hợp pháp. Trong hợp đồng thương mại, bắt buộc phải có 1 bên là thương nhân. Nếu không cung ứng điều kiện kèm theo về chủ thể, hợp đồng thương mại sẽ vô hiệu, không có giá trị pháp lý .

Khi giao kết hợp đồng dân sự, đối tượng người tiêu dùng sẽ rộng hơn hợp đồng thương mại

Mục đích của hợp đồng

Hợp đồng dân sự được thiết lập với mục tiêu thỏa thuận các giao dịch dân sự. Đối tượng của hợp đồng sẽ rộng hơn. Đó có thể là hợp đồng vay vốn, thuê nhà, hợp đồng cho thuê tài sản… Nhìn chung, mục đích hướng tới của hợp đồng dân sự là mục đích tiêu dùng, có thể sinh lời hoặc không. Trong khi đó, hợp đồng thương mại thường hướng tới mục đích kinh doanh thương mại và có sinh lời.  

Điều khoản của hợp đồng

Bên cạnh những lao lý chung, giống với hợp đồng dân sự thường thì, hợp đồng thương mại có 1 số ít pháp luật bắt buộc khác mà hợp đồng dân sự không có. Đó là những pháp luật pháp luật về việc luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, pháp luật về bảo hiểm …

Cơ quan xử lý tranh chấp

Khi phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, nhất định bạn sẽ không hề bỏ lỡ sự khác nhau về cơ quan xử lý tranh chấp của 2 loại hợp đồng. Khi những bên giao kết hợp đồng thương mại, những bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận hợp tác xử lý nếu có phát sinh tranh chấp. Trường hợp những bên không hề tự thỏa thuận hợp tác thì hoàn toàn có thể xử lý tại tòa án nhân dân hoặc tại TT trọng tài thương mại, tùy theo sự lựa chọn của những bên tham gia giao kết hợp đồng .
Đối với hợp đồng dân sự, những bên chỉ hoàn toàn có thể xử lý tại TANDTC có thẩm quyền. Trung tâm trọng tài thương mại sẽ không có thẩm quyền để xử lý những vấn đề dân sự .

Đối với hợp đồng dân sự, những bên chỉ hoàn toàn có thể xử lý tranh chấp tại TANDTC có thẩm quyền

Phạt vi phạm hợp đồng

Khi giao kết, thực thi hợp đồng, những bên sẽ bị phạt vi phạm nếu không triển khai đúng hoặc không thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo lao lý tại hợp đồng. Tuy nhiên, những bên sẽ chỉ bị phạt vi phạm nếu trong hợp đồng có lao lý thỏa thuận hợp tác về trường hợp phạm vi phạm .
Đối với hợp đồng dân sự, mức phạt không bị số lượng giới hạn tối đa. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về mức phạt vi phạm tùy thích. Tuy nhiên, trong hợp đồng thương mại, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về mức phạt vi phạm nhưng không vượt qua 8 % phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. Có thể thấy, luật thương mại đã pháp luật rõ ràng về mức phạt tối đa. Đây cũng là một trong những điểm khác nhau quan trọng bạn cần chú ý quan tâm khi phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại .
Trên đây là 1 số ít điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự. Hy vọng qua những điểm giống và khác nhau này, bạn đã hoàn toàn có thể phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Từ đó thỏa thuận hợp tác và tạo lập hợp đồng hiệu suất cao nhất, bảo vệ tính pháp lý của hợp đồng .

Để được giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://iseo1.com/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được tương hỗ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc – (Mr Trung): 0911 876 896 / (Mr Vinh): 0982 124 619

KV Miền Nam – (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT – Bỏ ký tay, thay ký số

MinhNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *