Hợp đồng chụp quảng cáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chụp quảng cáo

Hợp đồng chụp quảng cáo là văn bản được cá thể, tổ chức triển khai sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, trong đó, bên đáp ứng dịch vụ sẽ thực thi việc làm chụp ảnh quảng cáo, và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên đáp ứng dịch vụ .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang đọc: Hợp đồng chụp quảng cáo

—–o0o—–

… … … …., ngày … tháng …. năm … ..

HỢP ĐỒNG CHỤP ẢNH QUẢNG CÁO

( Số : … … / HĐDV – … … …. )– Căn cứ Bộ luật dân sự năm năm ngoái ;– Căn cứ Luật thương mại năm 2005 ;– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012 ;– Căn cứ … ;– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những bên .Hôm nay, ngày … .. tháng … …. năm … … .. tại địa chỉ … … … … … … … … … …., chúng tôi gồm :

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên A):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … .( Nếu là công ty thì trình diễn những thông tin sau :Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số : … … … … … … … do Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư … … … … …. cấp ngày …. / …. / … … … .đường dây nóng : … … … … … … … … … … .. Số Fax ( nếu có ) : … … … … … … … …Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … ..Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … .Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … .. )Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … .. Chi nhánh … … … … … … … … … .Và :

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … .( Nếu là công ty thì trình diễn những thông tin sau :Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số : … … … … … … … do Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư … … … … …. cấp ngày …. / …. / … … … .đường dây nóng : … … … … … … … … … … .. Số Fax ( nếu có ) : … … … … … … … …Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … ..Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … .Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … .. )Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết Hợp đồng chụp ảnh quảng cáo số … … … … …. ngày …. / … / … … để ghi nhận việc Bên A phân phối dịch vụ chụp ảnh quảng cáo … … … … … cho bên B trong thời hạn từ ngày …. / …. / … … đến hết ngày …. / …. / … … để … … … … …. với nội dung đơn cử như sau :

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý chấp thuận thực thi những việc làm :- … … … … … … … … … … … … …( Liệt kê những việc làm của Bên A phục vụ việc chụp ảnh quảng cáo )Để chụp ảnh quảng cáo về mẫu sản phẩm / dịch vụ / sản phẩm & hàng hóa mà Bên B đang cung ứng / có nhu yếu / … Cụ thể là những loại sản phẩm / dịch vụ dưới đây :… … … … … … … … … … … … … … … …( Bạn trình diễn những thông tin về loại sản phẩm, dịch vụ mà bên A phải quảng cáo cho bên B )Trong thời hạn từ ngày … / …. / … … đến hết ngày …. / … .. / … …Với nội dung sau :… … … … … … … … … … … … … … … … …( Nội dung của hoạt động giải trí chụp ảnh quảng cáo mà bên B hướng tới )

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý chấp thuận về việc Bên A sẽ triển khai việc làm đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là … … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta Đồng ) .Giá trên đã gồm có : … … … … … … … … … … … .Và chưa gồm có : … … … … … … … … … … … … …Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra giao dịch thanh toán cho Bên A thành từng lần, đơn cử :- Lần 1. Vào ngày … / …. / … .. Bên B sẽ giao dịch thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo và được trả theo phương pháp … … … …. Cho Ông : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .- Lần 2. Vào ngày … / …. / … .. Bên B sẽ giao dịch thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo và được trả theo phương pháp … … … …. Cho Ông : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …Chức vụ : … … … … … … … … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .…Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh thêm những ngân sách ngoài … … thì bên … .. sẽ chịu … … .. những cho phí / …. phát sinh thêm .Phí, lệ phí, …. ( nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với nhà nước ) sẽ do Bên … … … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả .

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn triển khai Hợp đồngThời hạn triển khai Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận hợp tác là từ ngày …. / … .. / … …. đến hết ngày … .. / … .. / … …Trong đó, bên A phải … … … … … … .. ( sẵn sàng chuẩn bị / lấy thông tin / … ) để thực thi việc làm đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào … .. giờ, ngày …. / … .. / … …Trong trường hợp việc thực thi hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, … … … … …. thì thời hạn thực thi Hợp đồng này được tính như sau :… … … … … … … … … … … … … … … … … … …2. Địa điểm, phương pháp triển khai hợp đồngĐịa điểm Bên A thực thi việc làm cho Bên B là tại … … … … … .Và được triển khai như sau :- Lần 1. Vào ngày … … / …. / … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm … … … … … … … … … … … … .- Lần 2. Vào ngày … … / … .. / … … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm … … … … … … … … … … ……Sau khi hết thời hạn thao tác, tác dụng việc làm được xác lập dựa trên những địa thế căn cứ / tiêu chuẩn / … sau :… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 4. Cam kết của các bên

1. Cam kết của bên ACam kết tính trung thực, đúng mực của những thông tin mà bên A đã đưa ra và bảo vệ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn so với những vấn đề phát sinh từ tính trung thực, đúng chuẩn của những thông tin này .Cam kết tuân thủ những pháp luật của pháp lý nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động giải trí quảng cáo ;Cam kết …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …2. Cam kết của bên BCam kết tính trung thực, đúng mực của những thông tin mà bên B đã đưa ra và bảo vệ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn so với những vấn đề phát sinh từ tính trung thực, đúng chuẩn của những thông tin này .Cam kết thực thi đúng, vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận hợp tác ghi nhận tại Hợp đồng .… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kể nguyên do gì bên còn lại có những quyền sau :- Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại trong thực tiễn phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tiễn được xác lập như sau : … … … … … … … … … … .- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những bên đồng ý chấp thuận ưu tiên xử lý trải qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được triển khai …. Lần và phải được lập thành … … .. Nếu sau … lần tổ chức triển khai trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận hợp tác xử lý được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật của pháp lý tố tụng dân sự .

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm hết khi có một trong những địa thế căn cứ sau :- Hai bên có thỏa thuận hợp tác chấm hết thực thi hợp đồng ;- Hợp đồng không hề triển khai do có vi phạm pháp lý ;- Hợp đồng không hề triển khai do nhà nước cấm triển khai ;- Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm … … … .. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có nhu yếu chấm hết thực thi hợp đồng .- …

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành từ ngày … / …. / … ..Hợp đồng này hết hiệu lực hiện hành khi những bên đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, hoặc có thỏa thuận hợp tác chấm hết và không thực thi hợp đồng, hoặc …Hợp đồng này được lập thành …. bản bằng tiếng Việt, gồm … …. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ …. bản để … … .., Bên B giữ …. bản để … … . 

Bên A

… … …., ngày …. tháng …. năm … … … ..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ

500.000đ

( Giao kết quả ngay lập tức sau 24 h )

— Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thànhHợp đồng kinh tế, thương mại24hHợp đồng mua bán hàng hóa24hHợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24hHợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24hHợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24hHợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24hHợp đồng gia công/đặt hàng24hHợp đồng lắp đặt24hHợp đồng quảng cáo/marketing/PR24hHợp đồng vận tải/vận chuyển24hHợp đồng dịch vụ24hHợp đồng tư vấn thiết kế24hHợp đồng thuê khoán24hHợp đồng thầu/đấu thầu24hHợp đồng xây dựng/thi công24hHợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24hHợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24hHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24hHợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24hHợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24hHợp đồng góp vốn/tài sản24hHợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24hHợp đồng thuê mượn tài sản24hHợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24hHợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24hHợp đồng liên doanh/liên danh24hHợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24hHợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24hHợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24hHợp đồng chuyển giao công nghệ24hHợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24hHợp đồng nhượng quyền thương hiệu24hHợp đồng đại diện hình ảnh24hHợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24hHợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24hHợp đồng đầu tư24hHợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24hHợp đồng lao động24hHợp đồng giáo dục/đào tạo24hHợp đồng tài trợ/ký quỹ24hHợp đồng đặt cọc24hHợp đồng ủy quyền24h…24hKho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được update những mẫu Hợp đồng cụ thể, vừa đủ nhất. Tất cả những loại hợp đồng kinh tế tài chính ; hợp đồng dân sự ; hợp đồng thương mại ; hợp đồng mua và bán ; hợp đồng dịch vụ ; hợp đồng kinh doanh thương mại đều được thiết kế xây dựng dựa trên những lao lý về hợp đồng mới nhất địa thế căn cứ vào những kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ .Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận hợp tác của những bên nằm trong hiên chạy pháp lý được cho phép. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, hoàn toàn có thể sử dụng làm địa thế căn cứ xử lý mọi tranh chấp sau này và tham gia những thủ tục hành chính, khởi kiện, tìm hiểu hợp pháp .

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho người mua mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung ứng những dịch vụ như kiểm tra, nhìn nhận hợp đồng ; tùy chỉnh lao lý theo nhu yếu thực tiễn ; xử lý những tranh chấp về hợp đồng ; tư vấn giải quyết và xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác .

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời hạn đảm nhiệm là 24/7, ship hàng người mua là niềm hạnh phúc của chúng tôi .

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *