Kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Cùng với sự tăng trưởng của kinh tế tài chính, xã hội, sự giao lưu hợp tác giữa những vương quốc thì quan hệ hôn nhân giữa công dân Nước Ta và người nước ngoài ngày càng ngày càng tăng. Điều này tạo ra sự giao lưu văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính, xã hội giữa những vương quốc, kết nối tình hữu nghị giữa những nước. Vậy kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì ?
Hiện nay, Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình cũng như những văn bản hướng dẫn chưa có lao lý đơn cử về khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài mà chỉ đưa ra lý giải về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài .
Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước pháp luật :

“25. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.”

Quy định này có sự đồng điệu, thống nhất với những pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái :
“ 2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Có tối thiểu một trong những bên tham gia là cá thể, pháp nhân nước ngoài ;
b ) Các bên tham gia đều là công dân Nước Ta, pháp nhân Nước Ta nhưng việc xác lập, đổi khác, thực thi hoặc chấm hết quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài ;
c ) Các bên tham gia đều là công dân Nước Ta, pháp nhân Nước Ta nhưng đối tượng người tiêu dùng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. ”

Yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình được xác định dựa trên các dấu hiệu như: 

– Chủ thể tham gia quan hệ tối thiểu một bên là người nước ngoài hoặc công dân Nước Ta định cư tại nước ngoài .
– Sự kiện pháp lý là địa thế căn cứ làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quan hệ hôn nhân mái ấm gia đình xảy ra ở nước ngoài .
– Tài sản ở nước ngoài .
Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài có khoanh vùng phạm vi vô cùng rộng và thuộc một trong những trường hợp sau đây :
– Trường hợp kết hôn giữa công dân Nước Ta và người nước ngoài. Trường hợp này xác lập kết hôn có yếu tố nước ngoài trải qua quốc tịch của hai bên nam, nữ khi tham gia vào quan hệ hôn nhân. Người nước ngoài cư trú tại Nước Ta hoàn toàn có thể là công dân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch. Người nước ngoài và người Nước Ta khi tham gia vào quan hệ có yếu tố nước ngoài phải cung ứng và tuân thủ theo lao lý Nước Ta về điều kiện kèm theo kết hôn .

– Trường hợp kết hôn giữa hai công dân Việt Nam tại nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài. Trong đó hai bên tham gia quan hệ hôn nhân đều là người mang quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên sự kiện pháp lý kết hôn làm phát sinh quan hệ giữa hai công dân Việt Nam lại xác lập ở nước ngoài. 

– Trường hợp hai bên kết hôn là hai người nước ngoài nhưng thường trú tại Nước Ta và kết hôn với nhau tại Nước Ta. Khi đó hai bên tham gia quan hệ hôn nhân cần phân phối được những điều kiện kèm theo kết hôn theo pháp lý Nước Ta, triển khai ĐK tại cơ quan nhà nước của Nước Ta bên cạnh những thủ tục theo pháp luật tại nước người đó mang quốc tịch .
– Trường hợp hai bên nam, nữ đều là công dân Nước Ta, tuy nhiên tại thời gian đăng ký kết hôn thì một trong hai người đang định cư ở nước ngoài. Đối với trường hợp này, những nhà làm luật dựa vào nơi cư trú của những bên để xác lập kết hôn có yếu tố nước ngoài .

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *