Đôi điều về nhà văn Hoàng Trọng Miên – Blog Phạm Tôn

Blog PhamTon, tuần thứ 1 tháng 1 năm 2010 .

Đôi điều về

NHÀ VĂN HOÀNG TRỌNG MIÊN

Blog PhamTon

Tình cờ, chúng tôi đọc trong sách 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế (NXB Trẻ, 2009) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và được biết đôi điều về nhà văn Hoàng Trọng Miên, tác giả cuốn Cựu Hoàng Bảo Đại (NXB Thanh Hóa, 2009) mà chúng tôi đã có bài phê bình trong blog tuần thứ 4 tháng 11 năm 2009 nhan đề Nhân đọc 136 trang sách của Hoàng Trọng Miên – Một sự bất tín… của Nguyễn Trung.

Xin trích đôi dòng như sau: “Ông bà Hoàng Trọng Đàn (1884-1969) – Thân Thị Uynh (1884-1969) ở làng Nguyệt Biều Thành phố Huế, có 4 người con trai. Ba trong bốn người đó là ba cây bút nổi tiếng (Blog Phạm Tôn nhấn mạnh) Hoàng Trọng Thược, Hoàng Trọng Quị và Hoàng Trọng Miên. (…) Hoàng Trọng Miên (1918-1981) tác giả các sách Thâm cung bí sử (Tiểu thuyết, 1936), Chỉ vì yêu (ký Hoàng Thu Đông), Đệ nhất phu nhân (1988), Nghệ thuật sống (sách học làm người, ký Hoàng Thu Đông), Việt Nam văn học toàn thư I (Quốc Hoa, Sài Gòn 1959), Việt Nam văn học toàn thư II (Văn Hữu, 1960) và Việt Nam văn học toàn thư III (Tiếng Phương Đông, 1973), Văn hóa Việt Nam, Dưới bóng thánh giá (kịch đã công diễn nhiều nơi)”. (Trích sách đã dẫn, các trang 918 và 919).

Đáng chú ý là hai tiểu thuyết lịch sử của ông là Đệ nhất phu nhân (xuất bản năm 1988) và Cựu hoàng Bảo Đại (năm 2009) đều xuất bản sau khi ông mất là năm 1981.

Chưa rõ vì lý do gì mà sau khi ông mất, hậu duệ của ông lại cho in hai cuốn đó. Một cuốn sau bảy năm, một cuốn sau đến 28 năm. Cũng không biết bản thảo có trung thực như bản gốc ông viết không, hay lại có người khác nhúng tay vào thêm thắt hoặc sửa chữa… Nhưng, có thể khẳng định một điều là chính tác giá, khi còn sống đã chưa hoặc không có ý định công bố hai tác phẩm viết về lịch sử này. Có thể do chưa tự tin, thấy còn cần bổ sung, xác minh lại tư liệu chăng?

Vì thế, chúng tôi mong các bạn đã lỡ đọc Cựu Hoàng Bảo Đại cũng hiểu và thông cảm cho nhà văn “nổi tiếng một thời”

20.12.2009

B.P.T.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.