Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiền Hoàn Thuế Vào Mùa Thuế

 

Danh mục

Table of Contents

Thông báo

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? sẽ phân phối cho quý vị trạng thái hoàn tiền của quý vị. Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai điện tử của quý vị hoặc 4 tuần sau khi quý vị gửi một tờ khai giấy. Công cụ này có thông tin update nhất về tiền hoàn thuế của quý vị .

Chậm Xử Lý Thư Do COVID-19

ngày để phát hành khoản tiền hoàn thuế cho một số tờ khai thuế năm 2020 yêu cầu duyệt xét được gửi qua đường bưu điện hoặc qua phương thức điện tử. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị.

Tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong bao lâu?

Chúng tôi phát hành hầu hết những khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày theo lịch .
Sở Thuế Vụ sẽ mất hơn 21 ngày để phát hành những khoản tiền hoàn thuế cho một số ít tờ khai thuế năm 2020 có nhu yếu duyệt xét gồm có số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không đúng mực, hoặc đã sử dụng cống phẩm năm 2019 để tính Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động ( EITC ) và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung ( ACTC ) .

Tôi đang trông chờ vào khoản tiền hoàn thuế của mình cho một việc quan trọng. Tôi có thể nhận được nó sau 21 ngày không?

Nhiều yếu tố khác nhau hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến thời hạn hoàn tiền của quý vị sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của quý vị. Mặc dù chúng tôi phát hành hầu hết những khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có năng lực quy trình hoàn tiền cho quý vị sẽ mất nhiều thời hạn hơn. Ngoài ra, hãy nhớ xem xét thời hạn tổ chức triển khai tài chánh của quý vị cần để chuyển khoản qua ngân hàng tiền hoàn thuế vào trương mục của quý vị hoặc để quý vị nhận khoản tiền đó qua đường bưu điện .

Đã hơn 21 ngày kể từ khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai của tôi và tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Tại sao?

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

  • Bao gồm các lỗi, chẳng hạn như số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác
  • Không được điền đầy đủ
  • Nói chung là cần duyệt xét thêm
  • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận 
  • Bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung. Xem phần hỏi đáp bên dưới.
  • Bao gồm Mẫu 8379: Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Thương Tật (tiếng Anh) PDF, có thể mất đến 14 tuần để xử lý

Để biết thông tin mới nhất về tiến trình giải quyết và xử lý hoàn thuế của Sở Thuế Vụ trong đại dịch COVID-19, hãy xem trang Tình Trạng Hoạt Động Của Sở Thuế Vụ ( tiếng Anh ) .
Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua đường bưu điện khi ( hoặc nếu ) chúng tôi cần thêm thông tin để giải quyết và xử lý tờ khai của quý vị. Nếu chúng tôi vẫn đang giải quyết và xử lý tờ khai của quý vị hoặc đang sửa lỗi, thì công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? hoặc đại diện thay mặt vấn đáp điện thoại thông minh của chúng tôi cũng sẽ không hề cho quý vị biết ngày hoàn tiền đơn cử của quý vị. Vui lòng kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? để biết thông tin update về khoản tiền hoàn thuế của quý vị .

Tôi đã yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trên tờ khai thuế của mình. Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Theo Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế ( PATH ), Sở Thuế Vụ không hề hoàn trả tiền EITC và ACTC trước giữa tháng Hai. Sở Thuế Vụ kỳ vọng hầu hết những khoản tiền hoàn thuế tương quan đến EITC / ACTC sẽ có trong trương mục ngân hàng nhà nước hoặc trên thẻ ghi nợ của người đóng thuế vào tuần tiên phong của tháng Ba, nếu họ chọn phương pháp tiền gửi trực tiếp và không có yếu tố gì khác với tờ khai thuế của họ. Kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu để biết ngày hoàn tiền đơn cử cho từng cá thể .
Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? trên IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go vẫn là cách tốt nhất để kiểm tra trạng thái hoàn tiền. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go sẽ update ngày chuyển tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế nhu yếu tiền hoàn thuế EITC / ACTC trước ngày 2/22. Vì vậy, người khai thuế nhu yếu EITC / ACTC sẽ không thấy update về trạng thái hoàn tiền của họ trong vài ngày sau ngày 2/15 .

Gọi cho Sở Thuế Vụ có giúp tôi nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn không?

Không, trừ khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi, còn không thì đại diện thay mặt của chúng tôi sẽ không hề phân phối thêm bất kể thông tin nào .
Nếu Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? cho biết rằng chúng tôi vẫn đang xử tờ khai của quý vị, đại diện thay mặt của chúng tôi sẽ không hề phân phối cho quý vị biết ngày hoàn tiền đơn cử .

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có những thông tin nào?

Nó có thông tin về khoản tiền hoàn thuế năm gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ cho quý vị .

Tôi có thể sử dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? để kiểm tra thái của trạng khoản tiền hoàn thuế vào của năm trước không?

Không. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ chỉ hiển thị tình trạng cho lần khai thuế mới nhất của quý vị.

Khi nào tôi có thể bắt đầu kiểm tra trạng thái hoàn tiền của tôi trên Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Hai mươi bốn giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai thuế điện tử đã nộp của quý vị hoặc 4 tuần sau khi quý vị gửi tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện .

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có cho tôi biết thời gian tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế không?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? sẽ cho quý vị biết ngày hoàn tiền đơn cử cho cá thể quý vị sau khi chúng tôi giải quyết và xử lý tờ khai của quý vị và phê duyệt khoản tiền hoàn thuế của quý vị .

Việc yêu cầu một bản ghi có giúp tôi biết khi nào tôi sẽ được hoàn lại tiền không?

Bản ghi thuế sẽ không giúp quý vị biết khi nào quý vị sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Bản ghi có thông tin về trương mục của quý vị nhưng không nhất thiết phản ánh số tiền hoặc thời hạn hoàn tiền của quý vị. Chúng được sử dụng tốt nhất để xác thực lợi tức trong quá khứ và tư cách khai thuế cho những đơn vay thế chấp ngân hàng, khoản vay sinh viên và tiểu thương nghiệp, và để giúp khai thuế .

Tôi là một ngoại nhân không thường trú. Tôi không phải trả thuế lợi tức liên bang Hoa Kỳ. Làm cách nào để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với lợi tức từ một nguồn ở Hoa Kỳ? Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Để nhu yếu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu so với cống phẩm từ một nguồn ở Hoa Kỳ, ngoại nhân không thường trú phải báo cáo giải trình cống phẩm và số tiền khấu lưu tương thích trên Mẫu 1040 – NR, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Ngoại Nhân Không Thường Trú tại Hoa Kỳ ( tiếng Anh ) PDF. Quý vị phải gồm có những tài liệu chứng tỏ những khoản cống phẩm và khấu lưu khi quý vị nộp Mẫu 1040NR. Chúng tôi cần hơn 21 ngày để giải quyết và xử lý tờ khai 1040NR. Vui lòng đợi tối đa 6 tháng kể từ ngày quý vị nộp mẫu đơn 1040NR để được hoàn trả tiền .

Làm sao tôi biết Sở Thuế Vụ đang xử lý tờ khai thuế của tôi?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu ? theo dõi thông tin tờ khai thuế của quý vị từ khi chúng tôi nhận được cho đến khi hoàn thành xong. Nó sẽ cho quý vị biết khi nào tờ khai thuế của quý vị ở trạng thái đã nhận và liệu khoản tiền hoàn thuế của quý vị ở trạng thái đã được chấp thuận đồng ý hay đã gửi .

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị trạng thái tờ khai thuế của tôi là đã nhận?

Chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của quý vị và đang giải quyết và xử lý .

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị trạng thái khoản tiền hoàn thuế của tôi là đã được phê duyệt?

Chúng tôi đã phê duyệt khoản tiền hoàn thuế cho quý vị. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng nhà nước của quý vị hoặc gửi trực tiếp cho quý vị qua đường bưu điện. Trạng thái này sẽ cho quý vị biết khi nào chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng nhà nước của quý vị ( nếu quý vị đã chọn tùy chọn tiền gửi trực tiếp ). Vui lòng đợi 5 ngày sau khi chúng tôi gửi khoản tiền hoàn thuế trước khi quý vị kiểm tra với ngân hàng nhà nước về khoản tiền hoàn thuế của quý vị, vì những ngân hàng nhà nước khác nhau về phương pháp và thời gian họ đổ tiền vào trương mục của quý vị. ( Có thể mất vài tuần trước khi quý vị nhận được chi phiếu hoàn tiền qua thư ) .

Mất bao lâu để trạng thái của tôi thay đổi từ tờ khai đã được nhận sang tiền hoàn thuế được phê duyệt?

Đôi khi sẽ mất một vài ngày, nhưng hoàn toàn có thể lâu hơn .

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có luôn hiển thị trạng thái hoàn tiền của tôi với các giai đoạn khác nhau như tờ khai được nhận, tiền hoàn thuế được phê duyệt và tiền hoàn thuế đã được gửi không?

Không phải luôn luôn là như vậy. Đôi khi, khi chúng tôi vẫn đang duyệt xét tờ khai của quý vị, thay vào đó, nó sẽ hiển thị hướng dẫn hoặc lý giải về những gì chúng tôi đang làm .

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có được cập nhật thường xuyên không?

Mỗi ngày một lần, thường vào đêm hôm. Quý vị không cần phải kiểm tra liên tục hơn thế .

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có cho biết trạng thái của tờ khai được sửa đổi của tôi không?

Không, nó sẽ không cung ứng cho quý vị thông tin về những tờ khai thuế được sửa đổi. Công cụ Tờ Khai Được Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu ? hoàn toàn có thể cung ứng cho quý vị thực trạng của tờ khai được sửa đổi của quý vị. ( Đại diện vấn đáp điện thoại cảm ứng và tiếp đón người đóng thuế tại văn phòng chỉ hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin về thực trạng của tờ khai thuế được sửa đổi của quý vị từ 16 tuần trở lên sau khi quý vị đã gửi qua đường bưu điện. )

Tôi đã yêu cầu tùy chọn tiền gửi trực tiếp đối với khoản hoàn thuế. Tại sao quý vị lại gửi nó cho tôi dưới dạng chi phiếu giấy?

Có thể có ba lý do. Bao gồm như sau:

  • Chúng tôi chỉ có thể gửi tiền hoàn thuế bằng phương thức điện tử vào các trương mục mang tên quý vị, tên người phối ngẫu của quý vị hoặc trong một trương mục chung.
  • Một tổ chức tài chánh có thể từ chối một khoản tiền gửi trực tiếp.
  • Chúng tôi không thể gửi nhiều hơn ba khoản tiền hoàn thuế theo phương thức điện tử vào một trương mục tài chánh.

Tại sao khoản tiền hoàn thuế của tôi khác với số tiền trên tờ khai thuế mà tôi đã nộp?

Tất cả hoặc một phần khoản tiền hoàn thuế của quý vị, có thể đã được sử dụng (dùng để đền bù) nhằm chi trả thuế liên bang quá hạn, thuế lợi tức tiểu bang, các khoản nợ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, cấp dưỡng nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu hoặc các khoản nợ liên bang không phải thuế khác, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên. Để tìm hiểu xem quý vị có thể có một khoản đền bù nợ hay không hoặc nếu quý vị có thắc mắc về khoản đền bù, hãy liên hệ với cơ quan mà quý vị nợ.

Chúng tôi cũng có thể đã thay đổi số tiền hoàn thuế của quý vị vì chúng tôi đã có những sửa đổi trên tờ khai thuế của quý vị. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh bất kỳ số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích về các thay đổi. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ phản ánh lý do đền bù bằng khoản tiền hoàn thuế khi nó liên quan đến một thay đổi trong tờ khai thuế của quý vị.
 

Chủ Đề Thuế 203 : Đền Bù Bằng Khoản Tiền Hoàn Thuế Để Chi Trả Cho Khoản Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con Chưa Trả, Các Khoản Nợ Nhất Định Của Liên Bang và Tiểu Bang, và Khoản Nợ Trợ Cấp Thất Nghiệp có thêm thông tin về đền bù bằng khoản tiền hoàn thuế .

Tôi nên làm gì khi khoản tiền hoàn thuế tôi nhận được không phải từ trương mục thuế của mình?

Vui lòng không rút tiền mặt từ chi phiếu tiền hoàn thuế hoặc sử dụng khoản tiền hoàn thuế được chuyển cho quý vị bằng phương pháp tiền gửi trực tiếp. Hãy gửi lại tiền hoàn thuế cho chúng tôi. Chủ Đề Thuế 161 : Trả Lại Khoản Tiền Hoàn Thuế Sai – Chi Phiếu Giấy hoặc Khoản Tiền Gửi Trực Tiếp có thêm thông tin về những việc cần làm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *