Hướng dẫn tính thuế,sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng

Công văn số 5946/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng

Kínhgửi :Ngân hàng Nhà nước Nước Ta

TCT nhận được CV số 270/CT-HCQTTVAN ngày 04/11/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý Ngân hàng như sau:

1. Về chủ trương thuế và hoá đơn :

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 TT 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT như sau :
“ 1. Số thuế GTGT phải nộp theo giải pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị ngày càng tăng nhân với thuế suất thuế GTGT 10 % vận dụng so với hoạt động giải trí mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý ..
Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 phát hành kèm theo TT số 39/2014 / TT – BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ như sau :
“ Trường hợp tổ chức triển khai nộp thuế theo pp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng, bạc, đã quý nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp thì sử dụng hoá đơn bán hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng, bạc, đá quý ” .

2. Về quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mua, bán vàng miếng :

Tại Điều 10 NĐ số 24/2012 / NĐ-CP ngày 3/4/2012 của CP pháp luật về quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng pháp luật :
“ – Điều 10. Quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mua, bán vàng miếng
Hoạt động mua, bán vàng miếng của những tổ chức triển khai, cá thể chỉ được thực thi tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh thương mại mua, bán vàng miếng ” .

3. Vướng mắc của Cục Thuế thành phố Cần Thơ :

Trường hợp CTCP Dược Hậu Giang nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, sử dụng hoá đơn GTGT có mua vàng miếng để khuyến mại cho người mua. Tuy nhiên ,
+ Trong giấy phép kinh doanh thương mại của Ctcp Dược Hậu Giang không có ngành nghề kinh doanh thương mại vàng
+ Mà hoạt động giải trí phát sinh bán vàng là đột xuất, không phải hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tiếp tục
Nên Công ty không hề ĐK bổ trợ ngành nghề hoạt động giải trí mua và bán vàng để Công ty in, phát hành hoá đơn bán hàng để sử dụng .
Theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng thì :
+ Công ty không được sử dụng vàng miếng
+ Mà chuyển qua sử dụng vàng nhẫn
+ Công ty phải xuất bán cho Ngân hàng để mua lại vàng nhẫn Giao hàng cho hoạt động giải trí thực thi thương mại của Công ty .
Để có cơ sở hướng dẫn triển khai được thống nhất và tương thích, TCT kính ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước việt nam cho quan điểm về hoạt động giải trí mua và bán vàng của CTCP Dược Hậu Giang nêu trên có tương thích với lao lý của Pháp luật không ?

Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước VN xin chuyển cho TCT trước ngày 10/01/2015; ĐT: 043. 9727779; Fax: 043.9727739; email: tdha@gdt.gov.vn.

TCT trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác làm việc của Quý Ngân hàng Nhà nước .

Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Tìm hiểu thêm về kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5
/
5

(

4
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *