Chủ Đề. 301 Khi Nào Khai Thuế, Cách Khai Thuế và Nộp Đơn Khai Thuế Ở Đâu

Khi Nào Nộp Thuế

Nếu quý vị là người nộp thuế theo năm lịch có năm thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, thì ngày đáo hạn nộp thuế cống phẩm cá thể liên bang thường là ngày 15 Tháng Tư hàng năm. Nếu quý vị sử dụng một năm kinh tế tài chính ( năm thuế kết thúc vào ngày ở đầu cuối của bất kỳ tháng nào không phải tháng Mười Hai ), ngày đáo hạn khai thuế của quý vị là ngày 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm kinh tế tài chính của quý vị. Nếu ngày đáo hạn nhằm mục đích ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hội chính thức, ngày đến hạn được dời đến ngày thao tác tiếp nối. Đối với hồ sơ khai thuế năm 2020, ngày đến hạn là ngày 17 tháng 5, 2021. Tham khảo Ngày Thuế dành cho cá thể lê dài đến ngày 17 tháng 5 : Bộ Tài Chính, IRS gia hạn thời hạn nộp hồ sơ và thanh toán giao dịch ( tiếng Anh ) để biết thêm thông tin .
Đơn khai thuế của quý vị được xem là nộp kịp thời nếu phong bì có ghi địa chỉ đúng, dán đủ tem, được đóng dấu của bưu điện, và được ký thác qua bưu điện vào ngày đáo hạn. Nếu nộp bằng điện tử, thì ngày giờ tại múi giờ của quý vị khi đệ nộp hồ sơ khai thuế sẽ cho biết quý vị nộp bản khai thuế đúng lúc hay không. Quý vị sau đó sẽ được xác nhận bằng điện tử là IRS đã nhận bản khai nộp bằng điện tử của quý vị .
Nếu quý vị đang Giao hàng trong Quân Đội tại khu vực chiến đấu hoặc trong một chiến dịch dự trữ hoặc nằm trong nhà thương vì bị thương tích trong khu vực hoặc chiến dịch đó, sau khi kết thúc năm thuế nhưng trước ngày đến hạn khai thuế, quý vị hoàn toàn có thể có thêm thời hạn để nộp và đóng thuế. Quý vị thường có tối thiểu là 180 ngày sau khi quý vị rời khỏi khu vực chiến đấu / chiến dịch dự trữ để khai thuế. Xin xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội ( tiếng Anh ). Nếu Sở Thuế Vụ ấn định là quý vị bị ảnh hưởng tác động bởi một thảm họa được tổng thống tuyên khai, hoặc khủng bố hoặc hành vi quân sự chiến lược, thì quý vị hoàn toàn có thể có đến một năm sau ngày đáo hạn khai thuế của quý vị để khai và trả tiền thuế, tùy thuộc vào thời hạn do Sở Thuế Vụ lao lý. Nếu quý vị sống và thao tác ở ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, xin tìm hiểu thêm hướng dẫn trong Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ ( tiếng Anh ) .

Gia Hạn Nộp Đơn – Nếu không thể nộp đúng hạn đơn khai thuế thì quý vị nên yêu cầu gia hạn thời gian để khai thuế. Để được gia hạn tự động 6 tháng về việc khai thuế, quý vị có thể nộp Mẫu 4868 trước ngày đáo hạn khai thuế. Đệ nộp yêu cầu gia hạn trước ngày đáo hạn nộp đơn khai thuế. Gia hạn thời gian để nộp đơn khai thuế không phải là gia hạn thời gian để trả tiền thuế do đó quý vị sẽ bị tính tiền lời nếu không trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn nộp bản khai thuế ban đầu. Quý vị cũng có thể bị phạt trả chậm trên bất cứ khoản nợ thuế nào quý vị không trả trước ngày đáo hạn ban đầu. Muốn biết thêm thông tin về gia hạn, xin xem Gia Hạn Nộp Đơn; Ngày Đến Hạn Nộp Đơn Khai Thuế Liên Bang là Khi Nào và Tôi Có Đủ Điều Kiện được Gia Hạn Không? và Chủ Đề 304.

Cách Khai Thuế 

Quý vị hoàn toàn có thể khai thuế bằng điện tử. Thông thường quý vị nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần kể từ ngày Sở Thuế Vụ nhận được đơn khai thuế của quý vị, lại càng nhanh hơn nếu quý vị nhu yếu trực tiếp gửi vào trương mục tiêu tốn hoặc trương mục tiết kiệm chi phí của quý vị. Phần lớn những nhân viên khai thuế đều có khai thuế bằng điện tử với dịch vụ soạn hồ sơ khai thuế và hoàn toàn có thể tính lệ phí khai thuế điện tử cho quý vị .
Ngoài ra, nếu quý vị tự khai thuế bằng nhu liệu khai thuế thì quý vị hoàn toàn có thể phải trả lệ phí nộp đơn khai bằng điện tử. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo được nộp đơn bằng điện tử không lấy phí trải qua Khai Miễn Phí. Muốn biết thêm thông tin về cách nộp đơn bằng điện tử thường thì, hãy xem Các Lựa Chọn Khai Thuế Điện Tử cho Cá Nhân .
Nếu quý vị gửi qua đường bưu điện Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040 – SR ( tiếng Anh ) bằng giấy thì hoàn toàn có thể mất từ sáu đến tám tuần để được cứu xét. Nhớ đính kèm :

Ký tên vào đơn khai thuế – Để ký tên vào đơn điện tử, xin xem Chủ Đề 255 và Cách ký tên vào mẫu khai thuế khi tôi khai thuế điện tử? (tiếng Anh)

Khi ký tên vào đơn khai thuế trên giấy :

 • Nếu quý vị khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải ký tên vào đơn khai thuế. Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký được vì một tình trạng y tế và yêu cầu quý vị ký vào đơn, xin ký tên người phối ngẫu của quý vị vào chỗ thích hợp, tiếp theo với chữ “by” (“bởi”) (chữ ký của quý vị), tiếp theo với chữ “husband” (“chồng”) hoặc “

  wife

  ” (“vợ”). Xin nhớ ký vào chỗ ký tên thông thường của quý vị. Đính kèm một tờ khai trong đó có ghi số mẫu đơn khai thuế quý vị dùng, năm tính thuế, lý do người chồng hoăc vợ của quý vị không thể ký đơn khai thuế, và người chồng hoăc vợ của quý vị đã đồng ý để quý vị ký thay họ. Nếu quý vị là người giám hộ cho người chồng hoăc vợ không có khả năng về tâm thần, quý vị có thể ký đơn thay cho người phối ngẫu của quý vị, với tư cách là “người giám hộ”.

 • Nếu người chồng hoặc vợ của quý vị không ký đơn khai thuế được vì bất cứ lý do nào khác, quý vị chỉ có thể ký thay nếu quý vị có một giấy ủy quyền pháp lý có hiệu lực. Quý vị nên đính kèm tài liệu ủy quyền pháp lý với đơn khai thuế. Có thể dùng Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện (tiếng Anh) cho mục đích này.
 • Nếu quý vị khai thuế cho một trẻ vị thành niên không tự ký được, quý vị ký tên đứa trẻ theo sau là chữ “by” (“bởi”), rồi chữ ký của quý vị, và mối quan hệ với quý vị, chẳng hạn như “parent” (“cha mẹ”) hoặc “guardian for minor child” (“người giám hộ cho trẻ vị thành niên”).

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn và ký tên thay một người đã chết, xin tham chiếu Chủ Đề 356 .

Nơi khai thuế

Khi quý vị nộp đơn khai thuế điện tử ( e-file ), do được chuyển đi bằng điện tử nên quý vị không cần lo ngại về việc gửicó đến đúng nơi hay không. Tuy nhiên, khi nộp đơn khai thuế bằng giấy, gửi đơn đến địa chỉ ghi trong bảng hướng dẫn cho mẫu quý vị nộp. Xem Nơi Nộp Đơn Khai Thuế Trên Giấy – Kèm Theo hoặc Không Kèm Theo Tiền Trả .

Khi nợ tiền thuế – Quý vị có thể trả tiền nợ thuế qua Trả Trực Tiếp của IRS. Cách khác là quý vị có thể đính kèm chi phiếu hoặc lệnh phiếu với đơn khai thuế bằng giấy hoặc nếu quý vị nộp bằng điện tử với Mẫu 1040-V, Chứng Từ Thanh Toán (tiếng Anh) năm 2020:

 • Ghi trả chi phiếu hay lệnh phiếu cho “

  United States Treasury

  ” (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ).

 • Trên mặt trước của tiền trả, xin ghi tên họ, địa chỉ, số nhận diện người đóng thuế (SSN, ITIN, EIN), số điện thoại ban ngày, năm trả thuế và loại mẫu đơn mà quý vị nộp (thí dụ, “Mẫu 1040 2020”).
 • Kèm tiền trả riêng với đơn khai thuế: không kẹp hay đính kèm theo cách khác hoặc Mẫu 1040-V vào đơn khai thuế của quý vị. 
 • Không gửi tiền mặt qua bưu điện với đơn khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị khai thuế bằng nhu liệu khai thuế, xem bản hướng dẫn của nhu liệu để biết cách trả tiền thuế trải qua nhu liệu. Để biết thêm thông tin về việc trả tiền thuế bằng thẻ tín dụng thanh toán hay thẻ ghi nợ, hoặc trả tiền bằng điện tử khác, hay tiền mặt vào trang Trả Tiền. Để có thêm thông tin về trả tiền thuế của quý vị, xin tìm hiểu thêm hướng dẫn trên mẫu và Chủ Đề 158 .

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế – Nếu quý vị không thể trả hết tiền nợ thuế trên đơn khai thuế thì IRS có thể giúp quý vị sắp xếp tiền trả. Muốn biết thêm thông tin để biết cần phải làm gì nếu không thể trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *