Có những hình thức hợp đồng nào? Các hình thức hợp đồng hợp pháp hiện nay

Hiện nay, hợp đồng được sử dụng rất thông dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều người chưa nắm rõ được hợp đồng là gì? Các hình thức hợp đồng thông dụng hiện nay?

hình thức hợp đồngHình thức hợp đồng phổ biến

1. Hợp đồng là gì ? Những lao lý tương quan đến hợp đồng ?

Theo nội dung quy định tại Điều 385, Bộ luật dân sự 2015: “Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” 

Cũng theo nội dung pháp luật tại Khoản 1, Điều 401, BLDS : “ Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có pháp luật khác ” .
Về nguyên tắc, thời gian hợp đồng hình thành và thời gian hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành có sự khác nhau nhất định, tùy thuộc vào lao lý của pháp lý và thỏa thuận hợp tác của những bên. Cụ thể : “ hợp đồng được xem là có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian giao kết ” ( ký kết, điểm chỉ, lăn tay, … ) nhưng “ trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có lao lý khác ” .
Để xem xét hiệu lực thực thi hiện hành của một hợp đồng, tất cả chúng ta cần địa thế căn cứ theo pháp luật của luật và theo thỏa thuận hợp tác của những bên. Nếu Luật không pháp luật gì khác và những bên không có thỏa thuận hợp tác gì thì hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian giao kết .

2. Hình thức hợp đồng là gì ? Có những hình thức hợp đồng nào ?

Hình thức hợp đồng là phương pháp bộc lộ của hợp đồng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về hình thức của hợp đồng : bằng lời nói, bằng văn bản hay bằng hành vi đơn cử .
Khi những bên thỏa thuận giao kết hợp đồng bằng một trong ba hình thức trên thì hợp đồng được xem là có hiệu lực thực thi hiện hành và những bên phải tuân theo lao lý về nội dung của hình thức hợp đồng đó .
Các hình thức hợp đồng thông dụng lúc bấy giờ :

– Hợp đồng miệng ( bằng lời nói )

Hợp đồng bằng lời nói hay hợp đồng miệng là hợp đồng được giao kết dưới hình thức ngôn từ nói. Các bên giao kết hợp đồng sẽ trao đổi những nội dung thỏa thuận hợp tác với nhau bằng lời nói trực tiếp hoặc trải qua âm thanh trên điện thoại cảm ứng, điện đàm, thông điệp điện tử … để diễn đạt tư tưởng, mong ước của mình trong việc xác lập giao kết hợp đồng. Trừ những loại trường hợp pháp lý lao lý hình thức hợp đồng bắt buộc, những loại hợp đồng đều hoàn toàn có thể được xác lập bằng lời nói .
Do việc giao kết hợp đồng bằng lời nói có ưu điểm là phương pháp giao kết khá đơn thuần, nhanh gọn và ít tốn kém nên được sử dụng phổ cập trong thanh toán giao dịch dân sự nhưng hình thức hợp đồng này ít được sử dụng trong thanh toán giao dịch thương mại .
Do sự tiện nghi của cách giao kết này mà trên trong thực tiễn, có nhiều hợp đồng đáng lẽ cần phải được lập bằng văn bản hoặc bằng văn bản có công chứng, xác nhận như hợp đồng mua và bán nhà, hợp đồng thuê bất động sản …, nhưng do những bên muốn đơn thuần những thủ tục nên thường lập giao kết hợp đồng đồng dưới hình thức lời nói, vì vậy dẫn đến nhiều trường hợp tranh chấp rất khó xử lý .
Theo Khoản 3, Điều 400, Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật : Thời điểm hình thành hợp đồng miệng là thời gian những bên đã thỏa thuận hợp tác về nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, pháp lý không nói rõ đó là thời gian đơn cử nào nên trên trong thực tiễn, nếu những bên giao kết hợp đồng bằng lời nói cần quan tâm thời gian giao kết là thời gian mà những bên đã hiểu rõ về nội dung cơ bản của hợp đồng và đồng ý chấp thuận thực thi nó trong điều kiện kèm theo hiểu biết đó .
Ví dụ : Bên mua mua hàng là thực phẩm ngoài chợ, hai bên đã thống nhất về Ngân sách chi tiêu, số lượng, khối lượng, thời hạn, khu vực thanh toán giao dịch đơn cử không có sự hiểu nhầm nào cả. Các bên chấp thuận đồng ý triển khai và chuyển giao ( tiền và hàng hoá ) thì thời gian giao kết là thời gian vào liền trước thời gian những bên chấp thuận đồng ý chuyển giao và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ( tiền và hàng hoá ) .

– Hợp đồng giao kết bằng hành vi đơn cử

Hình thức hợp đồng giao kết bằng hành vi đơn cử được bộc lộ rất phong phú. Những hành vi này thường được sử dụng để xác lập những hợp đồng thông dụng, được thực thi ngay và trở thành thói quen thông dụng trong những hoạt động giải trí, nghành tương quan. Tại nơi thanh toán giao dịch được xác lập, hoặc hành vi đơn cử cũng được sử dụng thông dụng trong những hoạt động giải trí dịch vụ dành cho số đông đại chúng mà bên cung ứng dịch vụ đã có quy định hoạt động giải trí rõ ràng đã được công bố .
Ví dụ : Hành vi mua báo / vé số của người bán “ dạo ” hay mua hàng của người bán hàng “ rong ”, hành vi mua hàng trong những quán ăn tự ship hàng với món ăn tự chọn được làm sẵn một cách tiếp tục, những bên đã biết rõ loại sản phẩm, Ngân sách chi tiêu và không cần trao đổi bằng lời trước khi kết lập hợp đồng ), …
– Trong nhiều trường hợp, khi một bên biết rõ về nội dung lời đề xuất giao kết hợp đồng từ phía bên kia, họ bộc lộ việc đồng ý chấp thuận xác lập hợp đồng bằng một hành vi đơn cử và đã chuyển tín hiệu chấp thuận đồng ý đến cho bên kia biết thì hành vi đơn cử đó cũng được coi như hình thức biểu lộ của hợp đồng .
Ví dụ : Anh A hỏi mượn xe của anh B, mặc dầu anh B không vấn đáp đồng ý chấp thuận bằng lời nói hay văn bản, nhưng anh B đã tự mang xe đến giao cho anh A thì hành vi của anh B giao xe cho anh A là hành vi xác lập hợp đồng .

– Hợp đồng bằng văn bản

hình thức hợp đồngHợp đồng bằng văn bản

Hợp đồng bằng văn bản bảo vệ sự biểu lộ rõ ràng ý chí những bên cũng như nội dung của từng lao lý hợp đồng mà những bên muốn cam kết. Trong văn bản đó, những bên phải ghi vừa đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng và 2 bên cùng ký tên xác nhận vào văn bản. Khi có tranh chấp, hợp đồng được giao kết bằng hình thức văn bản tạo ra chứng cứ pháp lý chắc như đinh hơn so với hình thức hợp đồng miệng. Căn cứ vào nội dung của hợp đồng, những bên thuận tiện triển khai quyền nhu yếu của mình so với bên kia .
Đối với những hợp đồng mà thời hạn triển khai hợp đồng không cùng lúc với thời hạn giao kết thì những bên thường chọn hình thức này. Thông thường hợp đồng được lập thành nhiều bản và mỗi bên giữ một bản. Bản hợp đồng đó coi như là một dẫn chứng, chứng tỏ quyền dân sự của mình .
Theo lao lý hình thức thanh toán giao dịch dân sự, trường hợp luật pháp luật thanh toán giao dịch dân sự phải được biểu lộ bằng văn bản có công chứng, xác nhận thì những bên phải tuân theo lao lý đó ( khoản 2, Điều 119, BLDS năm ngoái ) .
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời gian bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức gật đầu khác được bộc lộ trên văn bản ( khoản 4, điều 400, BLDS năm ngoái ) .
Trong hình thức văn bản gồm có 2 loại là : điện tử và văn bản truyền thống lịch sử .

+ Hợp đồng truyền thống cuội nguồn ( văn bản giấy )

Đây là hình thức hợp đồng bộc lộ bằng ngôn từ viết, được trình diễn trên một vật liệu hữu hình nhằm mục đích biểu lộ một nội dung xác lập mà những bên hoàn toàn có thể đọc, lưu giữ và bảo bảo vệ được sự toàn vẹn nội dung đó. Trong hợp đồng truyền thống cuội nguồn gồm có :
+ “ Giấy tay ”, văn bản thường không có công chứng gồm có văn khế, văn bản dưới dạng ghi nhận hợp đồng … và phiếu giữ xe, biên nhận …
+ Văn bản có công chứng, xác nhận .
+ Văn bản phải ĐK, xin phép như : ĐK hợp đồng, ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng …

+ Hợp đồng điện tử :

Theo nội dung lao lý tại Điều 33, 34 Luật Giao dịch điện tử 2005 :
Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp tài liệu. Trong đó thông điệp điện tử là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử
Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không hề bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được bộc lộ dưới dạng thông điệp tài liệu .
Bên cạnh đó Điều 14 Luật này cũng lao lý : Thông điệp tài liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp tài liệu. Giá trị chứng cứ của thông điệp tài liệu được xác lập địa thế căn cứ vào độ đáng tin cậy của phương pháp khởi tạo, tàng trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu ; phương pháp bảo vệ và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu ; phương pháp xác lập người khởi tạo và những yếu tố tương thích khác .
Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác, đề xuất giao kết hợp đồng và đồng ý giao kết hợp đồng hoàn toàn có thể được triển khai trải qua thông điệp tài liệu .
Nguyên tắc giao kết và triển khai hợp đồng điện tử :
+ Các bên tham gia có quyền thỏa thuận hợp tác sử dụng phương tiện đi lại điện tử trong giao kết và triển khai hợp đồng .
+ Việc giao kết và triển khai hợp đồng điện tử phải tuân thủ những pháp luật của Luật Giao dịch điện tử và pháp lý về hợp đồng .

+ Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

. Giao kết hợp đồng điện tử :
+ Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để triển khai một phần hoặc hàng loạt thanh toán giao dịch trong quy trình giao kết hợp đồng .
+ Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác, ý kiến đề nghị giao kết hợp đồng và gật đầu giao kết hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi trải qua thông điệp tài liệu .
Việc gửi, nhận, thời gian, khu vực gửi, nhận thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực thi hợp đồng điện tử
– Thời điểm, khu vực gửi thông điệp dữ liệu
Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thoả thuận khác thì thời gian, khu vực gửi thông điệp tài liệu được lao lý như sau :
+ Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời gian thông điệp dữ liệu này nhập vào mạng lưới hệ thống thông tin nằm ngoài sự trấn áp của người khởi tạo .
+ Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá thể. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì khu vực gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với thanh toán giao dịch .
– Thời điểm, khu vực nhận thông điệp dữ liệu
Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thoả thuận khác thì thời gian, khu vực nhận thông điệp tài liệu được pháp luật như sau :
+ Trường hợp người nhận đã chỉ định một mạng lưới hệ thống thông tin để nhận thông điệp tài liệu thì thời gian nhận là thời gian thông điệp dữ liệu nhập vào mạng lưới hệ thống thông tin được chỉ định ; nếu người nhận không chỉ định một mạng lưới hệ thống thông tin để nhận thông điệp tài liệu thì thời gian nhận thông điệp dữ liệu là thời gian thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kể mạng lưới hệ thống thông tin nào của người nhận .
+ Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi cư trú liên tục của người nhận nếu người nhận là cá thể. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì khu vực nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với thanh toán giao dịch .
Hiện nay, EFY Nước Ta đang cung ứng hình thức hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT với nhiều tiện ích ưu việt, bảo vệ tối ưu quá trình ký hợp đồng cho doanh nghiệp :
– Lập, trình ký, ký, tra cứu, báo cáo giải trình hợp đồng / tài liệu mọi lúc, mọi nơi .
– Ký hàng loạt không số lượng giới hạn số lượng chỉ trong 1 phút
– Gửi và Nhận hợp đồng ngay lập tức
– Hình thức ký số phong phú : CA / OTP / HSM
– Tích hợp với những ứng dụng quản trị : ERP, HRM, CRM
– Đáp ứng quy mô quản trị tài liệu tập trung chuyên sâu, tương hỗ phân quyền
– Lưu trữ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin thông tin
– Trực quan, đơn thuần, dễ sử dụng
– sẽ giúp ích cho mọi người trong lựa chọn hình thức hợp đồng tương thích cho việc ký kết hợp tác .
Tiết kiệm 90 % thời hạn và ngân sách so với hợp đồng giấy
Hiện tại EFY-eCONTRACT cũng đã được rất nhiều doanh nghiệp tiến hành, mang đến quy trình tiến độ số hoá ký hợp đồng bảo đảm an toàn, nhanh gọn, tiện ích và tiết kiệm ngân sách và chi phí. Có thể kể đến 1 số doanh nghiệp : Trí Nam Group, Vua Nệm, NFQ Asia, VuMedia, Genesis, Jamanex Final, CleverGroup, …

hình thức hợp đồngHợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT

3. Ưu điểm của hợp đồng điện tử so với những hình thức hợp đồng khác

Sử dụng hợp đồng điện tử mang đến nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp hơn so với hợp đồng giấy thường thì. Sau đây là một vài ưu điểm điển hình nổi bật nhất hoàn toàn có thể kể đến :
– Sự thuận tiện, nhanh gọn, minh bạch
Hợp đồng điện tử hoàn toàn có thể được ký kết ở bất kể đâu, bất kỳ khi nào mà không cần phải gặp mặt trực tiếp đối tác chiến lược, không lo quản trị đi công tác làm việc làm gián đoạn việc làm kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Hợp đồng điện tử cũng mang đến quy trình tiến độ, thủ tục thực thi nhanh gọn, đúng chuẩn, minh bạch và giúp nâng cao hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp
– Dễ dàng quản trị, tàng trữ và tìm kiếm
So với hợp đồng giấy thường thì gây tốn kém ngân sách quản trị và tàng trữ, thì hợp đồng điện tử đã xử lý được hết những hạn chế của hợp đồng giấy trong những việc làm tương quan đến việc tàng trữ và tìm kiếm do những hợp đồng điện tử được tàng trữ trên mạng lưới hệ thống theo thời hạn và từng loại hợp đồng. Người dùng hoàn toàn có thể thuận tiện tìm kiếm, tra cứu, báo cáo giải trình chỉ bằng 1 vài thao tác đơn thuần trên ứng dụng. Hơn nữa, ứng dụng hợp đồng điện tử cũng hoàn toàn có thể thuận tiện truy vấn, tra cứu những hợp đồng đã ký, hợp đồng chờ ký, hợp đồng trả lại nhờ vào công dụng lọc của mạng lưới hệ thống .
– Tiết kiệm thời hạn, ngân sách
Với hợp đồng điện tử, mọi thao tác của người dùng từ tạo lập, kiểm duyệt, ký kết, gửi và nhận hợp đồng được xác nhận trên mạng lưới hệ thống ứng dụng trải qua internet một cách nhanh gọn, không cần phải tốn kém ngân sách thời hạn cho việc in ấn, quản trị, tàng trữ, chuyển phát hợp đồng hay chuyển dời đến khu vực để thực thi ký hợp đồng trực tiếp với người mua .
Qua những san sẻ trên đây chắc rằng mọi người đã hiểu rõ hơn về những hình thức hợp đồng lúc bấy giờ. Hy vọng với những chia sẽ này

Để được giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://iseo1.com/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được tương hỗ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc – (Mr Trung): 0911 876 896 / (Mr Vinh): 0982 124 619

KV Miền Nam – (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT – Bỏ ký tay, thay ký số

HaTT_TT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.