Hình phạt bổ sung theo quy định của bộ luật hình sự

Hình phạt bổ sung theo quy định của bộ luật hình sự

Hình phạt bổ sung theo pháp luật của bộ luật hình sự … tịch thu gia tài .. cấm cư trú .. tước 1 số ít quyền công dân .. quản chế .. cấm đảm nhiệm chức vụ ..

HÌNH PHẠT BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức cho bạn:

Hình phạt bổ sung theo pháp luật của bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 .
Kiến thức của Luật sư :
Căn cứ pháp lý :
Nội dung tư vấn :

     Hình phạt bổ sung theo quy định của bộ luật hình sự

Luật hình sự Nước Ta đang có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành pháp luật về những hình phạt gồm có hai loại : hình phạt chính và hình phạt bổ sung ( điều 28 )

  • Hình phạt chính gồm : Cảnh cáo ; Phạt tiền ; Cải tạo không giam giữ ; Trục xuất ; Tù có thời hạn ; Tù chung thân ; Tử hình
  • Hình phạt bổ sung gồm : Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định ; Cấm cư trú ; Quản chế ; Tước 1 số ít quyền công dân ; Tịch thu gia tài ; Phạt tiền, khi không vận dụng là hình phạt chính ; Trục xuất, khi không vận dụng là hình phạt chính .

Nội dung đơn cử của những hình phạt bổ sung theo lao lý của bộ luật hình sự được nghiên cứu và phân tích như sau :

     1. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Điều 36, bộ luật hình sự lao lý : “ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định được vận dụng khi xét thấy nếu để người bị phán quyết đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm việc làm đó, thì hoàn toàn có thể gây nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội. ”
Theo những lao lý trong phần những tội phạm của bộ luật hình sự, hình phạt bổ sung này được pháp luật tại những tội phạm đơn cử mà người phạm tội tận dụng chức vụ, danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai, nghề nghiệp hoặc việc làm nhất định để phạm tội hoặc do thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm trong khi thực thi công vụ, vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc hành chính gây thiệt hại cho quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tập thể hoặc của công dân ( những tội được lao lý tại điều 97, 99, 107, 153, 154, 155, 156 .. bộ luật hình sự ). Khi vận dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định ( điều 167 bộ luật hình sự ) nhưng cũng hoàn toàn có thể chỉ tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định ( những điều 123, 124, 125, 126, 127 .. bộ luật hình sự ) hoặc tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ quản lí gia tài ( điều 144 bộ luật hình sự ) .
Khoản 2, điều 36 pháp luật về thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định là từ 1 năm đến 5 năm, đơn cử : “ Thời hạn cấm là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, tái tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo. ”

     2. Cấm cư trú

Cấm cư trú là hình phạt bổ sung được vận dụng so với người bị phán quyết phạt tù, buộc người đó không được tạm trú và thường trú từ 1 năm tới 5 năm ở 1 số ít địa phương nhất định, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Nội dung được pháp luật tại điều 37 bộ luật hình sự như sau :
“ Cấm cư trú là buộc người bị phán quyết phạt tù không được tạm trú và thường trú ở một số ít địa phương nhất định .
Thời hạn cấm cư trú là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. ”
Đối với người phạm tội bị phạt tù, khi xem xét đặc thù, mức độ nguy khốn cho xã hội của tội phạm, nhân thân người phạm tội và nhu yếu phòng ngừa, tòa án nhân dân hoàn toàn có thể tuyên cấm cư trú ở 1 số ít địa phương nhất định để tước đi năng lực sử dụng những điều kiện kèm theo vốn có của địa phương để hoạt động giải trí phạm tội. Địa phương hoàn toàn có thể bị cấm cư trú là : thành phố lớn và khu công nghiệp tập trung chuyên sâu ; khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo ; khu vực có những cơ sở quốc phòng quan trọng ; khu vực có những đầu mối giao thông vận tải quan trọng …
Người bị cấm cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm : không được cư trú ở những nơi đã bị cấm theo quyết định hành động của TANDTC, phải cư trú ở những nơi đã bị cấm theo quyết định hành động của TANDTC, phải cư trú ở nơi khác ; trình diện ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến cơ trú, xuất trình giấy ghi nhận chấp hành xong hình phạt tù, bản nhận xét về hiệu quả chấp hành án phạt tù của trại giam, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những pháp luật của chính quyền sở tại địa phương nơi đến cư trú .
Người bị cấm cư trú có quyền : khi có lí do chính đáng, hoàn toàn có thể được phép đến địa phương đã bị cấm cư trú nơi có nhân thân, mái ấm gia đình đang sinh sống hoặc quê quán nếu được sự chấp thuận đồng ý của ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định hành động nhưng mỗi lần không được quá năm ngày ; được tự do cư trú ngoài những nơi bị cấm ; không bị hạn chế việc đi lại, hành nghề hoặc làm việc làm nếu không có bản án hoặc quyết định hành động khác của TANDTC cấm hành nghề hoặc làm việc làm đó và không thuộc ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo nghị định số 08/2001 / NĐ – CP ; được ý kiến đề nghị ủy ban nhân dân xã nơi mình cư trú làm thủ tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại khi đủ điều kiện kèm theo. Điều kiện đó là : đã chấp hành được tối thiểu một phần hai thời hạn cấm cư trú ; tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước, những lao lý của chính quyền sở tại địa phương ; được quản trị ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang cư trú đề xuất .

     3. Quản chế

Điều 38 bộ luật hình sự lao lý về hình phạt bổ sung quản chế như sau : “ Điều 38. Quản chế
Quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định, có sự trấn áp, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước 1 số ít quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định .
Quản chế được vận dụng so với người phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hại hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này lao lý .
Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. ”
Người bị quản chế có nghĩa vụ và trách nhiệm : quay trở lại địa phương mà bản án chỉ định là nơi quản chế ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù và trình diện với ủy ban nhân dân cấp xã, xuất trình giấy ghi nhận đã chấp hành xong hình phạt tù ; chịu sự quản lí, giám sát, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương ; không được tự ý rời khỏi nơi quản chế ; mỗi tháng một lần vào đầu tuần của tháng trình diện và báo cáo giải trình với ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành pháp luật về quản chế ; phải xuất hiện tại khu vực pháp luật và vấn đáp về những yếu tố tương quan khi ủy ban nhân dân những cấp nhu yếu ; chấp hành nghiêm chỉnh pháp lý của Nhà nước và lao lý của địa phương .
Người bị quản chế có quyền : sinh sống cùng mái ấm gia đình tại địa phương nơi quản chế ; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm lao động thích hợp, trừ những nghề hoặc việc làm nhất định đã bị cấm theo quyết định hành động của TANDTC và những ngành nghề, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; được hưởng mọi thành quả lao động do mình làm ra theo pháp luật của pháp lý ; tự do đi lại trong khoanh vùng phạm vi xã, phường, thị xã nơi quản chế ; được xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại khi có đủ điều kiện kèm theo .
Lưu ý : những điều kiện kèm theo để được xem xét miễn chấp hành thời hạn quản chế gồm :

  • Đã chấp hành được tối thiểu một phần hai thời hạn quản chế, thành khẩn hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước, pháp luật của chính quyền sở tại địa phương và pháp luật về quản chế
  • Được ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế đề xuất .

     4. Tước một số quyền công dân

Tước 1 số ít quyền công dân là hình phạt bổ sung, vận dụng so với công dân Nước Ta bị phán quyết tù về những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội phạm khác được bộ luật hình sự lao lý. Cụ thể tại điều 39 bộ luật hình sự :
“ Điều 39. Tước một số ít quyền công dân
1. Công dân Nước Ta bị phán quyết phạt tù về tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật, thì bị tước một hoặc một số ít quyền công dân sau đây :
a ) Quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước ;
b ) Quyền thao tác trong những cơ quan nhà nước và quyền ship hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân .
2. Thời hạn tước 1 số ít quyền công dân là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo. ”
Một số quyền của công dân bị hạn chế như quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền thao tác trong cơ quan Nhà nước và quyền Giao hàng trong lực lượng vũ trang. Khi tuyên hình phạt TANDTC hoàn toàn có thể chỉ tước một quyền nhưng cũng hoàn toàn có thể tước nhiều quyền được pháp luật tại điều 39 tùy theo đặc thù, mức độ nguy khốn cho xã hội của tội đã phạm, nhân thân người phạm tội và nhu yếu phòng ngừa tội phạm .
Thời hạn : Theo khoản 2, điều 39 bộ luật hình sự thời hạn tước một số ít quyền công dân là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo .

     5. Tịch thu tài sản

Hình phạt bổ sung tịch thu gia tài được lao lý tại điều 40, bộ luật hình sự. Theo đó, đây là giải pháp hình sự được bộ luật hình sự, do những cơ quan tư pháp vận dụng so với người có hành vi nguy khốn cho xã hội, có tính năng tương hỗ hoặc sửa chữa thay thế hình phạt. Nội dung đơn cử được pháp luật như sau :

    “Điều 40. Tịch thu tài sản

Tịch thu gia tài là tước một phần hoặc hàng loạt gia tài thuộc chiếm hữu của người bị phán quyết sung quỹ nhà nước. Tịch thu gia tài chỉ được vận dụng so với người bị phán quyết về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng trong trường hợp do Bộ luật này pháp luật .
Khi tịch thu hàng loạt gia tài vẫn để cho người bị phán quyết và mái ấm gia đình họ có điều kiện kèm theo sinh sống. ”

     

6. Phạt tiền

Điều 30 bộ luật hình sự lao lý về hình phạt phạt tiền như sau :
“ 2. Phạt tiền được vận dụng là hình phạt bổ sung so với người phạm những tội về tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này pháp luật .
3. Mức phạt tiền được quyết định hành động tuỳ theo đặc thù và mức độ nghiêm trọng của tội phạm được triển khai, đồng thời có xét đến tình hình gia tài của người phạm tội, sự dịch chuyển Ngân sách chi tiêu, nhưng không được thấp hơn một triệu đồng .
4. Tiền phạt hoàn toàn có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do Toà án quyết định trong bản án. ”
Các tội phạm khác mà điều 30 pháp luật hoàn toàn có thể là những tội xâm phạm bảo đảm an toàn, trật tự công cộng, trật tự quản lí hành chính, những tội phạm về chức vụ …
Cách lao lý về mức phạt tiền trong trường hợp là hình phạt bổ sung cũng giống như khi là hình phạt chính. Tuy nhiên, mức phạt tiền trong trường hợp này có mức độ tối đa thấp hơn. Tối đa là 500 triệu đồng ( Điều 172 bộ luật hình sự ) hoặc tối đa chỉ gấp 5 lần giá trị gia tài phạm tội ( điều 29, 289, 291 bộ luật hình sự )
Khi quyết định hành động hình phạt tiền dù là hình phạt chính hay bổ sung, tòa án nhân dân địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ nghiêm trọng về tội đã phạm, tình hình gia tài của người đã phạm tội, sự dịch chuyển của Ngân sách chi tiêu. Tiền phạt hoàn toàn có thể nộp một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do tòa quyết định hành động .

     7. Trục xuất

Trục xuất là hình phạt bổ sung khi nó không được tòa quyết định hành động là hình phạt chính. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bị phán quyết và thi hành hình phạt trục xuất cũng giống như với hình phạt chính .
Cần chú ý quan tâm :

  • Khi quyết định hành động hình phạt so với người quốc tế, tòa án nhân dân địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ nguy khốn cho xã hội, những diễn biến tăng nặng, giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và nhân thân của họ để quyết định hành động trục xuất là hình phạt chính hoặc bổ sung .
  • Đối với người quốc tế phạm tội thuộc đối tượng người dùng được hưởng những quyền miễn trừ ngoại giao hoặc tặng thêm và miễn trừ về lãnh sự được xử lý bằng con đường ngoại giao .

Một số bài cùng phân mục bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại :
Kê biên gia tài theo pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự
Các diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo BLHS năm ngoái
Các diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự
Quy trình xử lý vụ án Hình sự
Trên đây là tư vấn pháp lý của chúng tôi về Hình phạt bổ sung theo lao lý của bộ luật hình sự. Nếu còn bất kể vướng mắc nào, bạn vui mừng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự không lấy phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để nhu yếu cung ứng dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email : lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được những quan điểm góp phần của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được quan điểm góp phần của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn .
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của mọi người .
Trân trọng .

     Liên kết ngoài tham khảo:

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *