Hỏi đáp CSTC

Theo Thông tư số 76/2014 / TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm năm trước của Bộ Tài chính có nêu : ” Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được Nhà nước được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ; diện tích quy hoạnh đất ở được xác lập trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất được hướng dẫn như sau : 1. Việc xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức phải bảo vệ nguyên tắc mỗi hộ mái ấm gia đình ( gồm có cả hộ mái ấm gia đình hình thành do tách hộ theo pháp luật của pháp lý ), cá thể chỉ được xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhiều thửa đất trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thì hộ mái ấm gia đình, cá thể đó được cộng dồn diện tích quy hoạnh đất của những thửa đất để xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích quy hoạnh đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn tiên phong. ” >> >> Trường hợp mái ấm gia đình ông Nguyễn Văn A có 02 thửa đất trên địa phận tỉnh Hưng Yên. Thửa thứ nhất có nguồn gốc đất ở trước năm 1980 và năm 2004 được nhà nước cấp GCN QSDĐ với diện tích quy hoạnh đất ở là 300.0 mét vuông. Hạn mức công nhận so với thửa đất này tối đa được 600.0 mét vuông. Năm 2020 ông A được nhà nước được cho phép chuyển mục đích ở thửa đất thứ 2. Và ông A lựa chọn thửa đất thứ nhất là thửa đất xác lập hạn mức. Vậy cho tôi hỏi, hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất là 300.0 mét vuông có được đối trừ, được xác lập là hạn mức trong hạn mức công nhận cho thửa đất thứ 2 được không ? Chân thành cảm ơn Bộ Tài chính và những cơ quan có tương quan .- Tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước về thu tiền sử dụng đất pháp luật :

“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất :a ) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương pháp luật vận dụng trong trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức .Việc xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức tại Điểm này phải bảo vệ nguyên tắc mỗi hộ mái ấm gia đình ( gồm có cả hộ mái ấm gia đình hình thành do tách hộ theo pháp luật của pháp lý ), cá thể chỉ được xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực TW ….Hộ mái ấm gia đình, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính trung thực, đúng mực của việc kê khai diện tích quy hoạnh thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được vận dụng tính thu tiền sử dụng đất ; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý đất đai và bị xử phạt theo lao lý của pháp lý về thuế. ”- Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 76/2014 / TT-BTC ngày 16/6/2014 của nhà nước pháp luật :

“Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất

1. Việc xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức phải bảo vệ nguyên tắc mỗi hộ mái ấm gia đình ( gồm có cả hộ mái ấm gia đình hình thành do tách hộ theo pháp luật của pháp lý ), cá thể chỉ được xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên. 

Ví dụ 1:

Ông A đang sử dụng 02 thửa đất ; thửa đất thứ nhất là đất có nhà ở, không có sách vở theo pháp luật tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, sử dụng không thay đổi không có tranh chấp từ năm 1997, có diện tích quy hoạnh 60 mét vuông ở Q. X, thành phố Z ; thửa đất thứ hai 1.640 mét vuông ở huyện Y, thành phố Z là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, nay nằm trong quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tại Q. X, thành phố Z là 100 mét vuông ; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tại huyện Y là 150 mét vuông. Thành phố Z là thành phố thường trực Trung ương .Năm năm ngoái, ông A được Nhà nước xem xét công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất thứ nhất và được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của thửa đất thứ hai sang đất ở. Ông A lựa chọn thửa đất thứ nhất để xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức .Khi được cấp Giấy ghi nhận tại thửa đất thứ nhất thì 60 mét vuông đất nêu trên được xác lập là diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức và ông A phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất pháp luật tại Bảng giá đất .Tiếp đó, ông A làm thủ tục và được chuyển mục đích sử dụng thửa đất thứ 2 sang đất ở thì tiền sử dụng đất được xác lập như sau :- Hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất chuyển sang là 40 mét vuông ( = 100 mét vuông – 60 mét vuông ), diện tích quy hoạnh 40 mét vuông này sẽ được áp giá đất tại Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất .- Diện tích vượt hạn mức là 1.600 mét vuông ( = 1.640 mét vuông – 40 mét vuông ). Giả sử giá đất của thửa đất thứ hai tính theo giá đất ở trong Bảng giá đất của thành phố Z là 20.000.000 đồng / mét vuông thì giá trị của thửa đất thứ hai tính trên diện tích quy hoạnh vượt hạn mức này ( theo giá đất ở trong Bảng giá đất ) là :1.600 mét vuông x 20.000.000 đồng / mét vuông = 32.000.000.000 đồng

Do diện tích đất vượt hạn mức có giá trị trên 30 tỷ đồng nên tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của diện tích đất vượt hạn mức nêu trên được tính theo giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bộ Tài chính cung ứng thông tin về pháp luật của pháp lý nêu trên. Đối với trường hợp đơn cử, ý kiến đề nghị fan hâm mộ Nguyễn Hồng Phong liên hệ với cơ quan chức năng ( cơ quan thuế ; cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ) của địa phương để được hướng dẫn, giải đáp theo công dụng, trách nhiệm lao lý tại Điều 17 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước về thu tiền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *