Nộp đơn tố cáo ở đâu? Những lưu ý khi nộp đơn tố cáo

Tố cáo là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người khi phát hiện hành vi vi phạm. Vậy theo lao lý hiện hành, dân cư hoàn toàn có thể nộp đơn tố cáo ở đâu ? Những chú ý quan tâm khi nộp đơn tố cáo. Hãy cùng phòng tư vấn pháp lý của Luật sư 247 khám phá về những yếu tố này nhé .

Căn cứ pháp lý

Luật tố cáo 2018

Nội dung tư vấn

Khái niệm về tố cáo

Căn cứ khoản 1 điều 2 luật tố cáo 2018 pháp luật về tố cáo như sau :
– Tố cáo là việc cá thể theo thủ tục lao lý của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .
– Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ : là tố cáo về hành vi vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ của những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
+ Cán bộ, công chức, viên chức ; người khác được giao thực thi trách nhiệm, công vụ ;
+ Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực thi hành vi vi phạm pháp lý trong thời hạn là cán bộ, công chức, viên chức ; người không còn được giao thực thi trách nhiệm, công vụ nhưng đã thực thi hành vi vi phạm pháp lý trong thời hạn được giao thực thi trách nhiệm, công vụ ;
+ Cơ quan, tổ chức triển khai .
– Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp lý về quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào về việc chấp hành lao lý của pháp lý, trừ hành vi vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ .

Những lưu ý khi nộp đơn tố cáo

Căn cứ điều 23 luật tố cáo 2018 ; trường hợp tố cáo được triển khai bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ những thông tin sau :
+ Ngày, tháng, năm tố cáo ;
+ Địa chỉ của người tố cáo
+ Cách thức liên hệ với người tố cáo

+ Hành vi vi phạm pháp lý bị tố cáo
+ Người bị tố cáo và những thông tin khác có tương quan .
Lưu ý :
– Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, phương pháp liên hệ với từng người tố cáo ; họ tên của người đại diện thay mặt cho những người tố cáo .
– Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo .

Người dân có thể nộp đơn tố cáo ở đâu

Đối với hành vi vi phạm pháp lý trong triển khai trách nhiệm, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thì tố cáo đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền quản trị cán bộ, công chức, viên chức đó. Nếu người có hành vi vi phạm là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thì tố cáo đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức triển khai đó .
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản trị của nhiều cơ quan, tổ chức triển khai thì tố cáo đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị cán bộ, công chức, viên chức này .
Đối với hành vi vi phạm pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác ( không phải cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành trách nhiệm, công vụ ) thì nội dung tương quan đến công dụng quản trị của cơ quan nào thì cơ quan đó có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý .

Thông thường, người có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử lý tố cáo so với hành vi vi phạm pháp lý thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị được giao. Nếu hành vi vi phạm của người bị tố cáo có tín hiệu tội phạm thì vấn đề sẽ được chuyển cho Cơ quan tìm hiểu hoặc Viện kiểm sát để xử lý tố cáo .
Nếu tố cáo có nội dung tương quan đến tính năng quản trị của nhiều cơ quan thì hoàn toàn có thể tố cáo đến 01 hoặc tổng thể những cơ quan này .

Các hình thức tố cáo hiện nay

Người tố cáo hoàn toàn có thể lựa chọn nộp đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp :
Trong Đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo ; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo ; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo ; họ, tên người đại diện thay mặt cho những người tố cáo .
Trường hợp đến tố cáo trực tiếp thì người đảm nhiệm hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp đón ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và nhu yếu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung tố cáo. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp đón hướng dẫn người tố cáo cử đại diện thay mặt để trình diễn nội dung tố cáo .
Xem thêm :

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu yếu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247 : 0833.102.102 .

Câu hỏi thường gặp

Trình tự thủ tục giải quyết đơn tố cáo?

Trình tự giải quyết tố cáo:
– Thụ lý tố cáo.
– Xác minh nội dung tố cáo.
– Kết luận nội dung tố cáo.
– Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo? Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với người xử lý tố cáo ; phân phối thông tin, tài liệu có tương quan đến nội dung tố cáo theo lao lý của pháp lý ; vận dụng những giải pháp bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền ; giải quyết và xử lý người có hành vi vi phạm pháp lý theo Tóm lại nội dung tố cáo ; giải quyết và xử lý cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm pháp lý về tố cáo. Thời hạn xử lý ban đầu sau khi người dân nộp đơn tố cáo? Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm vào sổ, phân loại, giải quyết và xử lý khởi đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác định thông tin về người tố cáo và điều kiện kèm theo thụ lý tố cáo ; trường hợp phải kiểm tra, xác định tại nhiều khu vực hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền kiểm tra, xác định thì thời hạn này hoàn toàn có thể lê dài hơn nhưng không quá 10 ngày thao tác.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *