Hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam

Hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo so với thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế Nước Ta theo Thông tư số 09/2015 / TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm năm ngoái ( Thông tư 09 )

Hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo đối với  thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế  Việt Nam

Hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo đối với  thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế  Việt Nam

Bài viết này cung cấp thông tin về  quy định về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế  Việt Nam theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2015, bao gồm các sản phẩm sau:

a) Thực phẩm chức năng;
b) Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;
c) Nước khoáng thiên nhiên;
d) Nước uống đóng chai;
đ) Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Bài viết này vận dụng với tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc xác nhận nội dung quảng cáo so với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị của Bộ Y tế trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

I. Phí thẩm định, lệ phí cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế

1. Đơn vị đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phí đánh giá và thẩm định, lệ phí cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan tiếp đón hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo lao lý của pháp lý .

2. Một mẫu quảng cáo tương ứng với một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp phí thẩm định, lệ phí xác nhận. Trường hợp được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, bao gồm:
– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng;
– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng cho nhiều hình thức quảng cáo (ví dụ: tờ rơi, áp phích, sách, báo, …).
– Một mẫu quảng cáo cho hai hay nhiều sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm có chung công dụng, đối tượng sử dụng.

Trường hợp không được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, bao gồm:
+ Nhiều mẫu quảng cáo khác nhau của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng. Trường hợp này mỗi mẫu quảng cáo được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
+ Một mẫu quảng cáo gồm nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác nhau cho một đối tượng. Trường hợp này mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.
+ Một mẫu quảng cáo cho hai hay nhiều sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhóm công dụng, đối tượng sử dụng khác nhau. Trường hợp này mỗi sản phẩm được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

II Điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế.

2.1. Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo

1. Nội dung quảng cáo phải bảo vệ đúng những pháp luật của pháp lý về quảng cáo, không có hành vi bị cấm pháp luật tại Điều 8 của Luật quảng cáo .
2. Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo vệ ngắn gọn, thông dụng, đúng lao lý tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo vệ tỷ suất đủ lớn để hoàn toàn có thể đọc được trong điều kiện kèm theo thông thường và không được nhỏ hơn tỷ suất tương tự cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4 .

2.2. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm ở Việt Nam

1. Sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm đã có giấy xác nhận công bố tương thích pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với loại sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật vương quốc ) hoặc giấy đảm nhiệm bản công bố hợp quy của cơ quan nhà n ­ ước có thẩm quyền cấp .
2. Nội dung quảng cáo phải theo đúng pháp luật tại Điều 5 Nghị định số 181 / 2013 / NĐ-CP và những nội dung sau đây :
a ) Đối với những nội dung ngoài nội dung đã công bố thì phải có tài liệu hợp pháp, tài liệu khoa học chứng tỏ và trích dẫn rõ nguồn tài liệu tìm hiểu thêm trong market, ngữ cảnh quảng cáo ; so với loại sản phẩm có cách sử dụng, cách dữ gìn và bảo vệ đặc biệt quan trọng phải được nêu đơn cử trong quảng cáo ;
b ) Đối với quảng cáo trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, chạy chữ dưới chân những chương trình truyền hình, trên những đồ vật khác, vật thể trên không, dư ­ ới nư ­ ớc, vật thể di động không bắt buộc phải chứa vừa đủ những nội dung thông tin về cách dùng, công dụng, dữ gìn và bảo vệ nhưng phải bảo vệ tương thích với nội dung đã công bố hợp quy hoặc công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm ;
c ) Không được quảng cáo thực phẩm dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên cấp dưới y tế, có nội dung diễn đạt thực phẩm có công dụng điều trị bệnh ;
d ) Không được sử dụng hình ảnh, phục trang, tên, thư tín của những đơn vị chức năng, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên cấp dưới y tế, thư cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thực phẩm .
3. Có đủ hồ sơ theo pháp luật tại Mục 2.4 dưới đây .
4. Đơn vị đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị chức năng thay mặt đứng tên trên giấy tiếp đón bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với loại sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật vương quốc ) hoặc đơn vị chức năng có tư cách pháp nhân được đơn vị chức năng thay mặt đứng tên trên giấy đảm nhiệm bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm ủy quyền bằng văn bản .

III Cơ quan thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo  thực phẩm, phụ gia thực phẩm ở Việt Namcủa Bộ Y tế

1. Các tổ chức thuộc Bộ Y tế có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo  thực phẩm, phụ gia thực phẩm ở Việt Nam:
– Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có thẩm quyền :
a ) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng vạn vật thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm ;
b ) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo so với hình thức quảng cáo trải qua hội nghị, hội thảo chiến lược, sự kiện ra mắt thực phẩm, phụ gia thực phẩm tổ chức triển khai trên địa phận ;

VI Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm:

1. Hồ sơ được làm thành 01 bộ.

2. Hồ sơ có những sách vở sau đây :

a) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
c) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).
d) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

3. Các nhu yếu khác so với hồ sơ :

a) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:
– Văn bản ủy quyền hợp lệ;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài của đơn vị được ủy quyền.
b) Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:
– Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
– Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
c) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các điều của Thông tư 09, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;
d) Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
đ) Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

4. Yêu cầu so với hồ sơ nộp tại cơ quan đã phân phối dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 :
Hồ sơ chuyển tải thành file mềm ( 01 bản ) và triển khai theo hướng dẫn của cơ quan phân phối dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 .


5. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

6. Bản thông tin chi tiết cụ thể về mẫu sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận .
7. Tài liệu hợp lệ, đáng tin cậy chứng tỏ cho tính năng, hiệu quả, thông tin của loại sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, tác dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết cụ thể về mẫu sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận .

V Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế

1. Đơn vị đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền pháp luật tại Mục 2.3 nêu trên ( sau đây viết tắt là cơ quan tiếp đón hồ sơ ) .
2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp đón công văn đến của cơ quan tiếp đón hồ sơ, cơ quan đảm nhiệm hồ sơ có văn bản đề xuất đơn vị chức năng sửa đổi, bổ trợ. Thời gian để đơn vị chức năng ý kiến đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ trợ hoàn hảo hồ sơ theo nhu yếu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông tin sửa đổi, bổ trợ của cơ quan tiếp đón hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị .
3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp đón công văn đến của cơ quan đảm nhiệm hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do không cấp .
4. Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hạng mục loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền đảm nhiệm đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực thực thi hiện hành .
5. Đối với quảng cáo trải qua hình thức hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện :
a ) Trước khi triển khai việc quảng cáo tối thiểu 02 ngày thao tác, tổ chức triển khai, cá thể có mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng thuộc nghành quản trị của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo so với hình thức hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện phải có văn bản thông tin về hình thức, thời hạn và khu vực quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc ngữ cảnh quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức triển khai quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp thiết yếu ;
b ) Trường hợp có đổi khác về khu vực, thời hạn tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sựd9 kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức triển khai, cá thể có mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông tin tới Sở Y tế địa phương nơi tổ chức triển khai trước khi triển khai việc quảng cáo tối thiểu 02 ngày thao tác .
6. Thủ tục ĐK xác nhận nội dung quảng cáo được triển khai lại từ đầu trong những trường hợp sau đây :
a ) Đơn vị ý kiến đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ trợ hồ sơ không theo đúng văn bản đề xuất sửa đổi, bổ trợ của cơ quan tiếp đón hồ sơ ;
b ) Đơn vị đề xuất xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ trợ hồ sơ không theo đúng thời hạn lao lý tại Khoản 2 Điều này .
7. Dừng đảm nhiệm hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo của đơn vị chức năng vi phạm những pháp luật của pháp lý về quảng cáo cho đến khi có quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền và đơn vị chức năng chấp hành xong quyết định hành động giải quyết và xử lý .

VI Các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm:

a ) Giấy đảm nhiệm bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố tương thích pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm hết hiệu lực thực thi hiện hành ;
b ) Doanh nghiệp bị tịch thu giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm ;

c) Sản phẩm, hàng hoá có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

d ) Sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị tịch thu .
đ. Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .
CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.