Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

Giấy xác nhận hạnh kiểm hay Đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng để chứng minh nhân thân, không vi phạm pháp luật, do cơ quan công an tại địa phương nơi cư trú xác nhận. Khi làm hồ sơ đi làm, học tập rất nhiều nơi yêu cầu giấy xác nhận hạnh kiểm này để thuận tiện cho việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.

Giấy xác nhận hạnh kiểm phải có xác nhận của địa phương thì mới có giá trị. Thông thường, công an xã sẽ là nơi quản trị hồ sơ, sơ yếu lý lịch của bạn. Ngoài ra, khi làm hồ sơ đi làm người lao động cần sẵn sàng chuẩn bị CV xin việc, đơn xin việc viết tay, giấy ghi nhận sức khỏe thể chất … .

Giấy xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã):…………………………………….

– Quận (Huyện):……………………………………………….

Tôi thay mặt đứng tên dưới đây là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ tạm trú : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Cấp ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Bản thân tôi chấp hành tốt pháp lý của nhà nước và những lao lý tại địa phương … … … … … … … … … … .Nay tôi làm đơn này xin những cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty … … … … … .Ngày … … … .. tháng … … …. năm 200 … …

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

Cách ghi đơn xin xác nhận hạnh kiểm:

 • Kính gửi: Ghi tên công an của phường (xã) và quận (huyện) nơi bạn đang sinh sống.
 • Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.
 • Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.
 • Nơi sinh: Tên nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh.
 • Nguyên quán: Quê hương của bạn.
 • Dân tộc: Ghi cụ thể tên dân tộc của bạn.
 • Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú của người làm đơn.

Thủ tục xin xác nhận hạnh kiểm

Khi cần xin xác nhận hạnh kiểm để làm hồ sơ đi làm hoặc học tập thì bạn cần phải làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại công an địa phương. Sau khi sẵn sàng chuẩn bị xong hồ sơ theo hướng dẫn phía dưới thì hồ sơ gửi lên xã, phường để được xác nhận hạnh kiểm .Luật lý lịch tư pháp, lúc bấy giờ pháp lý Nước Ta không còn có pháp luật về việc xin xác nhận hạnh kiểm ở địa phương để đi làm mà thay vào đó là việc cấp phiếu lý lịch tư pháp theo nhu yếu của cá thể có giá trị chứng tỏ cá thể có hay không có án tích. Theo pháp luật tại điều 44 Luật lý lịch tư pháp pháp luật thì thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những cơ quan sau :“ 1. Trung tâm lý lịch tư pháp vương quốc triển khai việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau :a. Công dân Nước Ta mà không xác lập được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú ;b. Người quốc tế đã cư trú tại Nước Ta .2. Sở Tư pháp triển khai việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau :a. Công dân Nước Ta thường trú hoặc tạm trú ở trong nước ;b. Công dân Nước Ta đang cư trú ở quốc tế ;c. Người quốc tế đang cư trú tại Nước Ta. ”

* Thời hạn giải quyết

 • Không quá 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian ở nước ngoài, người nước ngoài thì, xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì không quá 20 ngày.

Như vậy, so sánh với thông tin bạn cung ứng cho thấy công an phường không có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn mà phải là Sở tư pháp nơi bạn thường trú .

* Hồ sơ gồm:

– Đơn xin xác nhận hạnh kiểm ( theo mẫu ) ;– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu .– Sổ hộ khẩu .

Giấy xác nhận hạnh kiểm hay Đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng để chứng minh nhân thân, không vi phạm pháp luật, do cơ quan công an tại địa phương nơi cư trú xác nhận. Khi làm hồ sơ đi làm, học tập rất nhiều nơi yêu cầu giấy xác nhận hạnh kiểm này để thuận tiện cho việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.

Giấy xác nhận hạnh kiểm phải có xác nhận của địa phương thì mới có giá trị. Thông thường, công an xã sẽ là nơi quản trị hồ sơ, sơ yếu lý lịch của bạn. Ngoài ra, khi làm hồ sơ đi làm người lao động cần chuẩn bị sẵn sàng CV xin việc, đơn xin việc viết tay, giấy ghi nhận sức khỏe thể chất … .

Giấy xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã):…………………………………….

– Quận (Huyện):……………………………………………….

Tôi thay mặt đứng tên dưới đây là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … .Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ tạm trú : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Cấp ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Bản thân tôi chấp hành tốt pháp lý của nhà nước và những lao lý tại địa phương … … … … … … … … … … .Nay tôi làm đơn này xin những cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty … … … … … .Ngày … … … .. tháng … … …. năm 200 … …

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

Cách ghi đơn xin xác nhận hạnh kiểm:

 • Kính gửi: Ghi tên công an của phường (xã) và quận (huyện) nơi bạn đang sinh sống.
 • Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.
 • Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.
 • Nơi sinh: Tên nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh.
 • Nguyên quán: Quê hương của bạn.
 • Dân tộc: Ghi cụ thể tên dân tộc của bạn.
 • Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú của người làm đơn.

Thủ tục xin xác nhận hạnh kiểm

Khi cần xin xác nhận hạnh kiểm để làm hồ sơ đi làm hoặc học tập thì bạn cần phải làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại công an địa phương. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng xong hồ sơ theo hướng dẫn phía dưới thì hồ sơ gửi lên xã, phường để được xác nhận hạnh kiểm .Luật lý lịch tư pháp, lúc bấy giờ pháp lý Nước Ta không còn có pháp luật về việc xin xác nhận hạnh kiểm ở địa phương để đi làm mà thay vào đó là việc cấp phiếu lý lịch tư pháp theo nhu yếu của cá thể có giá trị chứng tỏ cá thể có hay không có án tích. Theo pháp luật tại điều 44 Luật lý lịch tư pháp pháp luật thì thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những cơ quan sau :“ 1. Trung tâm lý lịch tư pháp vương quốc triển khai việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau :a. Công dân Nước Ta mà không xác lập được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú ;b. Người quốc tế đã cư trú tại Nước Ta .2. Sở Tư pháp triển khai việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau :a. Công dân Nước Ta thường trú hoặc tạm trú ở trong nước ;b. Công dân Nước Ta đang cư trú ở quốc tế ;c. Người quốc tế đang cư trú tại Nước Ta. ”

* Thời hạn giải quyết

 • Không quá 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian ở nước ngoài, người nước ngoài thì, xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì không quá 20 ngày.

Như vậy, so sánh với thông tin bạn cung ứng cho thấy công an phường không có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn mà phải là Sở tư pháp nơi bạn thường trú .

* Hồ sơ gồm:

– Đơn xin xác nhận hạnh kiểm ( theo mẫu ) ;– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu .– Sổ hộ khẩu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *