Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền mượn phương tiện đi lại sử dụng
Bản in
Thiquocgia. vn xin ra mắt mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá thể là người có quan hệ đặc biệt quan trọng với người được ủy quyền cho mượn phương tiện đi lại sử dụng và 2 bên tự chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện đi lại cũng là mẫu giấy ủy quyền cá thể với mục tiêu sử dụng dành cho người mượn phương tiện đi lại sử dụng, đi lại. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm cụ thể và tải về mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy tại đây ,

1. Giấy ủy quyền xe máy là gì?

2. Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Nội dung cơ bản của giấy ủy quyền sử dụng xe máy như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Căn cứ vào những văn bản hiến pháp hiện hành .
… … … … … … … … … … … … … … … .., ngày tháng năm 2012 ; chúng tôi gồm có :

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số CMND : … … … … … … … … … … … … … …. cấp ngày : … … … … … … … … … nơi cấp : … … … … ..
Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quan hệ : Là … … … … … … … … … … … … … …. của người được ủy quyền .

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số CMND : … … … … … … … … … … … … … …. cấp ngày : … … … … … … … … … nơi cấp : … … … … ..
Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quan hệ : Là … … … … … … … … … … …. của người ủy quyền .

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy…………………..Biển kiểm soát ……..giấy đăng kí lần đầu số……….do công an tỉnh ……………cấp ngày ………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên .
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự xử lý .
Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản .

BÊN ỦY QUYỀN

( Ký, họ tên )

…………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

( Ký, họ tên )

……………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. Lợi ích của giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Lợi ích của hợp đồng ủy quyền so với hợp đồng mua bán. Lưu ý là để có tính pháp lý cao nhất, hợp đồng nên được ký kết ở các phòng công chứng. (sau đây gọi tắt bên bán là bên A, bên mua là bên B, bên thứ 3 là bên C).

Ví dụ đối tượng người dùng trong hợp đồng là xe hơi, khi bên B muốn bán lại xe cho bên C thì chỉ cần 1 mình B làm hợp đồng mua và bán cho C, không cần phải xuất hiện cả 2 vợ chồng ( trong trường hợp B đã kết hôn ) chấp thuận đồng ý bán xe. Vì luật qui định nếu đã kết hôn thì phải cả 2 vợ chồng cùng đồng ý chấp thuận mới bán được chiếc xe đó .

4. Hạn chế của giấy ủy quyền sử dụng xe máy

5. Thủ tục sang tên xe khi chỉ có giấy ủy quyền

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Trường hợp người mua đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng ủy quyền xe, hồ sơ gồm :

Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

Trước tiên, để sang tên xe khác tỉnh thì người mua phải thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc của xe tại tỉnh cũ. Cụ thể, thủ tục trên được thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 15/2014/TT-BCA, để rút hồ sơ gốc người mua cần đến công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi xe đã đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Sau khi làm những thủ tục thiết yếu thì cán bộ thực thi sẽ trả phiếu sang tên, chuyển dời, giấy khai sang tên vận động và di chuyển kèm theo hồ sơ gốc cho chủ xe và cấp giấy ghi nhận ĐK xe trong thời điểm tạm thời .
Tiếp theo, người mua cần thực thi những thủ tục để sang tên xe sau khi rút hồ sơ gốc của xe. Trường hợp người mua đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng ủy quyền xe, hồ sơ gồm :
Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những bài viết khác tại mục Giao thông vận tải đường bộ trong mục Biểu mẫu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *