Phân biệt giấy vắng mặt NVQS và giấy NVQS tạm vắng

Cô chú cho cháu hỏi Giấy vắng mặt NVQS và giấy NVQS tạm vắng là một phải không ạ ? Cháu cám ơn .

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trước đây

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT quy định: “Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên của nhà trường được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài có thời hạn từ mười hai tháng trở lên, đến ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi nhà trường đặt trụ sở để đăng ký vắng mặt dài hạn cho công dân sẵn sàng nhập ngũ; nếu thời hạn từ ba tháng đến dưới một năm thì đăng ký tạm vắng.”

Theo lao lý trên thì hoàn toàn có thể thấy giấy ĐK vắng mặt nghĩa vụ quân sự khác với giấy ĐK tạm vắng nghĩa vụ quân sự. Trong đó :
+ Giấy ĐK tạm vắng nghĩa vụ quân sự : Công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập từ 03 tháng trở lên .

+ Giấy đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài có thời hạn từ mười hai tháng trở lên.

Hiện nay ,
Tại Khoản 3 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự năm ngoái lao lý : ” Công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi ĐK nghĩa vụ quân sự để ĐK nghĩa vụ quân sự tạm vắng ; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập trong thời hạn 10 ngày thao tác phải ĐK lại. ”

Như vậy, hiện nay pháp luật nghĩa vụ quân sự đã đồng nhất hai đối tượng “công dân đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên” và “công dân được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài có thời hạn từ mười hai tháng trở lên” thành một là “công dân đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên” thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

Tóm lại, hiện nay so với trước đây thì có thể hiểu: Giấy đăng ký tạm vắng nghĩa vụ quân sự và Giấy đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự là một.

Trên đây là nội dung tư vấn .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *