Thủ tục Xin Giấy Phép Xây Dựng nhà ở mới nhất năm 2021

Thủ tục Xin Giấy Phép Xây Dựng nhà ở mới nhất năm 2021

 415

 29.04.2021

 • Trước khi xây dựng phần thô hoặc xây nhà trọn gói, xin giấy phép xây dựng là việc làm đầu tiên của chủ nhà. Khi Luật Xây dựng vừa sửa đổi và có hiệu lực từ năm 2021 thì có một số thay đổi nhất định.
 • Chủ đầu tư cần nắm rõ thành phần hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất được công ty xây dựng Phuc Khang Group cập nhật rất chi tiết trong bài viết này:

thủ tục xin giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng là gì ?

Giấy phép xây dựng (tiếng Anh gọi là Construction permit) là loại giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc cá nhân hay tổ chức được phép xây dựng công trình theo phạm vi được cấp phép. Là cơ sở pháp lý để xác định việc xây dựng đúng quy hoạch hay không.

Xem thêm về Định mức 1776 kèm file excel tải về ( full )

2. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở gồm các giấy tờ như sau:

 • Số lượng hồ sơ: 02 Bộ
 • Thành phần hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở đô thị bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu do UBND Quận cấp.
  • Bản sao giấy chứng minh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để xin giấy phép xây dựng.
  • Bản sao hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công được phê duyệt, mỗi bộ bao gồm:
   • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất có tỷ lệ 1/50 – 1/500 (có sơ đồ vị trí công trình kèm theo).
   • Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.
   • Bản vẽ mặt bằng và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 – 1/200, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp điện – nước tỷ lệ 1/50 – 1/200.
   • Đối với công trình có tầng hầm, thì bổ sung bản sao văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ nhà đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.
   • Đối với công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ nhà bảo đảm an toàn đối với các công trình liền kề (mẫu do UBND Phường cấp).

3. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Bước 1 : Nộp hồ sơ

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND cấp Quận – Huyện (nơi công trình thi công).

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ

 • Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ xin giấy phép xây dựng.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định thì bộ phận tiếp nhận sẽ trao giấy hẹn (biên nhận) cho người chủ nhà.
 • Nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn chủ nhà hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý nhu yếu

 • Bộ phận thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra thẩm định hồ sơ, nếu thiếu sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung. Xử lý hồ sơ xin giấy phép xây dựng trong vòng 07 ngày làm việc

Bước 4. Trả tác dụng

 • Không quá 15 ngày tính từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng hợp lệ. Chủ đầu tư lên nhận giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế có đóng dấu đỏ của cơ quan cấp giấy phép.
 • Trường hợp đến thời hạn ghi trên giấy hẹn nhưng cần phải xem xét thêm, thì bộ phận thụ lý cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cho bộ phận quản lý trực tiếp xem xét để chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Tìm hiểu thêm về tỷ lệ xây dựng để dữ thế chủ động trong việc xin giấy phép xây dựng

4. Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở

 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC
 • Nếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh chi phí xin giấy phép xây dựng sẽ là:
  • Đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng
  • Đối với công trình khác: 150.000 đồng
  • Gia hạn giấy phép xây dựng, cấp lại, điều chỉnh: 15.000 đồng

5. Các trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng

Các trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng

Theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn cấp giấy phép xây dựng gồm:

 • Nhà ở riêng lẻ quy mô nhỏ hơn 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước phê duyệt.
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo, nông thôn có quy mô dưới 07 tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Công trình thuộc nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

6. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Theo Khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng 2014 quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị như sau:

 • Có bản thiết kế kiến trúc xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.
 • Có hồ sơ đề nghị xin giấy phép xây dựng hợp lệ.
 • Phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Bảo đảm an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
 • Bảo đảm an toàn các công trình về hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình đê điều thủy lợi, khu di sản văn hóa, di tích văn hóa lịch sử,
 • Bảo đảm khoảng cách an toàn cho công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc phòng.

7. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

( Sử dụng cho khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở đô thị )
Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………

– Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … …
– Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Số nhà : … … … … … .. Đường … … … … … … .. P. ( xã ) … … … … … … … … … … … … … …

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

– Lô đất số : … … … … … … … … … … … … … … … .. Diện tích … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Đường : … … … … … … … … … … … … … … … …
– P. ( xã ) … … … … … … … … … … … … … … Quận ( huyện ) … … … … … … … … … … … … .
– Tỉnh, thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Nguồn gốc đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Nội dung xin phép: ……………………………………………………………………………….

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng tầng 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông .
– Tổng diện tích sàn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Chiều cao khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. m .
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………

– Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………….

– Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Điện thoại : … … … … … … … … … … … … .
– Giấy phép hành nghề số ( nếu có ) : … … … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … …

 1. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ………………………………………………………
 2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
 3. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

… … … ngày … … … tháng … … … năm … … …

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

8. Phuc Khang Group hỗ trợ thủ tục xin giấy phép xây dựng

 • Sau khi ký hợp đồng thiết kế chúng tôi sẽ tiến hành vẽ bản vẽ xin phép xây dựng và hỗ trợ toàn bộ thủ tục để xin được giấy phép xây dựng cho quý gia chủ.
 • Nếu quý vị có thắc mắc cần tư vấn chi tiết hơn xin liên hệ với Phuc Khang Group qua hotline: 0901 929 118 để được các Kiến Trúc Sư tư vấn chuyên sâu hơn.

liên hệ về giấy phép xây dựng

CHIA SẺ NẾU THẤY HỮU ÍCH :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *