Đăng ký giấy phép mạng xã hội theo quy định mới – ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo nghị định Số : 174 / 2013 / NĐ-CP chi tiết MỤC 3 – Điều 66 khoản 1,2,3,4,5,6,7,8

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lưu trữ thông tin cá nhân của người khác thu thập được trên môi trường mạng vượt quá thời gian quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấm dứt việc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật;

b ) Không chấm hết việc cung ứng cho tổ chức triển khai, cá thể khác công cụ tìm kiếm đến những nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin cho biết nguồn thông tin số đó là trái pháp lý ;c ) Không kiểm tra lại, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin cá thể của người khác tàng trữ trên môi trường tự nhiên mạng trong quy trình tích lũy, giải quyết và xử lý, sử dụng thông tin khi có nhu yếu của chủ sở hữu thông tin đó ;d ) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá thể chưa được đính chính khi có nhu yếu đính chính của chủ sở hữu thông tin đó ;đ ) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá thể khi đã có nhu yếu hủy bỏ của chủ sở hữu thông tin đó ;e ) Không lưu trữ những thông tin số ghi hoạt động giải trí trên thiên nhiên và môi trường mạng theo pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a ) Truy nhập trái phép vào cơ sở tài liệu, mạng lưới hệ thống mạng ;b ) Không thực thi những giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa việc truy nhập thông tin hoặc vô hiệu thông tin trái pháp lý theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi truyền đưa hoặc cho thuê chỗ tàng trữ thông tin số ;c ) Không triển khai nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác lập list chủ chiếm hữu thuê chỗ tàng trữ thông tin số ;d ) Không bảo vệ bí hiểm thông tin của tổ chức triển khai, cá thể thuê chỗ tàng trữ thông tin số ;đ ) Không triển khai những giải pháp quản trị, kỹ thuật thiết yếu để bảo vệ thông tin cá thể không bị mất, đánh cắp, bật mý, đổi khác hoặc hủy hoại khi tích lũy, giải quyết và xử lý và sử dụng thông tin cá thể của người khác trên môi trường tự nhiên mạng ;e ) Thu thập, giải quyết và xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức triển khai, cá thể khác mà không được sự chấp thuận đồng ý hoặc sai mục tiêu theo lao lý của pháp lý ;g ) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc tàng trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích rình rập đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác ;

h) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm;

i ) Ngăn chặn trái phép việc truyền tải, truy nhập, tìm kiếm tài liệu, thông tin hợp pháp trên môi trường tự nhiên mạng ;k ) Không Phục hồi thông tin hoặc năng lực truy nhập đến nguồn thông tin hợp pháp khi được chủ sở hữu thông tin đó nhu yếu ;l ) Không triển khai theo dõi, giám sát thông tin số của tổ chức triển khai, cá thể theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;m ) Không hợp tác, phối hợp tìm hiểu những hành vi vi phạm pháp lý xảy ra trong quy trình truyền đưa hoặc tàng trữ thông tin số của tổ chức triển khai, cá thể theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a ) Tiết lộ trên thiên nhiên và môi trường mạng thông tin thuộc bí hiểm kinh doanh thương mại hoặc bật mý trái phép nội dung thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông ;b ) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, tàng trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc ship hàng chơi cờ bạc, lô đề ; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa .

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a ) Mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông ;b ) Giả mạo tên hoặc trá hình địa chỉ điện tử của tổ chức triển khai, cá thể khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn .

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để tuyên truyền sai trái, không đúng sự thật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a ) Đình chỉ hoạt động giải trí phân phối dịch vụ nội dung qua tin nhắn từ 01 tháng đến 03 tháng so với hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm b Khoản 4 Điều này ;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a ) Buộc hoàn trả hoặc buộc tịch thu số lợi phạm pháp có được do vi phạm lao lý tại Điểm b Khoản 4 Điều này ;b ) Buộc tịch thu đầu số, kho số viễn thông so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm b Khoản 4 Điều này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *