Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu hỗ trợ, tư vấn thông tin và làm hồ sơ, thủ tục đăng ký giấy phép cho Quý doanh nghiệp.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RƯỢU

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quy trình lên men ( có hoặc không chưng cất ) từ tinh bột của những loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. ( Ethanol ) .
Rượu không gồm có : Bia những loại ; nước trái cây lên men những loại có độ cồn dưới 5 % theo thể tích
2. Kinh doanh rượu gồm có : hoạt động giải trí sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán sỉ, kinh doanh nhỏ rượu ; hoạt động giải trí bán rượu tiêu dùng tại chỗ .

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP

A. BÁN LẺ RƯỢU

1. Điều kiện bán lẻ rượu:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được xây dựng theo lao lý của pháp lý ;
– Có quyền sử dụng hợp pháp khu vực kinh doanh cố định và thắt chặt, địa chỉ rõ ràng ;
– Có văn bản ra mắt hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán sỉ rượu ;
– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo vệ điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn thực phẩm theo pháp luật ;
– Bảo đảm tuân thủ vừa đủ những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo lao lý .

Muốn kinh doanh rượu, Doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận kinh doanh

Muốn kinh doanh rượu, Doanh nghiệp cần có giấy ghi nhận kinh doanh

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ rượu ;
– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh ;
– Bản sao hợp đồng thuê / mượn hoặc tài liệu chứng tỏ quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm khu vực kinh doanh nhỏ ;
– Bản sao văn bản ra mắt hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán sỉ rượu ;
– Bản sao Giấy tiếp đón bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố tương thích pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật ) của những mẫu sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh ;
– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo vệ tuân thủ rất đầy đủ những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý tại những khu vực kinh doanh nhỏ rượu .

B. BÁN BUÔN RƯỢU

1. Điều kiện bán buôn rượu:

– Là doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý ;
– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc mạng lưới hệ thống kho hàng với tổng diện tích quy hoạnh sàn sử dụng từ 50 mét vuông trở lên ;
– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo vệ điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý ;
– Có mạng lưới hệ thống bán sỉ rượu trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực TW, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với tối thiểu 03 thương nhân kinh doanh nhỏ rượu ;
– Có văn bản trình làng hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán sỉ rượu khác ;
– Bảo đảm tuân thủ khá đầy đủ những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên theo pháp luật .

Việc kinh doanh rượu không hề đơn giản

Việc kinh doanh rượu không hề đơn thuần

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép bán sỉ rượu ;
– Bản sao Giấy, ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc sách vở có giá trị pháp lý tương tự ;
– Bản sao hợp đồng thuê / mượn hoặc tài liệu chứng tỏ quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, khu vực kinh doanh bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ ( nếu có kinh doanh ) theo lao lý ;
– Bản sao Giấy đảm nhiệm bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố tương thích pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật ) của những loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh ;
– Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia mạng lưới hệ thống bán sỉ của những thương nhân kinh doanh nhỏ ; bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu của những thương nhân dự kiến tham gia mạng lưới hệ thống bán sỉ của doanh nghiệp xin cấp phép ;

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao những văn bản ra mắt hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán sỉ khác, trong đó ghi rõ những loại rượu dự kiến kinh doanh tương thích với hoạt động giải trí của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán sỉ khác ;
+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán sỉ rượu của những nhà sản xuất rượu .
+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo vệ tuân thủ rất đầy đủ những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý tại trụ sở, khu vực kinh doanh và kho hàng .

C. SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

1. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:

– Là doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý ;
– Có dây chuyền sản xuất máy móc, thiết bị, tiến trình công nghệ tiên tiến sản xuất rượu cung ứng quy mô dự kiến sản xuất ;
– Bảo đảm những điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý ;
– Bảo đảm những điều kiện kèm theo về bảo vệ môi trường tự nhiên theo pháp luật ;
– Đáp ứng những pháp luật về ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa rượu ;
– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, trình độ tương thích với ngành, nghề sản xuất rượu .

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

– Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ;
– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc sách vở có giá trị pháp lý tương tự ;
– Bản sao Giấy tiếp đón bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật ) ; bản sao Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm ;
– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường hoặc giấy xác nhận ĐK kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường hoặc giấy xác nhận ĐK bản cam kết bảo vệ môi trường tự nhiên do cơ quan có thẩm quyền cấp ;
– Bản liệt kê tên sản phẩm & hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất ;
– Bản sao bằng cấp, giấy ghi nhận trình độ và quyết định hành động tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật .

D. SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG

1. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được xây dựng theo lao lý của pháp lý ;
– Bảo đảm những điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn thực phẩm và ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa rượu theo pháp luật .

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

Hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công bằng tay nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh ( 01 bộ ) gồm có :
– Đơn đề xuất cấp Giấy phép sản xuất rượu bằng tay thủ công nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị định này ;
– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh ;
– Bản sao Giấy tiếp đón bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm ( so với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật ) ; bản sao Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm ;
– Bản liệt kê tên sản phẩm & hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn sản phẩm & hàng hóa rượu mà tổ chức triển khai, cá thể sản xuất hoặc dự kiến sản xuất .

III. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

1. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu:

– Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít / năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu ;
– Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít / năm và Giấy phép bán sỉ rượu trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu bằng tay thủ công nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa phận Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .

2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến ( nếu đủ điều kiện kèm theo vận dụng ) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép ;
– Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và Giấy phép bán sỉ rượu : Trong thời hạn 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và đánh giá và cấp giấy phép cho thương nhân .

– Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân.

 DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN RƯỢU

Với dịch vụ xin giấy phép kinh doanh sản xuất và mua và bán rượu của Luật Thành Công, Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ tương hỗ tư vấn và triển khai xong hồ sơ của Quý khách hàng với thời hạn nhanh nhất .
* Lưu ý : Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ tương hỗ tư vấn và triển khai xong hồ sơ của Quý khách hàng với thời hạn nhanh nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *