Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ để kiện đòi tiền được không?

Giấy nợ viết tay có giá trị pháp lý không ? Có giá trị trong bao lâu ?Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không ? Giấy nợ viết tay có kiện được không ? Giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu để khởi kiện đòi lại tiền ? Dưới đây văn phòng Điều Tra Viên 126 sẽ giải đáp những câu hỏi và vướng mắc của những bạn một cách chi tiết cụ thể .

1. Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không ?

Bản chất của việc vay tiền là một giao dịch dân sự bình thường, do vậy giấy nợ viết tay sẽ có giá trị pháp lý và là một chứng cứ hợp pháp để khởi kiện đòi tiền, tuy nhiên điều kiện để giấy vay tiền viết tay có giá trị pháp lý là các bên có năng lực pháp luật dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, và có đầy đủ chữ ký của 2 bên.

Căn cứ pháp lý tại điều 119 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

“ Điều 119. Hình thức thanh toán giao dịch dân sự
1. Giao dịch dân sự được bộc lộ bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử .
Giao dịch dân sự trải qua phương tiện đi lại điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử được coi là thanh toán giao dịch bằng văn bản .
2. Trường hợp luật pháp luật thanh toán giao dịch dân sự phải được bộc lộ bằng văn bản có công chứng, xác nhận, ĐK thì phải tuân theo pháp luật đó ” .
Như vậy, theo lao lý của pháp lý thì hình thức thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản, mà giấy vay tiền viết tay là một văn bản đơn cử nên nó sẽ được xem là chứng cứ và có giá trị pháp lý hợp pháp để khởi kiện đòi tiền .
Trên đây là giải đáp vướng mắc yếu tố giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không ? Hy vọng những bạn nếu đang gặp yếu tố này hoàn toàn có thể nhanh gọn tích lũy chứng cứ là giấy mượn tiền viết tay đó để khởi kiện đòi tiền một cách hiệu suất cao .

2. Điều kiện để giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý

Điều kiện để giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý là 2 bên phải có năng lượng pháp luật dân sự, có năng lượng hành vi dân sự, những bên phải có sự tự nguyện không bị ép buộc hoặc lừa dối, lãi suất vay thỏa thuận hợp tác trong giấy vay nợ viết tay phải thấp hơn 20 % / năm của khoản tiền vay, và có khá đầy đủ chữ ký của 2 bên .

– Về hình thức giao dịch dân sự

Căn cứ pháp lý tại điều 117 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý về hình thức của thanh toán giao dịch dân sự đơn cử như sau :
“ Điều 117. Điều kiện có hiệu lực thực thi hiện hành của thanh toán giao dịch dân sự
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực thực thi hiện hành khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Chủ thể có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với thanh toán giao dịch dân sự được xác lập ;
b ) Chủ thể tham gia thanh toán giao dịch dân sự trọn vẹn tự nguyện ;
c ) Mục đích và nội dung của thanh toán giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội .
2. Hình thức của thanh toán giao dịch dân sự là điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của thanh toán giao dịch dân sự trong trường hợp luật có lao lý ” .
Như vậy, nếu như giấy mượn tiền viết tay mà thiếu hoặc vi phạm những điều trên đây thì sẽ bị vô hiệu, lúc này giấy nợ viết tay cũng không có giá trị pháp lý và cũng không được pháp lý bảo vệ khi khởi kiện đòi tiền .

– Về lãi suất vay cho tiền

Căn cứ pháp lý tại điều 468 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý về mức lãi suất vay cho vay đơn cử như sau :
“ Điều 468. Lãi suất
1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác .
Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có tương quan pháp luật khác. Căn cứ tình hình trong thực tiễn và theo yêu cầu của nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh mức lãi suất vay nói trên và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .
Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được lao lý tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá không có hiệu lực thực thi hiện hành .
2. Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về việc trả lãi, nhưng không xác lập rõ lãi suất vay và có tranh chấp về lãi suất vay thì lãi suất vay được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay số lượng giới hạn lao lý tại khoản 1 Điều này tại thời gian trả nợ ” .
– Về lao lý lãi suất vay không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, pháp luật này chỉ vận dụng so với trường hợp cá thể với những nhân cho vay tiền với nhau, còn trường hợp công ty kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cho vay tiền thì không vận dụng lao lý này, mà vận dụng pháp luật của luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
Trong luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán lao lý lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác, do vậy trong trường hợp những bạn vay tiền của những công ty kinh tế tài chính ( vay tiền trên những app vay tiền trực tuyến ), vay tiền của ngân hàng nhà nước, vay tiền của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mà trong hợp đồng thỏa thuận hợp tác lãi suất vay vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay thì hợp đồng vay tiền đó vẫn có giá trị pháp lý, nếu bạn không trả nợ thì họ hoàn toàn có thể kiện bạn ra Tòa án để đòi tiền .
Như vậy, trên đây là những điều kiện kèm theo để giấy mượn tiền viết tay có giá trị pháp lý và dùng làm địa thế căn cứ để khởi kiện đòi lại tiền, những bạn khi triển khai những thanh toán giao dịch dân sự cần tuân thủ những lao lý này để không bị vô hiệu làm ảnh hưởng tác động đến quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .

3. Giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu ?

Giấy nợ viết tay có giá trị pháp lý vô thời hạn so với trường hợp khởi kiện đòi lại số tiền gốc đã cho vay trước đó, tuy nhiên so với trường hợp đòi tiền lãi thì giấy nợ viết tay chỉ có giá trị pháp lý là 2 năm để người có quyền, quyền lợi hợp pháp tương quan khởi kiện, hết thời hạn trên thì không có giá trị khởi kiện đòi tiền lãi nữa .
Căn cứ pháp lý tại khoản 3 điều 23 nghị quyết số 03/2012 / NQ-HĐTP
“ Điều 23. Về thời hiệu khởi kiện pháp luật tại khoản 3 Điều 159 của BLTTDS
3. Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ thanh toán giao dịch dân sự ( hợp đồng vay gia tài, hợp đồng gửi giữ gia tài, thuê gia tài, thuê khoán gia tài, hợp đồng gia công, hợp đồng luân chuyển, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất ), thì xử lý như sau :
a ) Đối với tranh chấp phát sinh từ thanh toán giao dịch dân sự thì vận dụng thời hiệu lao lý trong văn bản quy phạm pháp luật tương ứng đối với loại thanh toán giao dịch đó .
b ) Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại gia tài, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản trị, chiếm hữu trải qua thanh toán giao dịch dân sự thì không vận dụng thời hiệu khởi kiện ” .
– Ví dụ : Ngày 01-01-2008, A cho B vay số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. A và B có làm giấy vay nợ viết tay, có vừa đủ chữ ký của 2 bên, thời gian xác lập thanh toán giao dịch 2 bên có không thiếu tự nguyện và đủ năng lượng pháp luật dân sự .
Đến ngày 1/1/2009 là thời hạn B phải trả tiền gốc và tiền lời cho A, tuy nhiên B vẫn không trả tiền gốc và tiền lãi cho A. Đến ngày 3/4/2011, A khởi kiện ra Tòa án để nhu yếu B trả lại khoản tiền gốc và tiền lãi cho mình. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ xử lý như sau :
+ Đối với nhu yếu thanh toán giao dịch khoản tiền gốc 500 triệu đồng thì không vận dụng thời hiệu khởi kiện, Tòa án thụ lý và xử lý theo nhu yếu của A, quy trình xử lý được triển khai theo thủ tục chung .
+ Đối với nhu yếu thanh toán giao dịch khoản tiền lãi thì Tòa án không xử lý, chính bới đã hết thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện đòi tiền lãi là 2 năm kể từ khi B vi phạm, như vậy từ 1/1/2009 – 3/4/2011 là 2 năm 4 tháng 3 ngày ( quá thời hiệu khởi kiện 123 ngày )
Trên đây là giải đáp câu hỏi về yếu tố giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu ? Hy vọng những bạn biết được thời hiệu khởi kiện để bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của mình được hiệu suất cao nhất, chúc những bạn thành công xuất sắc !

4. Vay tiền bằng giấy viết tay không trả bị giải quyết và xử lý như thế nào ?

Người nào vay tiền mà đã có giấy vay nợ viết tay đã có giá trị pháp lý, đến thời hạn trả nợ mà không trả, mặc dầu có tiền nhưng cố ý không trả thì tùy thuộc vào từng trường hợp đơn cử mà hoàn toàn có thể bị xử phạt lãi suất vay quá hạn trên lãi gốc hoặc lãi gốc quá hạn, hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với tội “ lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài ” .

– Về hợp đồng vay tài sản:

Căn cứ pháp lý về hợp đồng vay gia tài được lao lý tại điều 463 Bộ luật dân sự năm ngoái đơn cử như sau :
“ Điều 463. Hợp đồng vay gia tài

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

– Về nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi

Căn cứ pháp lý tại điều 466 bộ luật dân sự năm ngoái như sau :
“ Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay
1. Bên vay gia tài là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn ; nếu gia tài là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
2. Trường hợp bên vay không hề trả vật thì hoàn toàn có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại khu vực và thời gian trả nợ, nếu được bên cho vay chấp thuận đồng ý .
3. Địa điểm trả nợ … … .
4. Trường hợp vay không có lãi … …
5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không khá đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau :
a ) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất vay thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả ; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất vay lao lý tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này ;
b ) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150 % lãi suất vay vay theo hợp đồng tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ” .
Như vậy, trường hợp mà vay tiền đến thời hạn mà không trả thì sẽ bị phạt tiền lãi theo pháp luật pháp lý tại khoản 5 điều 466 Bộ luật dân sự năm ngoái .
Ngoài ra, trường hợp có tiền nhưng cố ý không trả nợ, chặn liên lạc của người cho vay, hoặc bỏ trốn, … Thì hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với tội danh “ Lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài ”. Tùy thuộc vào từng trường hợp đơn cử mà khung hình phạt sẽ khác nhau .

Vay tiền nhưng không trả bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ pháp lý tại điều 175 Bộ luật hình sự năm ngoái lao lý về tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài đơn cử như sau :
“ Điều 175. Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài
1. Người nào triển khai một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt gia tài của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội pháp luật tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc gia tài là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại hoặc gia tài có giá trị đặc biệt quan trọng về mặt ý thức so với người bị hại, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :
a ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt gia tài đó hoặc đến thời hạn trả lại gia tài mặc dầu có điều kiện kèm theo, năng lực nhưng cố ý không trả ;
b ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng và đã sử dụng gia tài đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không có năng lực trả lại gia tài .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :
a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Có đặc thù chuyên nghiệp ;
c ) Chiếm đoạt gia tài trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;
đ ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;
e ) Tái phạm nguy khốn .
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm :
a ) Chiếm đoạt gia tài trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
b ) Gây ảnh hưởng tác động xấu đến bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .
4. Phạm tội chiếm đoạt gia tài trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm .
5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài ” .
Như vậy, trường hợp vay tiền viết giấy tay khi đến hạn mà cố ý không trả, bỏ trốn, hoặc chặn liên lạc của người cho vay thì tùy thuộc vào từng đặc thù của vấn đề mà sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .
Tin tức tương quan :
– Các app cho vay tiền trực tuyến dọa nạt, khủng bố đòi tiền thì phải làm thế nào ?
– Vay tiền của những app cho vay tiền trực tuyến không trả có bị làm thế nào không ?

4.8 / 5 – ( 5 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *