Mẫu giấy vay tiền viết tay bản chuẩn 2022

Giấy vay tiền viết tay có giá trị không? Luật sư Trí Nam chia sẻ mẫu giấy vay tiền cá nhân đánh máy sẵn và hướng dẫn sử dụng giấy vay tiền trong thực tiễn đúng pháp luật. Sử dụng mẫu giấy vay tiền viết tay cần lưu ý những quy định pháp luật nào?

Đừng nên cho vay tiền mà không viết giấy !

Vay nợ là gì ? Giấy vay nợ có giá trị thế nào ?

Theo Bộ luật dân sự 2015 thì vay nợ là một giao dịch dân sự nên nó có thể xác lập trên có sở hợp đồng vay tiền hoặc hành vi pháp lý đơn phương thông qua việc nhận nợ.

Thuật ngữ Giấy vay nợ và Giấy vay tiền đều có cách hiểu như nhau, Giấy vay tiền viết tay là thỏa thuận hợp tác dân sự xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên về khoản nợ phát sinh. Theo đó :
✔ Khi khoản nợ được phát sinh từ một hợp đồng, một thỏa thuận hợp tác quy đổi nghĩa vụ và trách nhiệm thành khoản nợ thì giấy vay tiền là một phẩn của thanh toán giao dịch trước đó. Khi đó nhìn nhận hiệu lực thực thi hiện hành của giấy vay nợ được xác lập trong trường hợp chung .

Ví dụ : A đưa B tiền mua hộ đất nhưng số tiền A đưa cho B lại ghi nhận là giấy vay tiền. Khi đó giấy vay tiền hoàn toàn có thể bị vô hiệu do đây là giao dịch giả tạo

✔ Khi khoản nợ được hình thành độc lập dựa trên thanh toán giao dịch dân sự của những cá thể, tổ chức triển khai thì giấy vay tiền được xác lập là địa thế căn cứ xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, trả lãi so với những bên. Quy định pháp lý kiểm soát và điều chỉnh sẽ vận dụng theo pháp luật về hợp đồng vay theo Bộ luật dấn sự năm ngoái .

Quy định về các mẫu giấy vay mượn tiền thường gặp

Câu hỏi 1: Thế nào là giấy vay mượn tiền không lãi?

Vay tiền không lãi là hoạt động giải trí tương hỗ kinh tế tài chính trong kinh doanh thương mại, dân sự giữa đối tác chiến lược với nhau, do đó những bên không xác lập lãi suất vay của khoản vay. Nhiều trường hợp vì mức lãi suất vay chưa cố định và thắt chặt, hoặc ý chí những bên không muốn biểu lộ mức lãi vay nên những bên thỏa thuận hợp tác ghi nhận khoản nợ không tính lãi. Điều 463 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật “ chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật khác ” tức là có thỏa thuận hợp tác thì được tính lãi còn, không thỏa thuận hợp tác lãi suất vay cũng không sao .

Câu hỏi 2: Thế nào là giấy vay tiền không thế chấp

Thế chấp là một giải pháp bảo vệ trong đó thế chấp ngân hàng để vay tiền là việc bên vay tiền dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mà không chuyển giao gia tài cho bên cho vay tiền. Do vậy mẫu giấy vay tiền không thế chấp ngân hàng sẽ có thêm nội dung về gia tài thế chấp ngân hàng trong đó nên có những tiêu chuẩn sau :

  1. Một là tài sản thế chấp và cam kết của bên thế chấp về tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên vay tiền, tài sản không bị tranh chấp.
  2. Hai là giải quyết tài sản thế chấp khi nghĩa vụ trả nợ không được bên vay tiền thực hiện đúng.
  3. Ba là nghĩa vụ bảo quản tài sản thế chấp của bên thế chấp trong suốt quá trình thế chấp.

Trường hợp trong mẫu giấy vay tiền vì một nguyên do nào đó những bên không thỏa thuận hợp tác cụ thể những nội dung như Luật sư đã nêu thì Quý vị quan tâm pháp luật pháp lý cũng có đủ, chi tiết cụ thể những pháp luật về xử lý tài sản thế chấp ngân hàng .

Hiệu lực của giấy vay nợ viết tay

✔ Căn cứ theo pháp luật tại Bộ luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về hợp đông vay gia tài như sau : “ Hợp đồng vay gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật ”. Điều luật này không pháp luật bắt buộc về hình thức của hợp đồng vay gia tài và cũng không nhu yếu phải công chứng hoặc xác nhận so với hợp đồng vay. Vì vậy, giấy vay nợ viết tay vẫn được coi là một hợp đồng vay gia tài và có giá trị pháp lý .
✔ Căn cứ theo lao lý tại Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của người vay như sau : “ Bên vay gia tài là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn ”. Do đó, nếu người vay không triển khai việc trả nợ cho bên cho vay theo đúng thời hạn ghi nhận trong giấy vay nợ thì bên cho vay có quyền khởi kiện người vay ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú để nhu yếu tòa án nhân dân xử lý vấn đề và buộc người này phải hoàn trả tiền gốc và lãi vay ( nếu có ) cho bên cho vay .
✔ Khi nộp hồ sơ khởi kiện, Bên cho vay phải nộp kèm bản chính giấy vay nợ viết tay cho tòa án nhân dân theo pháp luật của Điều 84 Bộ luật Tố tụng dân sự. Giấy vay nợ viết tay sẽ được TANDTC sử dung làm địa thế căn cứ để xác lập nhu yếu hay sự phản đối của đương sự là có địa thế căn cứ và hợp pháp hay không cũng như những diễn biến khác thiết yếu cho việc xử lý đúng đắn vấn đề dân sự .
✔ Việc Bên vay không thừa nhận chữ ký của mình trên giấy vay, thì người vay phải đưa ra chứng cứ để chứng tỏ ( khoản 2 Điều 79 Bộ luật Tố tụng dân sự ) hoặc theo nhu yếu của đương sự tòa án nhân dân sẽ thực thi trưng cầu giám định so với chữ ký của bên vay theo Điều 90 Bộ luật Tố tụng dân sự ) .

Mẫu giấy vay tiền viết tay nên có những nội dung gì ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY VAY TIỀN
Hôm nay ngày DD tháng MM năm 2021 tại Số XXX Định Công thượng, phường Định công, Q. Quận Hoàng Mai – Hà Nội, thành phố TP. Hà Nội chúng tôi gồm có :
I. BÊN CHO VAY : ( BÊN A )
Họ và tên : NGUYỄN VĂN A
Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp
HKTT : Số XXX Định Công thượng, phường Định công, Q. Quận Hoàng Mai – Hà Nội, thành phố TP.HN
Chỗ ở hiện tại : Số XXX Định Công thượng, phường Định công, Q. Q. Hoàng Mai, thành phố TP.HN
II. BÊN VAY ( BÊN B )
Họ và tên : TRẦN VĂN B
Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp
HKTT : xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Thành Phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Thành Phố Hà Nội
Bên B chấp thuận đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau :
1. Số tiền cho vay : 100.000.000 VND ( Một trăm triệu đồng Nước Ta ) .
Được Bên A chuyển cho Bên B bằng hình thức giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước ngày DD / MM / 2021 .
2. Mức lãi suất vay : 7 % / Năm

3. Thời điểm trả gốc và lãi

– Thời điểm thanh toán giao dịch lãi :
– Thời điểm giao dịch thanh toán gốc :
4. Cam kết của những bên : Các bên cam kết việc giao kết hợp đồng vay tiền / giấy vay tiền là tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời chấp thuận đồng ý với thỏa thuận hợp tác đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây .
BÊN A BÊN B

Mẫu hợp đồng vay tiền có nội dung gì độc lạ

Bộ luật dân sự năm ngoái không lao lý nội dung cần có trong hợp đồng vay tiền mà những bên hợp đồng không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, công ty kinh tế tài chính. Do đó nếu công ty, cá thể bạn lập hợp đồng vay tiền thì hoàn toàn có thể sử dụng nội dung đơn thuần như mẫu giấy vay tiền mà Luật sư san sẻ ở trên. Hoặc ghi nhận cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm những bên đồng thời thỏa thuận hợp tác thêm những nội dung mà một hợp đồng dân sự thường có .
Quý khách hàng cần trợ giúp soạn thảo hợp đồng vay tiền hợp pháp liên hệ Luật sư Trí Nam ngay thời điểm ngày hôm nay theo số 0904.588.557

Tham khảo : Thương Mại Dịch Vụ soạn thảo hợp đồng

Cách viết Giấy vay tiền chính xác

Đối với trường hợp những bên cho vay tiền muốn thỏa thuận hợp tác cụ thể những nội dung tương quan đến bảo vệ khoản vay, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong việc vay và trả nợ đúng hạn thì hoàn toàn có thể biến hóa bố cục tổng quan của Giấy vay tiền – Hợp đồng vay tiền theo dạng pháp luật. Trong đó bổ trợ lao lý sau :
✔ Điều khoản thỏa thuận hợp tác về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên : Điều khoản này giúp xác lập lỗi của những bên khi thực thi hợp đồng vay để từ đó xác lập chính sách bồi thường thiệt hại và những quyền khác của bên bị vi phạm .
✔ Điều khoản thỏa thuận hợp tác về bảo lãnh, bảo vệ khoản vay
✔ Điều khoản thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay chậm trả

Tham khảo : Mức lãi suất vay chậm trả được vận dụng

✔ Điều khoản thỏa thuận hợp tác về xử lý tranh chấp

Kinh nghiệm giao kết Giấy vay tiền – Hợp đồng vay tiền

Theo pháp luật hiện hành thì hợp đồng vay tiền, giấy vay tiền không bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên nhu yếu công chứng là việc Luật sư khuyến khích người mua thực thi bởi hợp đồng cho vay tiền công chứng sẽ là chứng cứ hợp pháp không phải xác định khi xử lý tranh chấp về vay nợ hoặc khởi kiện đòi nợ tại Tòa án. Lưu ý khi soạn thảo giấy vay tiền so với cá thể là :

  1. Cần xác định rõ thông tin cá nhân gồm CMTND/ CCCD và địa chỉ hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.
  2. Cần thỏa thuận rõ cơ chế giải quyết khi cá nhân mất khả năng trả nợ, cố tình không trả khoản nợ đến hạn.
  3. Cần thỏa thuận rõ về nghĩa vụ chịu các khoản phí tổn cho việc thu hồi nợ, khởi kiện.
  4. Cần thỏa thuận rõ mức lãi suất chậm trả và các nghĩa vụ bồi thường, bởi tranh chấp cá nhân về vay nợ rất khó để các có quan hỗ trợ cung cấp thông tin mức lãi suất áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp.

Luật Trí Nam nhận dịch vụ khởi kiện tịch thu nợ uy tín bảo vệ năng lực thành công xuất sắc cao, tích kiệm thời hạn đi lại và ngân sách theo kiện cho người mua. Quý khách hàng cần tương hỗ xử lý vướng mắc về vay nợ hãy liên hệ luật sư theo số 0904.588.557 .

Tham khảo : Thủ tục khởi kiện đòi nợ

Có được nhận thế chấp ngân hàng nhà đất khi cho cá thể vay tiền ?

✔ Theo pháp luật tại Điểm g Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất có quyền “ Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc cá thể theo lao lý của pháp lý ” .
✔ Điểm đ Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 lao lý : Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền “ Thế chấp bằng gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí ở Nước Ta, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc cá thể theo pháp luật của pháp lý ” .
✔ Tại Khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm năm trước : “ Chủ sở hữu nhà tại là cá thể được thế chấp ngân hàng nhà ở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đang hoạt động giải trí tại Nước Ta hoặc cá thể theo lao lý của pháp lý ” ( trừ trường hợp cá thể thiết kế xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất hợp pháp của mình ; cá thể mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở của chủ góp vốn đầu tư được thế chấp ngân hàng nhà ở này tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang hoạt động giải trí tại Nước Ta theo pháp luật tại Điều 147 Luật Nhà ở năm năm trước ) .
Như vậy pháp lý không cấm cá thể nhận thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi cho vay tiền. Nên kèm hợp đồng cho vay tiền bạn hoàn toàn có thể lập thêm hợp đồng thế chấp ngân hàng .

Quy định về nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay vợ/chồng đã xác lập

Thông thường Giấy vay tiền / Hợp đồng vay tiền sẽ được lập kèm Giấy biên nhận tiền trong đó bên vay cần nhu yếu Bên đi vay cung ứng bản sao công chứng CMTND, hộ khẩu để bảo vệ khi khoản nợ đến hạn không trả Bên cho vay trọn vẹn đủ điều kiện kèm theo để khởi kiện tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để đòi lại số tiền nói trên. Khi cho vay, người cho vay cũng nên hiểu thêm về nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của vợ chồng của bên đi vay để hiểu điểm mạnh, điểm yếu khi đòi nợ. Về yếu tố này Luật hôn nhân gia đình mái ấm gia đình lao lý như sau :
Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, vợ, chồng phải cùng trả những khoản nợ thuộc những trường hợp sau đây :
“ 1. Nghĩa vụ phát sinh từ thanh toán giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận hợp tác xác lập, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà theo pháp luật của pháp lý vợ chồng cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực thi nhằm mục đích phân phối nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình ;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung ;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng gia tài riêng để duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập hầu hết của mái ấm gia đình ;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo lao lý của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường ;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Điều 27 Luật này cũng chứng minh và khẳng định : Vợ, chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về những nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trên .
Đồng thời, vợ, chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thanh toán giao dịch do một bên triển khai nhằm mục đích phân phối nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình hoặc thanh toán giao dịch khác tương thích với pháp luật về đại diện thay mặt tại những Điều 24, 25 và 26 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ( đại diện thay mặt giữa vợ, chồng trong quan hệ kinh doanh thương mại … ) .

Tham khảo : Dịch Vụ Thương Mại luật sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *