Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có phải công chứng chứng thực?

Giấy bán, cho, tặng xe của cá thể …. công chứng theo pháp luật của pháp lý về công chứng … hợp đồng bán, cho, tặng xe của cá thể

GIẤY BÁN XE, CHO TẶNG XE CỦA CÁ NHÂN CÓ CẦN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

       Giấy bán xe, cho tặng xe của cá nhân có cần công chứng, chứng thực không?

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

Điều 10 Thông tư 15/2014 / TT – BCA lao lý :

Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền chiếm hữu xe, gồm một trong những sách vở sau đây :
a ) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua và bán theo lao lý của pháp lý .
b ) Văn bản thừa kế theo pháp luật của pháp lý .
c ) Hóa đơn bán hàng theo pháp luật của Bộ Tài chính .
d ) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận thanh lý xe theo lao lý ( so với xe Công an ) ; của Bộ Tổng tham mưu ( so với xe Quân đội ) .

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

e ) Quyết định phân chia, điều động xe của Bộ Công an ( xe được trang cấp ) hoặc chứng từ mua và bán ( xe do những cơ quan, đơn vị tự shopping ) so với xe máy chuyên dùng ship hàng mục tiêu bảo mật an ninh của Công an nhân dân .
g ) Giấy bán, cho, tặng xe của cá thể phải có công chứng theo pháp luật của pháp lý về công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã so với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo lao lý của pháp lý về xác nhận .
Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc cá thể quốc tế thao tác trong cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế mà ĐK xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *