Đất vườn, ao chỉ được đền bù bằng giá đất nông nghiệp

(TN&MT) – Thời gian qua, ở nhiều địa phương trên cả nước phát sinh một số vướng mắc liên quan tới xác định lại diện tích đất ở khi cấp đổi Giấy chứng nhận (GCN) đối với các trường hợp sử dụng đất ở có vườn, ao. Vấn đề này có ảnh hưởng lớn tới nhiều người dân, nhất là khi họ bị thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Đơn cử như ở TP. Hải Phòng, nhiều người dân cho rằng : tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai pháp luật : “ Phần diện tích quy hoạnh đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác lập diện tích quy hoạnh đất ở theo lao lý tại những Khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác lập sử dụng vào mục tiêu thực trạng đang sử dụng theo lao lý tại Khoản 1, Điều 10 của Luật này ” ( Khoản 1, Điều 10 Luật Đất đai pháp luật về nhóm đất nông nghiệp ) .
Như vậy, nếu hộ dân có đề xuất được công nhận là đất ở phần diện tích quy hoạnh đất trên thì phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước pháp luật về thu tiền sử dụng đất và khoản 2, Điều 5 Thông tư số 76 / TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số ít điều của Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ; tức là phải nộp tiền sử dụng đất tính bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có Quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

Nhiều địa phương vướng mắc khi cấp đổi GCN đối với trường hợp sử dụng đất ở có vườn, ao. Ảnh: MH

Điều này cho thấy, so với diện tích quy hoạnh đất vườn, ao trong cùng thửa đất của hộ dân không đủ điều kiện kèm theo được công nhận thành đất ở thì sẽ được xác lập là thuộc nhóm đất nông nghiệp và sẽ được ghi trên GCN là ” đất trồng cây nhiều năm ” và khi Nhà nước tịch thu đất triển khai dự án Bất Động Sản chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm. Cụ thể, tại TP. Hải Phòng Đất Cảng, mức giá bồi thường so với loại nông nghiệp trồng cây nhiều năm là 140.000 đồng / mét vuông .
Tại những Khoản 2, 3 và 4, Điều 103 của Luật Đất đai năm 2013 lao lý việc xác lập diện tích quy hoạnh đất ở so với trường hợp có sách vở về quyền sử dụng đất lao lý tại Điều 100 của Luật Đất đai, là những sách vở do những cơ quan của Nhà nước xác lập hoặc ghi nhận. Nếu những sách vở này chưa biểu lộ đơn cử số diện tích quy hoạnh đất ở thì thuộc trường hợp “ chưa xác lập rõ diện tích quy hoạnh đất ở ” hoặc “ không ghi rõ diện tích quy hoạnh đất ở ” .

 Quy định này được kế thừa từ Luật Đất đai năm 2003 (Điều 87 của Luật Đất đai năm 2003, Điều 80 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai), đến nay, gần 20 năm, các địa phương đã triển khai thực hiện và không có vướng mắc.

Đối với yếu tố giá bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất vườn, ao, theo Luật Đất đai năm 2013 pháp luật việc xác lập giá đất đơn cử được triển khai theo quá trình ngặt nghèo ( tìm hiểu, khảo sát xác lập giá đất, trải qua Hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất ) đã nâng cao chất lượng tác dụng xác lập giá đất, cơ bản tương thích với giá đất phổ cập trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất pháp luật tại Điều 112 của Luật Đất đai, bảo vệ hơn quyền hạn của người có đất bị tịch thu, góp thêm phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước .

 Tuy nhiên, giá đất cụ thể tại một số địa phương còn thấp hơn so với giá đất thị trường. Nguyên nhân một phần do khi công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, người dân thỏa thuận giá đất thấp hơn hoặc bằng giá đất trong bảng giá đất để giảm thuế thu nhập; nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn, ao, điều này ảnh hưởng đến thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất.

Để khắc phục thực trạng này, trong khi chờ những giải pháp khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi tổng lực, nhà nước đã chỉ huy Bộ TN&MT tổng hợp phản ánh từ những địa phương để sửa đổi Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước pháp luật về giá đất, Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của những địa phương về định giá đất, đặc biệt quan trọng là so với những dự án Bất Động Sản tịch thu đất chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013 .
Bên cạnh đó, so với trường hợp bồi thường chưa bảo vệ quyền hạn của người có đất tịch thu, Bộ TN&MT hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động tương hỗ khác theo thẩm quyền để bảo vệ có chỗ ở, không thay đổi đời sống, sản xuất và công minh cho tương thích với trong thực tiễn tại địa phương .

Ngày 8/1/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có quan điểm về xử lý vướng mắc xác lập lại diện tích quy hoạnh đất ở so với thửa đất ở có vườn, ao. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan hướng dẫn địa phương triển khai đơn cử, bảo vệ đúng lao lý của pháp lý, đúng thẩm quyền, đồng thời bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của dân cư .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.