empty tiếng Anh là gì?

empty tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng empty trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ empty tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm empty tiếng Anh
empty
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ empty

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: empty tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

empty tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ empty trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ empty tiếng Anh nghĩa là gì.

empty /’empti/

* tính từ
– trống, rỗng, trống không, không
=the car is empty of petrol+ xe không còn xăng, xe đã hết xăng
– rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà)
– rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)
– (thông tục) đói bụng; rỗng
=empty stomach+ bụng rỗng
=to feel empty+ thấy đói bụng
!the empty vessel makes the greatest sound
– (tục ngữ) thùng rỗng kêu to

* danh từ
– (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không…)

* ngoại động từ
– đổ, dốc (chai…); làm cạn, uống cạn (cốc…)
– trút, chuyên
– chảy vào (đổ ra (sông)
=the Red River empties itself into the sea+ sông Hồng đổ ra biển

empty
– trống rỗng

Thuật ngữ liên quan tới empty

Tóm lại nội dung ý nghĩa của empty trong tiếng Anh

empty có nghĩa là: empty /’empti/* tính từ- trống, rỗng, trống không, không=the car is empty of petrol+ xe không còn xăng, xe đã hết xăng- rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà)- rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)- (thông tục) đói bụng; rỗng=empty stomach+ bụng rỗng=to feel empty+ thấy đói bụng!the empty vessel makes the greatest sound- (tục ngữ) thùng rỗng kêu to* danh từ- (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không…)* ngoại động từ- đổ, dốc (chai…); làm cạn, uống cạn (cốc…)- trút, chuyên- chảy vào (đổ ra (sông)=the Red River empties itself into the sea+ sông Hồng đổ ra biểnempty- trống rỗng

Đây là cách dùng empty tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ empty tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

empty /’empti/* tính từ- trống tiếng Anh là gì?
rỗng tiếng Anh là gì?
trống không tiếng Anh là gì?
không=the car is empty of petrol+ xe không còn xăng tiếng Anh là gì?
xe đã hết xăng- rỗng tiếng Anh là gì?
không có đồ đạc tiếng Anh là gì?
không có người ở (nhà)- rỗng tuếch (người) tiếng Anh là gì?
không có nội dung tiếng Anh là gì?
vô nghĩa (sự việc) tiếng Anh là gì?
hão tiếng Anh là gì?
suông (lời hứa)- (thông tục) đói bụng tiếng Anh là gì?
rỗng=empty stomach+ bụng rỗng=to feel empty+ thấy đói bụng!the empty vessel makes the greatest sound- (tục ngữ) thùng rỗng kêu to* danh từ- (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không tiếng Anh là gì?
túi không…)* ngoại động từ- đổ tiếng Anh là gì?
dốc (chai…) tiếng Anh là gì?
làm cạn tiếng Anh là gì?
uống cạn (cốc…)- trút tiếng Anh là gì?
chuyên- chảy vào (đổ ra (sông)=the Red River empties itself into the sea+ sông Hồng đổ ra biểnempty- trống rỗng

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *