Tất cả bạn cần biết về hệ thống phân vùng EFI

    Việc sử dụng của hệ thống tập tin EFI là một cái gì đó khác nhau từ hệ thống này đến hệ thống và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý rằng Linux, Windows và Mac thậm chí có cách riêng của họ điều trị với chương trình nhưng nó chắc chắn là cả ba hỗ trợ chương trình đầy đủ mở rộng và đảm bảo rằng tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này. Sau đây là tổng quan về công tác của tất cả các hệ điều hành được đề cập trong kết hợp với phân vùng hệ thống EFI.

  1. Linux
  2. GRUB 2 và elilo là người quản trị khởi động những hai của UEFI được sử dụng cho hệ điều hành quản lý Linux. Không số lượng giới hạn để phân vùng EFI chính hoặc mạng lưới hệ thống tập tin, những nhà quản trị khởi động hoàn toàn có thể bảo vệ rằng những hình ảnh hạt nhân và những tiện ích khác của mạng lưới hệ thống được truy vấn một cách mà được coi là tốt nhất và văn minh trong nghành này. Sơ khai khởi động EFI cũng là một phần là để được xem xét khi nói đến hạt nhân Linux như nó hoàn toàn có thể chắc như đinh rằng bộ nạp khởi động hệ điều hành quản lý được sử dụng tương thích với những nhu yếu mạng lưới hệ thống và bộ tải khởi động truyền thống cuội nguồn được khắc phục mà đã từng được sử dụng bởi mạng lưới hệ thống MBR. Nó là do đó rõ ràng rằng Linux cũng đã coi mạng lưới hệ thống tập tin MBR là lỗi thời và những nhà tăng trưởng đã triển khai chắc như đinh rằng hệ quản lý và điều hành được chuyển giao cho phân vùng GPT và do đó phân vùng mạng lưới hệ thống EFI.

  3. Windows
  4. Các yêu cầu của các cửa sổ là hơi khác nhau từ các phân vùng gốc hệ thống EFI như nó kêu gọi những người sử dụng bộ nạp khởi động là để được cài đặt trong phân vùng thứ nhất của đĩa đó là chắc chắn không phải là yêu cầu của phân vùng gốc hệ thống EFI. Các lệnh trên 32-bit và 64 bit OS cũng khác nhau trong lĩnh vực này và để đảm bảo rằng phân vùng được truy cập trong vòng mới 64 bit hệ điều hành người sử dụng cần phải chắc chắn rằng mountvol / s lệnh được chạy để thực hiện các thay đổi cấu hình mà sẽ làm cho chắc chắn rằng bộ tải khởi động chỉ tải các tập tin được yêu cầu của những người sử dụng và các tiện ích khác bị vô hiệu hoá.

  5. Apple-Intel
  6. Trên máy Mac và Intel nhãn hiệu hệ thống người sử dụng cần để đảm bảo rằng tốt nhất và dịch vụ hiện đại được truy cập bằng cách đảm bảo rằng phân vùng EFI không được sử dụng để khởi động hệ thống. Với tài liệu tham khảo đến các hệ điều hành đang thảo luận nó được khuyên để đảm bảo rằng tiện ích hệ thống EFI được sử dụng đến giai đoạn những nâng cấp và các bản Cập Nhật được đăng bởi công ty để đảm bảo rằng các hệ điều hành được cập nhật thường xuyên. Để chạy hệ điều hành trong chế độ flash phần vững nó được khuyên nên đảm bảo rằng thư mục EFI/APPLE/phần mềm được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo cách tốt nhất. Một chi tiết thú vị thực tế liên quan đến EFI và Mac là rằng ngay cả khi người dùng xoá phân vùng EFI hệ thống sẽ khởi động vẫn còn nhưng ngược lại nâng cấp hệ thống sẽ không thành công do đó hệ thống sẽ không thể nâng cấp cho đến khi phân vùng EFI cấu hình lại.

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.