Dư nợ là gì? Các khái niệm liên quan đến dư nợ tín dụng

Dư nợ là gì? – Đối với nhiều khách hàng lần đầu đi vay ngân hàng sẽ rất bối rối với các thuật ngữ chuyên ngành tài chính ngân hàng mà các bạn nhân viên ngân hàng hay dùng. Ví dụ như dư nợ là gì, dư nợ giảm dần là gì, dư nợ gốc là gì?

Bài viết này sẽ giúp những bạn hiểu rõ hết tổng thể những khái niệm tương quan đến dư nợ ngân hàng nhà nước .

Dư nợ là gì ?

Dư nợ ( tên tiếng Anh là Debt ) là số tiền mà bạn nợ ngân hàng nhà nước hoặc tổng dư nợ tổng thể những khoản vay. Bất kể là khoản vay của bạn đến từ thẻ tín dụng thanh toán, vay thế chấp ngân hàng, vay tín chấp, vay mua nhà, vay mua xe hơi hay chứng từ bảo lãnh đi nữa thì số tiền mà bạn đang nợ ngân hàng nhà nước thì được gọi là dư nợ .

Tuy nhiên, dư nợ chỉ là tên gọi chung, chưa chi tiết đối với từng khoản dư nợ. Để chi tiết hơn thông thường sẽ dùng dư nợ + “cụm từ” nữa để chỉ rõ được bản chất của dư nợ. Điển hình như các loại dư nợ như dưới đây.

Dư nợ tín dụng thanh toán là gì ?

Dư nợ tín dụng thanh toán cũng chỉ là một tên gọi khác của dư nợ, thực chất thì dư nợ và dư nợ tín dụng thanh toán mang ý nghĩa tương đương với nhau. Đều ám chỉ về số tiền mà những bạn đang nợ ngân hàng nhà nước. Số tiền dư nợ này gồm có luôn cả những khoản tiền gốc, tiền lãi, những khoản phí phạt khác nữa .

Dư nợ cho vay là gì ?

Dư nợ cho vay là số tiền mà ngân hàng nhà nước cho bạn vay, khoản vay này đã giải ngân cho vay thành công xuất sắc. Có thể là vay bằng thế chấp ngân hàng bất động sản, xe xe hơi, vay tín chấp. Nói chung là toàn bộ những khoản tiền mà bạn nợ ngân hàng nhà nước đến từ vay vốn thì được gọi là dư nợ cho vay .

Dư nợ thẻ tín dụng thanh toán là gì ?

Thanh toán thẻ tín dụngThanh toán thẻ tín dụng
Dư nợ thẻ tín dụng thanh toán là số tiền mà bạn đã sử dụng trong thẻ tín dụng thanh toán mà ngân hàng nhà nước phát hành cho bạn. Giả sử ngân hàng nhà nước phát hành cho bạn một thẻ tín dụng thanh toán, hạn mức tín dụng thanh toán là 50 triệu đồng ( Hạn mức tín dụng thanh toán là số tiền mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng tối đa từ thẻ tín dụng ). Sau đó, bạn sử dụng thẻ tín dụng thanh toán này để đi mua cái điện thoại thông minh 10 triệu đồng .
Khi đó, 10 triệu đồng sẽ là dư nợ thẻ tín dụng thanh toán của bạn, còn 50 triệu là hạn mức tín dụng thanh toán được cấp, 40 triệu đồng ( 50 – 10 ) là hạn mức tín dụng thanh toán còn lại ( hạn mức tín dụng thanh toán khả dụng ) .

Dư nợ giảm dần là gì ?

Dư nợ giảm dần là một hình thức trả nợ mà bạn chọn khi đi vay vốn. Nếu bạn chọn dư nợ giảm dần thì nó sẽ có ý nghĩa rằng số tiền bạn góp mỗi tháng sẽ giảm dần xuống cho đến khi hết nợ .
Số tiền giao dịch thanh toán mỗi tháng giảm dần là do số tiền lãi được tính dựa trên số tiền gốc dư nợ còn lại của bạn. Mỗi tháng bạn trả thì tiền gốc sẽ giảm dần nên lãi giảm theo .
Ví dụ :

  • Bạn đi vay ngân hàng 200 triệu.
  • Thế chấp bằng xe ô tô.
  • Thời gian vay 12 tháng.
  • Lãi suất cho vay 8%/năm.
  • Hình thức vay là dư nợ giảm dần.

Số tiền thanh toán mỗi tháng của bạn như sau: (Công cụ tính toán lãi vay ngân hàng)

KỳGốc còn lạiTiền gốcTiền lãiGốc + Lãi1200,000,00016,666,6671,333,33318,000,0002183,333,33316,666,6671,222,22217,888,8893166,666,66716,666,6671,111,11117,777,7784150,000,00016,666,6671,000,00017,666,6675133,333,33316,666,667888,88917,555,5566116,666,66716,666,667777,77817,444,4447100,000,00016,666,667666,66717,333,333883,333,33316,666,667555,55617,222,222966,666,66716,666,667444,44417,111,1111050,000,00016,666,667333,33317,000,0001133,333,33316,666,667222,22216,888,8891216,666,66716,666,667111,11116,777,778Tổng8,666,667208,666,667Mô phỏng khoản vay theo dư nợ giảm dần

Dư nợ bắt đầu là gì ?

Dư nợ bắt đầu là số tiền bắt đầu của khoản vay khi bạn mở màn ký hồ sơ vay vốn của ngân hàng nhà nước .
Nếu như dư nợ giảm dần là khoản vay lãi được tính dựa trên số tiền nợ còn lại thì dư nợ khởi đầu lãi được tính dựa trên số tiền vay bắt đầu của bạn. Vay theo dư nợ giảm dần giống như kiểu bạn đi vay tiền góp, cứ góp đều mỗi tháng số tiền là như nhau .
Cũng ví dụ trên, bạn sẽ có bảng mô phỏng trả tiền hàng tháng như sau :
KỳGốc còn lạiTiền gốcTiền lãiGốc + Lãi1200,000,00016,666,6671,333,33318,000,0002183,333,33316,666,6671,333,33318,000,0003166,666,66716,666,6671,333,33318,000,0004150,000,00016,666,6671,333,33318,000,0005133,333,33316,666,6671,333,33318,000,0006116,666,66716,666,6671,333,33318,000,0007100,000,00016,666,6671,333,33318,000,000883,333,33316,666,6671,333,33318,000,000966,666,66716,666,6671,333,33318,000,0001050,000,00016,666,6671,333,33318,000,0001133,333,33316,666,6671,333,33318,000,0001216,666,66716,666,6671,333,33318,000,000Tổng16,000,000216,000,000Mô phỏng khoản vay theo dư nợ ban đầu

Dư nợ gốc là gì ?

Dư nợ gốc là số tiền gốc mà bạn nợ ngân hàng nhà nước, số tiền này không gồm có những khoản tiền lãi, những khoản phí phát sinh trong quy trình vay tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước .

Giảm dư nợ là gì ?

Giảm dư nợ là một hành động trả bớt nợ ngân hàng. Mình ví dụ bạn đang nợ ngân hàng 1 tỷ. Ngoài việc bạn trả nợ cho ngân hàng mỗi tháng ra, đến cuối năm bạn dư được 100 triệu nữa và muốn trả 100 triệu đó cho ngân hàng luôn. Thì việc trả 100 triệu đó cho ngân hàng được gọi là giảm dư nợ xuống từ 1 tỷ còn 900 triệu đồng là khoản dư nợ còn lại của bạn.

Thông thường, so với những khoản vay thế chấp ngân hàng tại ngân hàng nhà nước đều được cho phép bạn giảm dư nợ một cục như vậy. Nhưng bù lại bạn phải chịu một khoản phí nhất định tầm 2 % số tiền muốn giảm. Nếu sau 5 năm thì hoàn toàn có thể không tính tiền phí phạt 2 % đó. ( Cái này tuỳ ngân hàng nhà nước )

Dư nợ đầu kỳ là gì ?

Dư nợ đầu kỳ là số tiền bạn đang nợ ngân hàng nhà nước khi mở màn một kỳ tính lãi mới. Kỳ tính lãi của ngân hàng nhà nước thường thì sẽ là hàng tháng. Dư nợ đầu kỳ được dùng trong vay thế chấp ngân hàng, vay tín chấp và đặc biệt quan trọng dùng rất nhiều trong thẻ tín dụng thanh toán .
Ví dụ : Tháng 9 bạn nợ 10 triệu, cuối tháng 9 đến ngày giao dịch thanh toán bạn trả lãi và gốc 1 triệu nữa. Kỳ tính lãi tiếp theo tức là đầu tháng 10, thẻ tín dụng bạn ghi nhận số tiền nợ đầu kỳ là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng này được gọi là dư nợ đầu kỳ .

Dư nợ cuối kỳ là gì ?

Dư nợ cuối kỳ là số tiền mà ngân hàng nhà nước ghi nhận được ở cuối kỳ sao kê của khoản vay tín dụng thanh toán. Dư nợ cuối kỳ này gồm có luôn cả tiền gốc, tiền phí, lãi phát sinh trong kỳ đó .
Ví dụ : Tháng 9 bạn sử dụng 10 triệu đồng, cuối tháng 9 đến ngày chốt sao kê của thẻ tín dụng thanh toán là ngày 25 đi ví dụ điển hình. Ngân hàng ghi nhận được là nợ gốc 10 triệu, lãi 300 nghìn, phí 10.000 đồng thì dư cuối kỳ của bạn là 10.310.000 đồng .
Thường thì dư nợ cuối kỳ của kỳ trước là dư nợ đầu kỳ của kỳ sau .

Dư nợ bảo lãnh là gì ?

Dư nợ bảo lãnh là khoản tiền nợ phát sinh từ những chứng từ bảo lãnh mà bạn thực thi với ngân hàng nhà nước .
Xem thêm : Bảo lãnh ngân hàng nhà nước là gì ? Quy trình và phí dịch vụ bao nhiêu ?

Dự nợ quá hạn là gì ?

Những rủi ro có thể xảy raNhững rủi ro có thể xảy ra khi nợ xấu
Dư nợ quá hạn là tổng số tiền mà bạn đang nợ ngân hàng nhà nước nhưng do không thanh toán giao dịch đúng hạn là khoản nợ này bị chuyển sang quá hạn. Thì tổng số tiền của khoản vay đó được gọi là dư nợ quá hạn .

Dư nợ tạm tính là gì ?

Thông thường, một số ít ngân hàng nhà nước khi bạn giao dịch thanh toán tiền vào khoản vay, thường sẽ không được ghi nhận liền. Khi đó, thanh toán giao dịch viên hoặc nhân viên tín dụng thanh toán chỉ tính được số tiền tạm tính của dư nợ .
Hiểu nôm na thì đây là số tiền được tính tay, chưa phải là số liệu đúng chuẩn do còn phải tính phí, lãi từng ngày nên chỉ có số liệu tạm tính mà thôi. Đây chưa phải là số dư nợ thực tiễn thời gian hiện tại của bạn .

Thanh toán dư nợ tối thiểu là gì ?

Thanh toán dư nợ tối thiểu là thuật ngữ được dùng nhiều trong thẻ tín dụng. Đối với thẻ tín dụng, mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bảng sao kê được gửi qua email/thư để thông báo số tiền giao dịch trong tháng.

Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước còn thông tin số tiền thanh toán giao dịch tối thiểu và số tiền thanh toán giao dịch tối đa của tháng đó. Số tiền thanh toán giao dịch tối thiểu là số tiền vừa đủ để bạn không bị chuyển sang nợ quá hạn, số tiền nợ còn lại sẽ được liên tục tính cho kỳ giao dịch thanh toán tiếp theo .

Thanh toán dư nợ tối đa là gì ?

trái lại với số tiền giao dịch thanh toán tối thiểu thì số tiền thanh toán giao dịch dư nợ tối đa là số tiền bạn cần phải thanh toán giao dịch để không còn nợ ngân hàng nhà nước nữa. Số tiền này gồm có gốc, lãi và phí .

Các chú ý quan tâm khi thanh toán giao dịch dư nợ ngân hàng nhà nước là gì ?

Đau đầu với nợ nầnĐau đầu với nợ nần

  • Nên thanh toán dư nợ ngân hàng đúng hạn, tránh trường hợp đóng trễ dễ làm phát sinh thêm phí trễ hạn.
  • Hãy lưu ý khi ngày thanh toán rơi vào Thứ 7, Chủ nhật hoặc ngày lễ. Vì mỗi ngân hàng sẽ có cách dời ngày thanh toán khác nhau. Có ngân hàng thì lùi về ngày làm việc tiếp theo, có ngân hàng thì dời lên trước 1 ngày. Có ngân hàng thì không dời luôn.
  • Hạn chế thanh toán dư nợ ngân hàng qua các kênh trung gian như Ví điện tử, khác ngân hàng… Vì thông thường các kênh này sẽ tốn thêm thời gian xử lý giao dịch. Điều này có thể làm chậm thanh toán khoản vay của bạn. Nếu có thể, hãy thanh toán trực tiếp tại ngân hàng.
  • Nên bật tính năng tự động cắt nợ từ tài khoản thanh toán (tài khoản ATM). Mỗi tháng bạn chỉ việc bỏ tiền vào, ngân hàng đến ngày sẽ tự trừ.
  • Nên thanh toán dư vài chục nghìn vì mình thấy một số ngân hàng chưa cập nhật hết lãi từng ngày. Thanh toán dư cũng còn đó cho kỳ sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.