Đơn xin xây dựng nhà ở theo quy định của Pháp Luật

Khi Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực kể từ năm 2021 thì các quy định về mẫu đơn xây dựng nhà ở cũng có sự thay đổi theo. Người dân cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở 2021. Cùng Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding đọc bài dưới đây sẽ giúp quý vị và các bạn trang bị cho mình kiến thức về đơn xin xây dựng nhà ở nhé!

Nhà ở riêng lẻ là gì?

Nhà ở riêng lẻ là gì?

Nhà ở riêng lẻ là các loại nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình,các cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và các nhà ở độc lập (theo khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).

Khi nào được miễn giấy phép xây dựng?

Theo Điều 89 của Luật Xây dựng năm năm trước được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những trường hợp là nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được miễn trọn vẹn giấy phép xây dựng gồm có :

  • Là nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc các dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị, các dự án đầu tư và xây dựng nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cho phép xây dựng.

  • Các khu công trình xây dựng thuộc cấp IV, là nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc những khu vực không có quy hoạch khu đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng hoặc quy hoạch cụ thể xây dựng điểm dân cư nông thôn đã và đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; những khu công trình xây dựng thuộc cấp IV, là nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở những miền núi, miền hải đảo thuộc những khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu công dụng ; trừ những khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau đã được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống .

Như vậy, chỉ khi thuộc những trường hợp trên thì người dân ( hoặc chủ góp vốn đầu tư ) mới được miễn những giấy phép xây dựng. Hay nói một cách khác, nếu không thuộc trường hợp trên thì khi thi công xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau cần phải có giấy phép xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền .

Lưu ý:

  • Mặc dù khi xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau có quy mô dưới 07 tầng thuộc những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được những cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tuy nhiên chủ góp vốn đầu tư cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm là gửi thông tin thời gian thi công xây dựng và hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng đến những Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ( huyện, thị xã, Q., thành phố thuộc tỉnh ) để quản trị .

Mẫu đơn xin xây dựng nhà ở

Mẫu đơn xin xây dựng nhà ở

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Điều kiện chung:

Theo khoản 1 Điều 93 thuộc Luật Xây dựng năm năm trước pháp luật điều kiện kèm theo chung để cấp giấy phép xây dựng so với những nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau tại đô thị được lao lý như sau :

  • Phù hợp với loại mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch và sử dụng đất được phê duyệt và những quy định quản trị kiến trúc đã được những cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và phê duyệt .
  • Bảo đảm bảo đảm an toàn cho những khu công trình, những khu công trình lân cận và nhu yếu về bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống cháy, nổ, chất ô nhiễm ; bảo vệ bảo đảm an toàn về hạ tầng kỹ thuật, những hiên chạy bảo vệ khu công trình thủy lợi, nguồn năng lượng, đê điều, giao thông vận tải, khu di sản văn hóa truyền thống và những khu di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; bảo vệ khoảng cách bảo đảm an toàn so với những khu công trình dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm và những khu công trình quan trọng có tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh nước nhà .
  • Có những phong cách thiết kế xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau theo pháp luật của pháp lý .
  • Có những hồ sơ đề xuất cấp giấy phép xây dựng hợp lệ và tương thích .

Điều kiện riêng:

  • Phù hợp với những quy hoạch cụ thể xây dựng do nhà nước phát hành .

Lưu ý: Đối với các nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong khu đô thị đã ổn định nhưng lại chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì cần phải phù hợp với các quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị trước đó được ban hành.

Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

  • Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau tại nông thôn khi xây dựng cần phải tương thích với quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng tại điểm dân cư nông thôn hiện tại .

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Giấy phép xây dựng có thời hạn là loại giấy phép xây dựng được cấp cho xây dựng khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được sử dụng trong một khoảng chừng thời hạn nhất định theo kế hoạch thực thi quy hoạch xây dựng của nhà nước hoặc Ủy Ban Nhân Dân .

Theo khoản 2 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 Điều Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định:

  • “ Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này và những điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này ”

Như vậy, các loại nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cần phải đủ các điều kiện sau:

  • Thuộc những khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được những cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực thi và chưa có quyết định hành động tịch thu đất so với chủ góp vốn đầu tư hay những cá thể sử dụng đất .
  • Phù hợp với những quy mô khu công trình do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý cho từng khu vực và thời hạn sống sót của khu công trình đó theo kế hoạch triển khai quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt và được cho phép .
  • Các chủ góp vốn đầu tư cam kết phải tự phá dỡ khu công trình khi đã hết thời hạn sống sót đã được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế và chịu mọi ngân sách cho việc cưỡng chế phá dỡ và phải chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc cưỡng chế phá dỡ .
  • Phải bảo vệ bảo đảm an toàn cho những khu công trình, khu công trình lân cận và những nhu yếu về bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống cháy, nổ ; bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, những hiên chạy bảo vệ khu công trình thủy lợi, nguồn năng lượng, đê điều, giao thông vận tải, những khu di sản văn hóa truyền thống, những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; bảo vệ khoảng cách bảo đảm an toàn đến những khu công trình dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm và những khu công trình quan trọng có tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh nước nhà .
  • Có những phong cách thiết kế xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý của pháp lý .
  • Có những hồ sơ dùng để đề xuất cấp giấy phép xây dựng hợp lệ .

Lưu ý:

  • Đối với những khu công trình xây dựng, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, sau khi hết thời hạn sống sót của khu công trình có ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có sự kiểm soát và điều chỉnh lê dài kế hoạch triển khai thì những cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thông tin về việc gia hạn thời hạn sống sót của khu công trình này. Trong trường hợp những chủ góp vốn đầu tư liên tục có nhu yếu xây dựng thêm mới hoặc thay thế sửa chữa, tái tạo khu công trình thì phải triển khai cấp những loại giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng kiểm soát và điều chỉnh .
  • Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc những khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu tính năng hoặc những quy hoạch chi tiết cụ thể, quy hoạch cụ thể xây dựng khu tính năng đã được những cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cho phép, công bố nhưng chưa được thực thi và chưa có những quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã có những kế hoạch sử dụng đất hàng năm của những cấp huyện thì không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng nhà ở mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn dùng để thay thế sửa chữa và tái tạo .

Trong trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cấp huyện chưa có quyết định hành động tịch thu đất hoặc chưa được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo những kế hoạch sử dụng đất hàng năm của những cấp huyện đã được công bố nhưng không kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ nhưng lại không công bố cho việc kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ những kế hoạch sử dụng đất hàng năm của những cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền đề xuất cấp những loại giấy phép xây dựng có thời hạn .

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Số lượng hồ sơ

  • 2 bộ

Thành phần hồ sơ

Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, các chủ đầu tư cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ bao gồm các giấy tờ như sau:

  • Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu được phát hành của nhà nước hoặc theo pháp luật của pháp lý .
  • Các bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của một trong những sách vở chứng tỏ quyền rằng sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .
  • Các bản sao hoặc những tệp tin chứa bản chụp chính của hai bộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật hoặc những bản vẽ phong cách thiết kế thiết kế đã được phê duyệt theo lao lý của pháp lý về xây dựng, mỗi bộ gồm có :
   • Các bản vẽ mặt phẳng khu công trình trên lô đất có tỷ suất 1/50 – 1/500 và kèm theo sơ đồ vị trí của khu công trình xin phép xây dựng .
   • Các bản vẽ mặt phẳng của những tầng, những mặt đứng và mặt phẳng cắt chính của những khu công trình theo tỷ suất 1/50 – 1/200 .
   • Các bản vẽ mặt phẳng móng theo tỷ suất 1/50 – 1/200 và những mặt phẳng cắt móng theo tỷ suất 1/50 kèm theo đó là sơ đồ đấu nối mạng lưới hệ thống thoát nước mưa, giải quyết và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin theo tỷ suất 1/50 – 1/200 .

Trong trường hợp phong cách thiết kế xây dựng của khu công trình đã được những cơ quan trình độ về xây dựng thẩm định và đánh giá thì những bản vẽ phong cách thiết kế phải là bản sao hoặc những tệp tin chứa bản chụp của những bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng đã được những cơ quan trình độ về xây dựng thẩm định và đánh giá và được cho phép .

  • Đối với những khu công trình xây chen có những tầng hầm dưới đất, ngoài những tài liệu trên, hồ sơ còn cần phải bổ trợ thêm những bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận đồng ý giải pháp thiết kế móng của chủ góp vốn đầu tư hoặc cá thể bảo vệ bảo đảm an toàn cho khu công trình và những khu công trình lân cận .
  • Đối với những khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề thì cần phải có bản cam kết của chủ góp vốn đầu tư bảo vệ bảo đảm an toàn so với khu công trình liền kề .

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bước 1: Nộp hồ sơ theo mẫu đã được quy định bởi nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ xin giấy phpes xây dựng nhà ở riêng lẻ.

  • Người tiếp đón phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón và kiểm tra những hồ sơ được gửi đến .
  • Nếu hồ sơ đã không thiếu và đúng theo lao lý, thì ghi giấy biên nhận ( giấy hẹn ) và trao cho người nộp .
  • Nếu hồ sơ chưa vừa đủ hoặc không đúng theo pháp luật thì hướng dẫn những chủ góp vốn đầu tư hoàn thành xong hồ sơ .

Bước 3: Xử lý các yêu cầu được gửi đến

Bước 4: Trả kết quả về cho chủ đầu tư, các cá nhân xin giấy phép.

Thời hạn giải quyết đối với đơn xin xây dựng nhà ở

  • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ những hồ sơ hợp lệ và đúng theo nhu yếu .
  • những trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét lại thêm thì những cơ quan cấp giấy phép xây dựng cần phải thông tin bằng văn bản cho những chủ góp vốn đầu tư biết nguyên do, đồng thời báo cáo giải trình cho cấp có thẩm quyền quản trị trực tiếp xem xét và chỉ huy triển khai, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp

Mức phạt khi xây dựng không phép

Căn cứ pháp lý

Căn cứ theo khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, hành vi tổ chức thi công và xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng thì bị phạt tiền như sau:

  • Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng so với những hành vi xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau trong khu bảo tồn, những khu di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống truyền kiếp tại nông thôn .
  • Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng so với những hành vi xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau tại những khu đô thị .

Như vậy, nếu bị xử phạt vi phạm hành chính thì số tiền nộp phạt là từ 20 – 30 triệu Nước Ta đồng ( không có diễn biến tăng nặng hay giảm nhẹ thì số tiền cần phải nộp là 25 triệu đồng ) .

Biện pháp khắc phục hậu quả

Theo khoản 11 Điều 15 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP, ngoài các mức phạt tiền trên thì còn bị áp dụng các biện khắc phục hậu quả là buộc phải tháo dỡ nhà ở nếu các hành vi vi phạm đã kết thúc (hoặc đã xây xong).

Đối với nhà ở xây dựng không có giấy phép mà đang thi công xây dựng thì được xử lý như sau:

  • Lập biên bản vi phạm hành chính và nhu yếu những tổ chức triển khai và cá thể có những hành vi vi phạm phải dừng ngay thiết kế xây dựng khu công trình .
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, những tổ chức triển khai, những cá thể có hành vi vi phạm cần phải làm những thủ tục đề xuất những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng .
  • Hết thời hạn trên, nếu tổ chức triển khai, cá thể vi phạm không được cấp những loại giấy phép xây dựng thì sẽ bị vận dụng giải pháp buộc tháo dỡ .

Mẫu đơn xin xây dựng nhà ở tại nông thôn

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn

  • Được ký kết và phát hành kèm theo Thông tư số 10/2012 / TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng ;
  • Thường được dùng để những chủ góp vốn đầu tư hoặc chủ nhà sử dụng nhằm mục đích đề xuất với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp phép cho xây dựng nhà ở ở tại nông thôn .

Từ ngày 15/8/2016, Theo thông tư số 15/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, quy định: các đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phải được dùng chung với đề nghị cấp phép xây dựng các công trình khác như:

  • Công trình theo những tuyến trong đô thị ;
  • Công trình không theo những tuyến trong đô thị ;
  • Các khu công trình thay thế sửa chữa hoặc tái tạo … .

Theo đó, khi làm mẫu đơn để đề nghị cấp giấy phép khi xây dựng nhà ở riêng lẻ thì các hộ gia đình, các cá nhân cần phải ghi một số mục thông tin theo hướng dẫn sau:

  • Mục kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi sẽ xây dựng nhà ở .
  • Các thông tin khác cần phải ghi rõ gồm có :
   • Ghi rõ tên của chủ hộ và những thông tin cá thể của người xin cấp phép .
   • Các thông tin của khu công trình
   • Nội dung được đề xuất để cấp phép
   • Cam kết từ những cá thể, hộ mái ấm gia đình ( nếu có ) .
   • Một vài nội dung khác theo nhu yếu của mẫu đơn .

Cách viết mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Điền đúng mực và khá đầy đủ những thông tin trong đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng :

  • Tên chủ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, những cá thể xây dựng : nếu là cá thể thì ghi tên của chủ hộ, so với những dự án Bất Động Sản là tên của chủ góp vốn đầu tư .
  • tin tức của khu công trình xin giấy phép ;
  • Về tin tức nội dung cấp giấy phép : cấp giấy phép cho nhà ở hay cho những dự án Bất Động Sản của công ty hay cá thể chủ đất .
  • Các thông tin về đơn vị chức năng hoặc chủ nhiệm phong cách thiết kế : là những đơn vị chức năng, cá thể có tính năng, nhiệm vụ phong cách thiết kế khu công trình hiện đang cần cấp giấy phép .
  • Dự kiến thời hạn triển khai xong khu công trình, nhà ở .
  • Lời cam kết

Ký và ghi rõ họ tên người đề xuất cấp giấy phép xây dựng hoặc những cá thể đề xuất cấp giấy phép xây dựng .

Kết luận

Để tránh gặp phải những khó khăn về giấy phép xây dựng cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này, quý vị và các bạn có thể liên hệ dịch vụ Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding. Bên cạnh việc hỗ trợ quý vị tận tình vấn đề giấy phép, Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber) luôn đảm bảo chất lượng của các công trình được bàn giao đến tay quý vị. Mỗi một công trình mà chúng tôi xây dựng, sửa chữa, bảo trì đều có chính sách bảo hành giúp quý vị yên tâm về chất lượng dịch vụ, đồng thời nâng cao uy tín của công ty.

20200829 231831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *