Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Để được tư vấn chi tiết cụ thể về mẫu đơn xin từ chức, hành khách vui mắt liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý lao động 24/7 : 19006236 [ … ]

Mẫu đơn xin từ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc
— * * * —

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

             Kính gửi: .……………..…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

Tôi tên : … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nghề nghiệp : … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tôi làm đơn này kính mong … … … … … … … … … … … xem xét cho tôi được từ chức với nguyên do :
… … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Kính mong … … … … … … …. vấn đáp tác dụng sớm cho tôi bằng văn bản .
… … …., ngày … tháng … năm 20 …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý :

    1 Những trường hợp cán bộ phải xin từ chức

Đó là những trường hợp đơn cử như sau :
– Có sự luân chuyển, chuyển giao vị trí chỉ huy hoặc vị trí quản trị trong những cơ quan nhà nước ;
– Tự giác nhận thấy sự hạn chế về năng lượng trình độ hoặc do nguyên do sức khỏe thể chất ;

– Tự giác nhận thấy không còn đủ úy tín để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chức trách đang đảm nhiệm hoặc do sai phạm, khuyết điểm của cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc những sai phạm của cấp phó, nhân viên có liên quan để tự nhận trách nhiệm về người đứng đầu/thủ trưởng đơn vị.

     2 Những trường hợp cán bộ không được từ chức

Cũng theo lao lý thì những trường hợp sau đây sẽ không được xin từ chức :
+ Đang đảm nhiệm trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ; đang đảm nhiệm những trách nhiệm trọng điểm, cơ mật, chưa triển khai xong trách nhiệm mà cần liên tục đảm nhiệm nhiểm vụ đã thực thi hoặc được giao ; Nếu cán bộ từ chức sẽ tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến trách nhiệm mà đơn vị chức năng được giao ;
+ Đang trong thời hạn chịu thanh tra, kiểm tra, tìm hiểu của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp lý .

3. Thủ tục xin từ chức triển khai như thế nào ?

Có thể tóm lược thủ tục xin từ chức của cán bộ / công chức đang đảm nhiệm chức vụ thành những bước cơ bản sau đây :
Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ xin từ chức gồm : Đơn xin từ chức và tờ trình gửi cơ quan tham mưu, cơ quan Đảng ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn từ chức kể trên ) .
Bước 2 : Gửi đơn xin từ chức cho người đứng đầu cơ quan hoặc cấp trên trực tiếp có thẩm quyền ( Thông thường gửi cho cơ quan đã chỉ định chức vụ cho mình – Đơn vị chỉ định cũng là đơn vị chức năng xử lý và chấp thuận đồng ý cho việc từ chức )
Bước 3 : Gửi cơ quan tham mưu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Bước 4 : Người đứng đầu có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định hành động sau cuối .
Bài viết tìm hiểu thêm :

   Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin từ chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *