Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

Khi chuẩn bị sẵn sàng nghỉ sinh con những cô giáo cần phải làm đơn xin nghỉ chính sách thai sản và gửi lên cấp trên. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên mà chúng tôi sưu tầm được .

1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng pháp luật của pháp lý. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời hạn nghỉ …

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc— — — – * * * — — — –

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi : – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh … … ..– Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông … … …– Tổ trưởng tổ … … … …Tên tôi là : … … … … … … …. ASinh ngày : …. / … … / … …Chức vụ : Giáo viên .Tổ : … … ..Đơn vị công tác làm việc : Trường trung học phổ thông … … .., huyện … …, tỉnh … … ..Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau :Hiện nay tôi đang mang thai gần đến ngày sinh nhưng do điều kiện kèm theo sức khỏe thể chất của bản thân không hề liên tục triển khai được việc làm. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép chỉ huy Sở Giáo dục đào tạo – Đào tạo tỉnh … … … và Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông … … …. cho tôi được nghỉ việc và hưởng chính sách thai sản theo lao lý của Nhà nước .Thời gian xin nghỉ từ ngày … …. / … … / … … đến ngày … … .. / … … .. / … … ..Khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản tôi sẽ chuyển giao việc làm theo sự chỉ huy của Ban Giám hiệu nhà trường .Hết thời hạn nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại thao tác và chấp hành đúng mọi lao lý của ngành và của nhà trường .Kính mong chỉ huy Sở Giáo dục đào tạo – Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và tạo điều kiện kèm theo giúp sức .Tôi xin chân thành cảm ơn !… … … …, ngày … .. tháng …. năm … …Ý kiến của Ban giám hiệuNgười làm đơn

3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi :– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện … … … …– Ban giám hiệu Trường … … … … … … .Tên tôi là : … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … / … / …Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … …Nơi công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con ( bé ) theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép chỉ huy phòng Giáo dục và Đào tạo huyện … … … … … … … … … … … … và Ban giám hiệu Trường … … … … … … … … cho tôi được nghỉ hưởng chính sách thai sản theo pháp luật của Nhà nước .Thời gian xin nghỉ từ ngày … .. tháng …. năm … …. đến ngày … .. tháng … .. năm … ..Hết thời hạn nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại thao tác và chấp hành đúng mọi pháp luật của nghành, của nhà trường .Kính mong chỉ huy Phòng giáo dục và Đào tạo huyện … … … … … …, BGH Trường … … … … … … … … … … …. xem xét và tạo điều kiện kèm theo giúp sức .Tôi xin chân thành cảm ơn !

Ý kiến của hiệu trưởng

… … … …., ngày …. tháng …. năm … ..

Người viết đơn

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé .

  • Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên
  • Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Khi chuẩn bị sẵn sàng nghỉ sinh con những cô giáo cần phải làm đơn xin nghỉ chính sách thai sản và gửi lên cấp trên. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên mà chúng tôi sưu tầm được .

1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng lao lý của pháp lý. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời hạn nghỉ …

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc— — — – * * * — — — –

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi : – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh … … ..– Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông … … …– Tổ trưởng tổ … … … …Tên tôi là : … … … … … … …. ASinh ngày : …. / … … / … …Chức vụ : Giáo viên .Tổ : … … ..Đơn vị công tác làm việc : Trường trung học phổ thông … … .., huyện … …, tỉnh … … ..Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau :Hiện nay tôi đang mang thai gần đến ngày sinh nhưng do điều kiện kèm theo sức khỏe thể chất của bản thân không hề liên tục triển khai được việc làm. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép chỉ huy Sở Giáo dục đào tạo – Đào tạo tỉnh … … … và Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông … … …. cho tôi được nghỉ việc và hưởng chính sách thai sản theo lao lý của Nhà nước .Thời gian xin nghỉ từ ngày … …. / … … / … … đến ngày … … .. / … … .. / … … ..Khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản tôi sẽ chuyển giao việc làm theo sự chỉ huy của Ban Giám hiệu nhà trường .Hết thời hạn nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại thao tác và chấp hành đúng mọi lao lý của ngành và của nhà trường .Kính mong chỉ huy Sở Giáo dục đào tạo – Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và tạo điều kiện kèm theo giúp sức .Tôi xin chân thành cảm ơn !… … … …, ngày … .. tháng …. năm … …Ý kiến của Ban giám hiệuNgười làm đơn

3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi :– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện … … … …– Ban giám hiệu Trường … … … … … … .Tên tôi là : … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … / … / …Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … …Nơi công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con ( bé ) theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép chỉ huy phòng Giáo dục và Đào tạo huyện … … … … … … … … … … … … và Ban giám hiệu Trường … … … … … … … … cho tôi được nghỉ hưởng chính sách thai sản theo pháp luật của Nhà nước .Thời gian xin nghỉ từ ngày … .. tháng …. năm … …. đến ngày … .. tháng … .. năm … ..Hết thời hạn nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại thao tác và chấp hành đúng mọi lao lý của nghành, của nhà trường .Kính mong chỉ huy Phòng giáo dục và Đào tạo huyện … … … … … …, BGH Trường … … … … … … … … … … …. xem xét và tạo điều kiện kèm theo giúp sức .Tôi xin chân thành cảm ơn !

Ý kiến của hiệu trưởng

…………., ngày….tháng….năm…..

Người viết đơn

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé .

  • Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên
  • Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *