Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo quy định

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo quy định

Mẫu văn bản đề xuất miễn giảm thuế theo mẫu số 01 / MGTH phát hành kèm theo thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ kinh tế tài chính

 MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM THUẾ

     Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … …, ngày … … …. tháng … … .. năm … …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi : … ( Tên cơ quan thuế ) … ..
Tên người nộp thuế : … … … … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … …
Quận / huyện : … … … … … … … … … … … …. Tỉnh / thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … Fax : … … … … … … E-mail : … … … … …. … … … … …
Đề nghị được miễn ( giảm ) thuế với nguyên do và số thuế miễn ( giảm ) đơn cử như sau :
1. Lý do đề xuất miễn ( giảm ) thuế :
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( Ghi rõ loại thuế đề xuất miễn ( giảm ) ; địa thế căn cứ pháp lý và địa thế căn cứ thực tiễn để ý kiến đề nghị miễn ( giảm ) thuế : thuộc đối tượng người tiêu dùng, trường hợp được miễn ( giảm ) nào, nguyên do đơn cử như : thiên tai, địch họa, tai nạn đáng tiếc giật mình ( ghi đơn cử số gia tài bị thiệt hại, số lỗ ) … Trường hợp ý kiến đề nghị miễn ( giảm ) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, khu vực, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ ) .
2. Xác định số thuế được miễn :
Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam
STT
Loại thuế đề xuất miễn ( giảm )
Kỳ
tính thuế
Số tiền thuế ý kiến đề nghị miễn ( giảm )
Số tiền thuế đã nộp ( nếu có )
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
1 .
Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

2 .
Thuế Tiêu thụ đặc biệt quan trọng

 

 

 

… .

………

 

 

 

Cộng

 

 

 

3. Tài liệu gửi kèm : ( ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao )
( 1 ) … … … … … …
( 2 ) … … … … … … … … .
Tôi cam kết ràng buộc số liệu khai trên là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những số liệu đã khai. / .

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

( Ký, ghi rõ họ tên ; chức vụ và đóng dấu ( nếu có ) )

     Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

     Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

( so với cá thể, hộ mái ấm gia đình )
Trên đây là văn bản đề xuất miễn giảm thuế. Bạn hoàn toàn có thể tải trực tiếp link tại đây :

     >>> Mẫu đơn đề nghị miễn giảm thuế

Bài viết tìm hiểu thêm :

   Để được tư vấn chi tiết về văn bản đề nghị miễn giảm thuế, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.