TẠI NGOẠI LÀ GÌ, ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ XIN TẠI NGOẠI?

CÂU HỎI:

Trong các vụ án hình sự chúng ta rất hay nghe đến từ “tại ngoại”, vậy theo quy định của pháp luật hiện nay tại ngoại thực chất là gì, và điều kiện cũng như thủ tục để được xin tại ngoại là ra sao? Để giải đáp những câu hỏi này,

Luatbinhduong.net

xin gửi đến bạn bài viết về tại ngoại, điều kiện, trình tự thủ tục xin tại ngoại mới nhất.

Thứ nhất, tại ngoại là gì ?

Thông thường, một người có quyết định hành động khởi tố bị can của Viện kiểm sát thì Cơ quan tìm hiểu sẽ thực thi tạm giam bị can để thực thi những công tác làm việc tìm hiểu, tránh trường hợp người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục hành vi phạm tội hay xóa dấu vết phạm tội … Tuy nhiên vẫn có những trường hợp mà địa thế căn cứ theo đặc thù, mức độ nguy hại của hành vi, nhân thân người phạm tội mà cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xem xét để không phải tạm giam người này đây chính là được cho tại ngoại .

Như vậy, tại ngoại là hình thức vận dụng so với đối tượng người tiêu dùng tìm hiểu trong một vụ án hình sự nhưng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giam .

Về mặt pháp lý, việc bị can, bị cáo được tại ngoại thông qua thủ tục bảo lĩnh được quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, còn được gọi là bảo lãnh tại ngoại.

Trong quy trình tìm hiểu mà được tại ngoại không có nghĩa là bị can, bị cáo không còn có tội nữa và vẫn phải đến Tòa án và Cơ quan tìm hiểu khi có lệnh triệu tập để phối hợp xử lý vụ án, sau đó, khi có bản án quyết định hành động của Tòa nếu người đó bị tuyên có tội thì vẫn phải chịu hình phạt theo lao lý của pháp lý .

Có thể dẫn chiếu sang điều khoản về các trường hợp không áp dụng biện pháp tạm giam tại khoản 4 Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

“ Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà vận dụng giải pháp ngăn ngừa khác, trừ những trường hợp :

a ) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định hành động truy nã ;

b ) Tiếp tục phạm tội ;

c ) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, phân phối tài liệu sai thực sự ; tiêu hủy, trá hình chứng cứ, tài liệu, vật phẩm của vụ án, tẩu tán gia tài tương quan đến vụ án ; rình rập đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này ;

d ) Bị can, bị cáo về tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc và có đủ địa thế căn cứ xác lập nếu không tạm giam so với họ thì sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn đến bảo mật an ninh vương quốc ” .

Thứ hai, về điều kiện kèm theo để xin tại ngoại .

Để được tại ngoại thì bị can, bị can bị cáo cần có người thực hiện bảo lĩnh, điều kiện để được bảo lĩnh tại ngoại được quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cụ thể như sau:

– Về người đứng ra nhận bảo lĩnh :

+ Đối với bên nhận bảo lĩnh là cơ quan, tổ chức triển khai :

Cơ quan, tổ chức triển khai muốn thực thi bảo lĩnh so với người là thành viên của cơ quan, tổ chức triển khai mình thì phải có giấy xác nhận bảo lĩnh của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai và đồng thời có giấy cam kết ràng buộc không để người này bỏ trốn, hay phạm tội mới trong thời hạn được tại ngoại .

+ Đối với bên nhận bảo lĩnh là cá thể :

 cá nhân có thể thực hiện bảo lĩnh tại ngoại cho người thân thích của mình, và trong trường hợp này yêu cầu phải có ít nhất 02 người bảo lĩnh, về điều kiện cụ thể như sau:

Là người từ đủ 18 tuổi trở lên .

Nhân thân tốt, trước đây chưa từng phạm tội bị giải quyết và xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính, chấp hành nghiêm chỉnh những lao lý của pháp lý .

Có việc làm, thu nhập không thay đổi .

Có điều kiện kèm theo để quản trị người được bảo lĩnh, có chỗ ở không thay đổi, nơi cư trú rõ ràng …

Cá nhân nhận bảo lĩnh cho người thân trong gia đình của mình cần phải làm giấy cam kết ràng buộc với cơ quan tìm hiểu và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi người đó đang cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức triển khai nơi đang học tập, thao tác .

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thực thi việc nhận bảo lĩnh phải cam kết bị can, bị cáo trong thời hạn tại ngoại vẫn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sau :

+ Không được bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không liên tục phạm tội .

+ Phải phối hợp, hợp tác tìm hiểu với cơ quan có thẩm quyền, xuất hiện theo giấy triệu tập trừ trường hợp có nguyên do chính đáng ( trở ngại khách quan, nguyên do bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh … )

+ Cam đoan không để bị can, bị cáo mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung ứng tài liệu sai thực sự .

+ Không tiêu hủy, trá hình chứng cứ, tài liệu, vật phẩm của vụ án, tẩu tán gia tài tương quan đến vụ án .

+ Không rình rập đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích họ .

– Về người được bảo lĩnh .

Điều 121 Bộ luật tố tụng hình sự không quy định cụ thể về điều kiện của người được bảo lĩnh mà chỉ quy định là Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo. Chẳng hạn như với những tội ít nghiêm trọng hoặc bị can, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, có dấu hiệu tích cực trong việc phối hợp điều tra phá án thì được quyền bảo lãnh tại ngoại.

Như vậy một người để được bảo lãnh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét về đặc thù, hành vi phạm tội, nhân thân của người đó và đồng thời cần phải có tối thiểu 2 người thân thích đủ điều kiện kèm theo đứng ra bảo lãnh cho họ .

Trong trường hợp những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nhận bảo lĩnh mà để bị can, bị cáo vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết ràng buộc thì tùy từng mức độ vi phạm mà hoàn toàn có thể bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền theo pháp luật .

Thứ ba, về trình tự, thủ tục xin tại ngoại mới nhất .

Căn cứ theo pháp luật tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái, trình tự, thủ tục xin bảo lĩnh tại ngoại được thực thi đơn cử như sau :

– Những người có thẩm quyền ra quyết định hành động bảo lĩnh gồm có :

+ Trong cơ quan tìm hiểu: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan tìm hiểu những cấp. Đối với trường hợp này thì quyết định hành động bảo lĩnh phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn .

+ Trong Viện kiểm sát :Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự chiến lược những cấp .

+ Tại Tòa án :Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự chiến lược những cấp ; Hội đồng xét xử .

– Hồ sơ xin bảo lĩnh :

Người triển khai thủ tục bảo lĩnh cần sẵn sàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có những sách vở, tài liệu sau :

+ Giấy cam kết của người bảo lĩnh. Trường hợp là cơ quan, tổ chức triển khai thì phải có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng đó .

+ Giấy cam kết ràng buộc của bị can, bị cáo về việc thực thi đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm .

– Thủ tục bảo lĩnh :

Người thực thi thủ tục xin bảo lĩnh cần phải triển khai thủ tục theo những bước sau đây :

+ Bước 1 :Người bảo lĩnh và bị can, bị cáo viết giấy cam kết ràng buộc, trong trường hợp cần phải xác nhận thông tin thì triển khai những bước xác nhận .

+ Bước 2 :Nộp giấy cam kết này cho cơ quan có thẩm quyền .

+ Bước 3 :Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện kèm theo của người bảo lĩnh và bị can, bị cáo, nếu đủ điều kiện kèm theo thì ra quyết định hành động bảo lĩnh .

+ Bước 4 :Nhận giấy quyết định hành động bảo lĩnh tại nơi đang tạm giam bị can, bị cáo để được tại ngoại .

– Thời hạn bảo lĩnh tai ngoại :

Thời hạn bảo lĩnh cho bị can, bị cáo tại ngoại được pháp luật là không được quá khoảng chừng thời hạn tìm hiểu, truy tố hoặc xét xử. Đối với người bị phán quyết phạt tù thì thời hạn bảo lĩnh tại ngoại không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời gian người đó khởi đầu phải chấp hành án phạt tù .

Ví dụ: Ngày 01/03/2019 anh A bị Tòa án tuyên phạt mức phạt là 01 năm tù giam, thời hạn khởi đầu chấp hành hình phạt là từ ngày 15/04/2019. Vậy thời hạn được tại ngoại của anh A là từ ngày 01/12/2018 đến trước ngày 15/04/2019 .

Trên đây là nội dung tư vấn của

Luatbinhduong. net

. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác sung sướng liên hệ qua E-Mail :

 

lbd@luatbinhduong.net

hoặc gọi điện tới số điện thoại thông minh

( 0274 ) 6270 270

để được tư vấn tương hỗ nhanh nhất .

Trân trọng !

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *