Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an chuẩn nhất 2020

Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an chuẩn nhất 2020

Bản cam kết

Bạn muốn được chỉ dẫn về cách viết đơn tố cáo? Khi bạn cần khiếu nại hay tố cáo ai đó nếu họ phạm tội, vi phạm luật pháp thì bạn có quyền sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo và gửi lên những tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết. Vậy làm thế nào để sở hữu được mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo và cách viết chúng ra sao, hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay trong bài viết này bạn nhé.

Khái niệm đơn tố cáo là gì

Đơn tố cáo khiếu nại là văn bản có nội dung hướng về  những đối tượng bị tác động, chịu quy chế từ các quyết định hành chính hoặc là các hành vi hành chính được xem là trái pháp luật. Mục đích quan trọng nhất của đơn này chính là nhằm đưa ra yêu cầu cơ quan tư pháp tố tụng bảo vệ lợi ích cho các bạn.

Đơn tố cáo khiếu nại thường được thực thi bởi người dân, những công dân nhận thấy có những hành vi vi phạm pháp lý của một ai đó, họ hoàn toàn có thể là người đang thi hành quyết định hành động tại những cơ quan hoặc bất kể ai đang có hành vi vi phạm pháp lý. Mẫu đơn này hoàn toàn có thể được sử dụng bất kỳ khi nào bạn quan sát thấy có những hành vi vi phạm pháp lý, những hành vi phạm tội hay hành vi xâm phạm đến quyền hạn chung của xã hội, của cá thể nào đó mà bạn tận mắt chứng kiến được .

Mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo sẽ giúp cho chúng ta có thể trình bày toàn bộ những nội dung khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi được cho là xâm phạm tới quyền lợi của bản thân người làm đơn.

Những trường hợp được sử dụng đơn tố cáo

Căn cứ vào Bộ Luật lao động phát hành năm 2012, người lao động sẽ được triển khai quyền khiếu nại tố cáo trong 1 số ít trường hợp dưới đây :

 • Bên thuê lại vi phạm vào những thỏa thuận có trong hợp đồng lao động – Căn cứ vào Khoản 4 của Điều 58
 • Không đồng ý với các quyết định ban hành từ Tòa án đối với tính chất hợp pháp của việc đình công – Căn cứ vào Điều 232
 • Những người bị xử lý kỷ luật về lao động như phải bồi thường trách nhiệm vật chất hoặc bị tạm đình chỉ công tác nhưng không thấy thỏa đáng – Căn cứ vào điều số 132

Đối với ba trường hợp cơ bản trên thì bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tốt cáo. Tuy vậy, ở trong thực tiễn thì còn rất nhiều nguyên do khác nữa mà người lao động cần thực thi quyền tố cáo, khiếu nại của mình khi họ không tìm thấy tiếng nói chung với những nhu yếu hay quyết định hành động được đưa ra từ người sử dụng lao động .

Cách viết mẫu đơn tố cáo đúng chuẩn nhất

Theo một cuộc thống kê cho thấy, việc thực thi quyền khiếu nại, tố cáo lúc bấy giờ đã ngày càng tăng một cách giật mình. Xuất phát từ những nhu yếu trong thực tiễn lao động và sự sự không tương đồng giữa những bên người lao động và bên sử dụng lao động. Do vậy tất cả chúng ta sẽ sử dụng đúng đắn quyền hạn này của mình .

Người tố cáo khiếu nại

 • Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại là tổ chức, cơ quan thì sẽ cần ghi rõ ràng tên cơ quan/ tổ chức đó, địa chỉ.
 • Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là một cá nhân thì cần phải ghi một cách đầy đủ họ và tên, địa chỉ. Nếu như có đại diện thay mặt thì sẽ ghi đầy đủ thông tin học và tên của người đại diện đó và bạn phải nêu rõ mối quan hệ giữa người đại diện với bạn.

Đối tượng bị tố cáo

 • Người khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại ai, khiếu nại về việc gì
 • Quyết định hành chính: cần ghi rõ ràng cơ quan đưa ra quyết định, số quyết định và thời gian, người ký quyết định
 • Hành vi hành chính: Cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ và chức vụ của người thực hiện hành vi hành chính

Nội dung cần có trong mẫu đơn tố cáo

 • Quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm phạm cần ghi rõ đó là quyền, lợi ích nào.
 • Tóm tắt lại vấn đề cần tố cáo, khiếu nại một cách ngắn gọn, rõ ràng và trung thực mọi diễn biến của vụ việc đang cần khiếu nại
 • Quá trình và kết quả của việc khiếu nại: cần ghi rõ sự việc khiếu nại này sẽ gửi tới cơ quan nào
 • Yêu cầu của người khiếu nại

Cam kết của người gửi mẫu đơn khiếu nại

 • Nếu như sự việc đã được giải quyết thì cần cam kết sẽ không khởi kiện ra tòa nữa
 • Cam kết về những nội dung đã trình bày ở trong mẫu đơn, khẳng định tính chính xác của những nguồn dẫn chứng đính kèm
 • Các tài liệu được gửi kèm theo mẫu đơn tố cáo, khiếu nại

Viết mẫu đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo dùng chung cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… … … .., ngày … .. tháng … … .. năm 20 …
ĐƠN TỐ CÁO
( Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài của … … … … … … … .. )
Kính gửi : CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN / HUYỆN … … … … … … … … … … … … … … … … …. …
VIỆN KIỂM SÁT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Họ và tên tôi : … … … … … … … … … … … …. … … Sinh ngày : … … … … … … … …. … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày cấp : …. / … .. / 20 … …. Nơi cấp : Công an tỉnh … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi làm đơn này tố cáo và đề xuất Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, khởi tố hình sự so với hành vi vi phạm pháp lý của :
Anh : … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … .. … … … … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Vì anh … … … … … … .. đã có hành vi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sự việc đơn cử như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … …
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên .
Kính mong được xem xét và xử lý. Xin chân thành cảm ơn .
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )
XEM THÊM : Đơn khiếu nại được sử dụng thông dụng nhất

Ví dụ về đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… … … …, ngày … .. tháng … … .. năm 20 …
ĐƠN TỐ CÁO
( Về hành vi lừa đảo của … … … … … … … .. )
Kính gửi : CÔNG AN QUẬN … … … … … … … … … … … … … … ..
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN … … … … … … … … … … ..
Họ và tên tôi : … … … … … … … … …. … Sinh ngày : … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : …. / … .. / 20 … …. Nơi cấp : Công an tỉnh … … … …. … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … ( Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của mái ấm gia đình )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chỗ ở hiện tại : … … … … ( ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại ) … .. … … … … …. … …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi làm đơn này tố cáo và ý kiến đề nghị Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, khởi tố hình sự so với hành vi vi phạm pháp lý của :
Anh : … ( điền tên của người có hành vi lừa đảo ) : … … … … … … … … … … … … ngày : … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … …. … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gia tài của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc đơn cử như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …

Kết luận

Từ những vấn đề trên, hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin cậy nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt tiền của tôi .
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là … … … … triệu đồng của tôi .
Tôi cho rằng hành vi của anh … … … … … …. có tín hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài theo pháp luật của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài của Bộ luật hình sự năm năm ngoái : “ Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt gia tài của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm : … ”
Để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … … … … … … … .. Kính ý kiến đề nghị Quí cơ quan xử lý cho những nhu yếu sau đây :
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để tìm hiểu, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
– Buộc anh … … … … … … … .. phải trả lại tiền cho tôi .
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên .
Kính mong được xem xét và xử lý. Xin chân thành cảm ơn .
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
… … … … … ngày … .. tháng … … .. năm 20 …
ĐƠN TỐ CÁO
( Về hành vi tham nhũng của … … … … … … … .. )
Kính gửi : CÔNG AN QUẬN … … … … … … … … … … … …. … …
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN … … … … … … … … … … … …. … …
Họ và tên tôi : … … … … … … … … … … … …. … … Sinh ngày : … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … …
Ngày cấp : …. / … .. / 20 … …. Nơi cấp : Công an tỉnh … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi làm đơn này tố cáo và đề xuất Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, khởi tố hình sự so với hành vi vi phạm pháp lý của :
Anh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kết luận

Vì anh … … … … … … .. đã có tham nhũng, chiếm đoạt gia tài của tôi với số tiền là … … … … Sự việc đơn cử như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Từ những vấn đề trên, hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn … … … … … … … .. … … .. đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin yêu nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt tiền của tôi .
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh … … … … … …. đã chiếm đoạt … … … … …. triệu đồng của tôi .

Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” – quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.

Để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … … … … … … … .. Kính ý kiến đề nghị Quý cơ quan xử lý cho những nhu yếu sau đây :
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để tìm hiểu, đưa ra truy tố, xét xử anh … … … … … … .. về hành vi tham ô, tham nhũng gia tài .
– Buộc anh … … … … … … … .. phải trả lại tiền cho tôi .
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên .
Kính mong được xem xét và xử lý. Xin chân thành cảm ơn .
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )
XEM THÊM : Mẫu bản tường trình vấn đề

Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … … tháng …. năm … …
ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi : … … … … … … … … … … …
Họ và tên : ( Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh / ẩn danh ) ; mã số hồ sơ … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của : … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nay tôi ý kiến đề nghị :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi xin cam kết những nội dung tố cáo trên là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu cố ý tố cáo sai .
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )
XEM THÊM : Mẫu biên bản tường trình vấn đề

Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… … … … … … … … ngày … .. tháng … … .. năm 20 …
ĐƠN TỐ CÁO
( Về hành vi lạm dụng chiếm đoạt gia tài của … … … … … … … .. )
Kính gửi : CÔNG AN QUẬN … … … .., THÀNH PHỐ … … … … … … .
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN … … … … … … … …
Họ và tên tôi : … … … … … … … … … … … … … … … … …. … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : …. / … .. / 20 … …. Nơi cấp : Công an tỉnh … … … …. … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … ( Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của mái ấm gia đình ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chỗ ở hiện tại : … … … … ( ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại ) … .. … … … … …. … …. … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi làm đơn này tố cáo và ý kiến đề nghị Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, khởi tố hình sự so với hành vi vi phạm pháp lý của :
Anh : … ( điền tên của người có hành vi lừa đảo ) : … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … … … … …. … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 1

Vì anh đã có hành vi lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc đơn cử như sau : Vào ngày … … … … … … … … … … …. có vay của tôi số tiền là … …. VNĐ, nhưng sau khi nhận được số tiền của tôi anh … … … … … … … … đã đi khỏi nơi cu trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Bằng hành vi nói trên tôi cho rằ … … … … … … … … có tín hiệu phạm tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài theo pháp luật của Điều 175 Bộ luật hình sự năm năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017 đơn cử được lao lý như sau : “ Điều 175. Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài

Điều 2

1. Người nào triển khai một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt gia tài của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt gia tài hoặc đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội pháp luật tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc gia tài là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :
a. Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt gia tài đó hoặc đến thời hạn trả lại gia tài mặc dầu có điều kiện kèm theo, năng lực nhưng cố ý không trả ;
b. Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng gia tài đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không có năng lực trả lại gia tài … ”

Điều 3

Để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … … … … … … … .. Kính ý kiến đề nghị Quí cơ quan xử lý cho những nhu yếu sau đây :
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để tìm hiểu, đưa ra truy tố, xét xử … … … … … … … … về hành vi lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài ,
– Buộc … … … … … … … … phải trả lại tiền cho tôi .
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên .
Kính mong được xem xét và xử lý. Xin chân thành cảm ơn .
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… … … … … …, ngày …. tháng …. năm 20 … .
ĐƠN TỐ CÁO
( Về hành vi đánh người gây thương tích của … … … … … … … … … … … … )
Kính gửi : – CÔNG AN HUYỆN … … … … … – … … … … … … … …
Họ và tên tôi : … … … … … … … … Giới tính : … … … … Quốc tịch : … … … ..
Sinh ngày : … … … … … … … …
Thẻ Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Cấp ngày : … … … … … … … …
Cấp bởi : Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL – cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi làm đơn này tố cáo và ý kiến đề nghị Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, khởi tố hình sự so với hành vi vi phạm pháp lý của ông Nguyễn Văn A, địa chỉ : … … .. Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, ( tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông Nguyễn Văn A ) đơn cử vấn đề như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kết luận

Từ những gì đã xảy ra, ông …. đã có hành vi đánh người và cố ý gây thương tích cho tôi với mức thương tổn là … .. Tôi nhu yếu ông … … … … … .. phải có sự đền bù thỏa đáng theo pháp luật của bộ luật Hình sự .
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên .
Kính mong Quý cơ quan xem xét và xử lý .
Xin chân thành cảm ơn !
Người tố cáo
( ký và ghi rõ họ tên )
XEM THÊM : Dịch Vụ Thương Mại tư vấn luật

Mẫu đơn tố cáo trình báo công an

Tóm lại vấn đề “Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an chuẩn nhất 2020”

Trên đây là những thông tin đã được tổng hợp từ những trường hợp khác nhau để đưa ra những lưu ý để bạn có thể viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an đúng quy đinh. Cũng như những mẫu đơn tố cáo được nhiều người sử dụng nhất, chúng có thể được dùng cho cả những trường hợp khác nữa. Chắc hẳn bạn có được những thông tin cần thiết để tự mình viết đơn tố cáo, khiếu nại rồi đấy.

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *