Đơn khởi kiện đòi nợ bản mới nhất gửi Tòa án năm 2019

Đơn khởi kiện đòi nợ được soạn thảo và nộp cho Tòa án trong trường hợp bạn đã dùng rất nhiều cách thức, biện pháp yêu cầu người mắc nợ trả tiền nợ đã vay cùng với số lãi phát sinh nhưng đều không nhận được phản hồi hoặc câu trả lời xác đáng về thời hạn trả nợ. Đơn khởi kiện đòi nợ là một hình thức đòi nợ được đảm bảo tính cưỡng chế thi hành cao nhất, bởi đơn khởi kiện đòi nợ được nộp trực tiếp lên cơ quan tư pháp là Tòa án nhân dân cấp Huyện, nơi bị đơn đang cư trú. Dưới đây là một Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ chúng tôi đã soạn thảo và hi vọng cùng với những hướng dẫn chi tiết, đầy đủ bạn có thể hoàn thiện một lá đơn đúng với những quy định của pháp luật. (Tải file Mau don khoi kien doi no phía cuối trang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc: Đòi trả nợ)

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………….(Thẩm quyền giải quyết tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bị đơn đang cư trú)

Người khởi kiện: Nguyễn Văn A ………………………….. (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện )

Địa chỉ : Số … đường …. Phường … … … …, Q. … … … …, thành phố TP. Hà Nội …. ( Ghi nơi cư trú của người khởi kiện )
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ( nếu có )

Người bị kiện:  …………… (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện)

Địa chỉ : Số … đường …. Phường … … … …., Q. … …. … … … ( Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện )
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … .. … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ  (Chỉ ghi thông tin nếu có người có quyền, lợi lích được bảo vệ)……………

Địa chỉ : ( Ghi nơi cư trú của người có quyền, quyền lợi được bảo vệ ) … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … .. … … ( nếu có )
. Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có )

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan(nếu có)…………………………………..

Địa chỉ : ( Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ : Số … đường …. Phường … … … … …, Q. … … … … )
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … .. … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……………………………… (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Vào ngày … tháng … năm ông / bà …. có đến vay tôi số tiền là … .. VNĐ với lãi suất vay là … % và thời hạn trả là ngày … / … / … nhưng đến nay đã hết thời hạn thanh toán giao dịch nhưng ông / bà không thực thi việc trả nợ cho tôi gồm có cả gốc và lãi theo lao lý .
Vì đậy tôi làm đơn này kính ý kiến đề nghị Tòa án Nhân dân Q. / huyện … … … … .. xử lý cho tôi những nhu yếu sau :

  1. Yêu cầu ông/ bà ………… thanh toán cho tôi số tiền gốc là ….VNĐ;
  2. Yêu cầu ông/bà …………..thanh toán cho tôi số tiền lãi là …. VNĐ

Người làm chứng ( nếu có / ghi rõ thông tin của những người làm chứng ) … … …
Địa chỉ : ( Ghi nơi cư trú của người làm chứng ) … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … …. … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … …. ( nếu có ) .

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (Liệt kê những tài liệu giấy tờ kèm theo)

  1. Giấy xác nhận nợ;
  2. CMND của ông/ bà …………

Trân trọng cảm ơn !

                         Người khởi kiện 

Chúng tôi cũng chỉnh sửa và biên tập và hướng dẫn chi tiết cụ thể cách soạn thảo nhiều biểu mẫu, hợp đồng và mẫu đơn khác, hoàn toàn có thể bạn cũng chăm sóc :

Để soạn thảo một Đơn khởi kiện đòi nợ đầy đủ và đúng với quy định về mặt hình thức và tính pháp lý của đơn khởi kiện bạn nên chú ý một số vấn đề như sau:

– Về nội dung : Ghi vừa đủ họ tên, địa chỉ thường trú, tạm trú của người khởi kiện, người mắc nợ. Ghi vừa đủ số tiền nợ, thời hạn quá hạn trả nợ, lãi suất vay, lãi suất vay quá hạn …
– Về hình thức : Ghi vừa đủ tiêu đề quốc hiệu, kính gửi Tòa án nhân dân cấp huyện, ký và ghi rõ họ tên và kèm theo đơn là chứng cứ chứng tỏ khoản nợ, ( giấy nhận nợ, Hợp đồng vay, … )

Hi vọng với những sự giúp đỡ của chúng tôi bạn có thể hoàn thiện Đơn khởi kiện đòi nợ theo đúng yêu cầu của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn. / .

Đơn khởi kiện đòi nợ bản mới nhất gửi Tòa án năm 20205 (100%)

1

vote ( 100 % ) vote

Click vào button “Download” bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *